Advanced

Brandteknisk riskvärdering av Gummifabriken i Värnamo

Westermark, Siri LU ; Raquette, Tove LU ; Axelsson, Elin LU and Svensson, Oscar LU (2019) VBRN70 20191
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Följande rapport behandlar Gummifabriken i Värnamo och dess brandskydd med avseende på personsäkerhet. Gummifabriken är en mötesplats med bland annat utrymmen för utbildning och kultur, där några exempel på vad som finns i lokalerna är en biograf, ett auditorium och en livesal.
Arbetet inleddes med studerande av ritningar över Gummifabriken vilket följdes av ett platsbesök där intressanta områden studerades. På platsbesöket insamlades relevant material för det fortsatta arbetet. Efter besöket sammanställdes och analyserades all insamlade data och dimensionerande scenarier valdes ut för att studeras vidare. För att undersöka hur brandförlopp och utrymning skulle kunna se ut simulerades dessa i FDS, Argos och Pathfinder. Utöver detta... (More)
Följande rapport behandlar Gummifabriken i Värnamo och dess brandskydd med avseende på personsäkerhet. Gummifabriken är en mötesplats med bland annat utrymmen för utbildning och kultur, där några exempel på vad som finns i lokalerna är en biograf, ett auditorium och en livesal.
Arbetet inleddes med studerande av ritningar över Gummifabriken vilket följdes av ett platsbesök där intressanta områden studerades. På platsbesöket insamlades relevant material för det fortsatta arbetet. Efter besöket sammanställdes och analyserades all insamlade data och dimensionerande scenarier valdes ut för att studeras vidare. För att undersöka hur brandförlopp och utrymning skulle kunna se ut simulerades dessa i FDS, Argos och Pathfinder. Utöver detta gjordes även en laboration för att undersöka brandspridning i gradäng.
De utrymmen som valdes som extra intressanta var auditoriet, livesalen och dess foajé samt utrymmet utanför auditoriet. I auditoriet undersöktes två scenarier; brand under gradäng och brand på scen, varav brand under gradäng avskrevs då laborationsresultat visade att detta inte var särskilt troligt.

Resultatet visade att skadliga förhållanden inte uppnåddes för något scenario på så sätt att de påverkade personsäkerheten.
För att utvärdera hur känsligt objektets brandskydd är undersöktes brandscenarier då delar av brandskyddet felfungerade. Nämligen brand i livesalsfoajé utan sprinklers, brand på scen i auditorium utan sprinkler samt brand på scen i auditorium utan brandgardin. Resultatet av känslighetsanalysen visade att fungerande sprinkler i livesalen samt brandgardinen i auditoriet är av betydelse.
Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärdsförslag för ett ännu bättre skydd, de presenteras utan inbördes ordning.

• Installera automatisk dörrstängning för dörrar mellan livesal och foajé kopplat till brandlarmet.
• Koppla värmedetektorer ovan scen till automatisk brandlarmsanläggning.
• Installera ett kompletterande system med värmedetektorer kopplade till timer när rökdetektorer stängs av i livesal och foajé.
• Tydligare brandskyddsdokumentation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westermark, Siri LU ; Raquette, Tove LU ; Axelsson, Elin LU and Svensson, Oscar LU
supervisor
organization
course
VBRN70 20191
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
report number
9518
language
Swedish
id
8979056
date added to LUP
2019-06-13 10:21:18
date last changed
2019-06-13 10:21:18
@misc{8979056,
 abstract   = {Följande rapport behandlar Gummifabriken i Värnamo och dess brandskydd med avseende på personsäkerhet. Gummifabriken är en mötesplats med bland annat utrymmen för utbildning och kultur, där några exempel på vad som finns i lokalerna är en biograf, ett auditorium och en livesal. 
Arbetet inleddes med studerande av ritningar över Gummifabriken vilket följdes av ett platsbesök där intressanta områden studerades. På platsbesöket insamlades relevant material för det fortsatta arbetet. Efter besöket sammanställdes och analyserades all insamlade data och dimensionerande scenarier valdes ut för att studeras vidare. För att undersöka hur brandförlopp och utrymning skulle kunna se ut simulerades dessa i FDS, Argos och Pathfinder. Utöver detta gjordes även en laboration för att undersöka brandspridning i gradäng. 
De utrymmen som valdes som extra intressanta var auditoriet, livesalen och dess foajé samt utrymmet utanför auditoriet. I auditoriet undersöktes två scenarier; brand under gradäng och brand på scen, varav brand under gradäng avskrevs då laborationsresultat visade att detta inte var särskilt troligt. 

Resultatet visade att skadliga förhållanden inte uppnåddes för något scenario på så sätt att de påverkade personsäkerheten. 
För att utvärdera hur känsligt objektets brandskydd är undersöktes brandscenarier då delar av brandskyddet felfungerade. Nämligen brand i livesalsfoajé utan sprinklers, brand på scen i auditorium utan sprinkler samt brand på scen i auditorium utan brandgardin. Resultatet av känslighetsanalysen visade att fungerande sprinkler i livesalen samt brandgardinen i auditoriet är av betydelse. 
Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärdsförslag för ett ännu bättre skydd, de presenteras utan inbördes ordning. 

• Installera automatisk dörrstängning för dörrar mellan livesal och foajé kopplat till brandlarmet. 
• Koppla värmedetektorer ovan scen till automatisk brandlarmsanläggning. 
• Installera ett kompletterande system med värmedetektorer kopplade till timer när rökdetektorer stängs av i livesal och foajé. 
• Tydligare brandskyddsdokumentation.},
 author    = {Westermark, Siri and Raquette, Tove and Axelsson, Elin and Svensson, Oscar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brandteknisk riskvärdering av Gummifabriken i Värnamo},
 year     = {2019},
}