Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Migrant Women, Their Rights There and Here: a qualitative interview study regarding the perception of migrant women's access to rights at their country of origin and country of destination

Daszak, Natasha LU (2019) MRSK62 20191
Human Rights Studies
Abstract
This thesis is based on four interviews, two with individual migrant women and two with female representatives of Swedish women organisations. The purpose of the study is to; understand how the interviewed women perceive migrant women’s access to rights in Sweden and at their country of origin, with the help of Martha C. Nussbaum’s theory on central capabilities. The questions articulated in the question formulation are discussed throughout the analysis and are further discussed in connection to relevant prior research. The qualitative research interview cooperates with a qualitative content analysis, where the latter method is used to categorise perceptions in the interviews. In short the analysis discusses the interviewees perceptions of... (More)
This thesis is based on four interviews, two with individual migrant women and two with female representatives of Swedish women organisations. The purpose of the study is to; understand how the interviewed women perceive migrant women’s access to rights in Sweden and at their country of origin, with the help of Martha C. Nussbaum’s theory on central capabilities. The questions articulated in the question formulation are discussed throughout the analysis and are further discussed in connection to relevant prior research. The qualitative research interview cooperates with a qualitative content analysis, where the latter method is used to categorise perceptions in the interviews. In short the analysis discusses the interviewees perceptions of migrant women’s rights in connection to five of ten central capabilities as presented in the theory. Additionally, themes concerning the importance of social relationships, family, education, employment, freedom, safety and more are discussed as fundamental issues. The analysis shows perceptions of rights that measure different levels of provided capabilities and discusses them in relation to responsible actors. (Less)
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen ”Migrantkvinnor, Deras Rättigheter Där och Här: en kvalitativ intervjustudie om uppfattningen av migrantkvinnors tillgång till rättigheter, i ursprungslandet och i Sverige”, baseras på fyra intervjuer, två med individuell migrantkvinnor och två kvinnliga representanter för Svenska kvinnoorganisationer. Syftet med uppsatsen är att; förstå hur de intervjuade kvinnorna uppfattar migrantkvinnors tillgång till rättigheter i Sverige och i deras ursprungsland, med hjälp av Martha C. Nussbaums teori om centrala förmågor. Frågorna som är ställda i frågeställningen diskuteras genomgående i analysen och är ytterligare belysta i förhållande till relevant tidigare forskning. Den kvalitativa forskningsintervjun samarbetar med en... (More)
Den här uppsatsen ”Migrantkvinnor, Deras Rättigheter Där och Här: en kvalitativ intervjustudie om uppfattningen av migrantkvinnors tillgång till rättigheter, i ursprungslandet och i Sverige”, baseras på fyra intervjuer, två med individuell migrantkvinnor och två kvinnliga representanter för Svenska kvinnoorganisationer. Syftet med uppsatsen är att; förstå hur de intervjuade kvinnorna uppfattar migrantkvinnors tillgång till rättigheter i Sverige och i deras ursprungsland, med hjälp av Martha C. Nussbaums teori om centrala förmågor. Frågorna som är ställda i frågeställningen diskuteras genomgående i analysen och är ytterligare belysta i förhållande till relevant tidigare forskning. Den kvalitativa forskningsintervjun samarbetar med en kvalitativ innehållsanalys, där den senare metoden används för att kategorisera uppfattningar av migrant kvinnors rättigheter i koppling till fem av tio centrala förmågor som presenteras i teorin. Ytterligare teman gällande vikten av sociala relationer, familj, utbildning, anställning, frihet, säkerhet och mer är diskuterade som fundamentala problem. Analysen visar uppfattningar av rättigheter som mäter olika nivåer av tillhandahållna förmågor och diskuterar dem i relation till ansvariga aktörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Daszak, Natasha LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Migrant Women, Women Organisations, Women’s Rights, Narratives, Qualitative Interviews, Central Capabilities, Martha C. Nussbaum, Sweden
language
English
id
8978846
date added to LUP
2019-08-19 09:02:48
date last changed
2019-08-19 09:02:48
@misc{8978846,
 abstract   = {{This thesis is based on four interviews, two with individual migrant women and two with female representatives of Swedish women organisations. The purpose of the study is to; understand how the interviewed women perceive migrant women’s access to rights in Sweden and at their country of origin, with the help of Martha C. Nussbaum’s theory on central capabilities. The questions articulated in the question formulation are discussed throughout the analysis and are further discussed in connection to relevant prior research. The qualitative research interview cooperates with a qualitative content analysis, where the latter method is used to categorise perceptions in the interviews. In short the analysis discusses the interviewees perceptions of migrant women’s rights in connection to five of ten central capabilities as presented in the theory. Additionally, themes concerning the importance of social relationships, family, education, employment, freedom, safety and more are discussed as fundamental issues. The analysis shows perceptions of rights that measure different levels of provided capabilities and discusses them in relation to responsible actors.}},
 author    = {{Daszak, Natasha}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Migrant Women, Their Rights There and Here: a qualitative interview study regarding the perception of migrant women's access to rights at their country of origin and country of destination}},
 year     = {{2019}},
}