Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk Riskvärdering av Dicksonska Palatset

Karlelid, Johan LU ; Stedt, Ebba and Hansson Evertsson, Cassandra (2019) VBRN70 20191
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Följande brandtekniska riskvärdering är ett resultat av ett projekt i kursen Brandteknisk Riskvärdering som ges av brandteknik på LTH. Rapporten är skriven av studenter på Brandingenjörsprogrammet. Riskvärderingen syftar till att utvärdera huruvida utrymning kan ske på ett säkert sätt vid en eventuell brand på Dicksonska palatset i Göteborg. Målet är att efter genomförd analys komma upp med åtgärdsförslag för att uppnå en ökad personsäkerhet. Arbetet avgränsas till att endast behandla personsäkerhet och inte eventuella skador på miljö och egendom.


Byggnaden är en stenbyggnad på fem våningar varav en källare och en vind. Endast ett av planen, källarplan, är under uthyrning året om. Entréplan och plan 2 hyrs ut ett par gånger om året... (More)
Följande brandtekniska riskvärdering är ett resultat av ett projekt i kursen Brandteknisk Riskvärdering som ges av brandteknik på LTH. Rapporten är skriven av studenter på Brandingenjörsprogrammet. Riskvärderingen syftar till att utvärdera huruvida utrymning kan ske på ett säkert sätt vid en eventuell brand på Dicksonska palatset i Göteborg. Målet är att efter genomförd analys komma upp med åtgärdsförslag för att uppnå en ökad personsäkerhet. Arbetet avgränsas till att endast behandla personsäkerhet och inte eventuella skador på miljö och egendom.


Byggnaden är en stenbyggnad på fem våningar varav en källare och en vind. Endast ett av planen, källarplan, är under uthyrning året om. Entréplan och plan 2 hyrs ut ett par gånger om året för evenemang. Byggnaden består av en del större salonger på entréplan och plan 2, plan 3 består av kontorsrum och vinden står i dagsläget tom. Dicksonska palatset byggdes år 1862 som ett stort bostadshus, där en del av byggnaden var avsedd för tjänstefolk. Palatset är inte direkt avsett för dagens uthyrning vilket framförallt påverkar utrymningsvägarna från plan 3 och vinden.


Det befintliga brandskyddet i byggnaden utgörs främst av brandlarm med värme- och rökdetektorer, larmklockor, vägledande markeringar, ett systematiskt brandskyddsarbete och utplacerad släckutrustning. Då det inte befinner sig människor i byggnaden under mer än ett fåtal gånger per år från entréplan och uppåt lämnas en stor del av brandskyddsansvaret över till hyresgästen vid uthyrning av byggnaden.


För att utvärdera personsäkerheten togs flera potentiella brandscenarier fram. De brandscenarier som efter en grovriskanalys ansågs ha störst sannolikhet och konsekvens analyserades vidare i brandsimuleringsprogrammet FDS (Fire Dynamics Simulator). Dessa brandscenarier var brand i kapprummet på entréplan, brand i stora salongen på plan 2 och brand i kontor på plan 3. Därefter togs utrymningsscenarier fram baserat på tidigare evenemang i lokalerna och dessa simulerades och utvärderades i utrymningssimuleringsprogrammet Pathfinder. Kritiska förhållanden för bland annat brandgaslagrets höjd, temperatur och sikt definierades för att sedan kunna utvärdera personsäkerheten. Tiden det tog för kritiska förhållanden att uppstå jämfördes med tiden det tog att utrymma byggnaden.


Resultatet av simuleringarna visar att frångängligheten i lokalerna behöver ses över samt att sikten vid utrymning kan bli begränsad. Åtgärdsförslag för att öka personsäkerheten med avseende på sikt och frångänglighet presenteras nedan. Åtgärdsförslagen är av olika storlek och betydelse för brandsäkerheten. Den ena åtgärden behöver inte utesluta någon annan men skulle kunna göra det.Åtgärdsförslag för Dicksonska palatset

Införskatta trappklättrare för att på ett enkelt sätt kunna transportera personer med begränsad rörelseförmåga i trappan i händelse av brand.

Till dess att dessa är införskaffade bör personer som inte kan ta sig ner för trapporna endast befinna sig på entréplan.

Installera vägledande markeringar exempelvis ljusslingor i golvnivå som guidar personer till utrymningsvägar då sikten riskerar att bli begränsad vid brand.

Installera automatiska dörrstängare kopplade till brandlarmet i rum där brandbelastningen kan förväntas bli hög samt risken för uppkomst av brand bedöms vara förhöjd.

Anställd säkerhetsansvarig på plats vid evenemang.

Komplettera med en rökdeckare i kontoret på Plan 3.

Fortsätt att endast tillåta verksamhet på entréplan och plan 2, för verksamhet på fler våningsplan bör omfattande brandtekniska åtgärder genomföras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlelid, Johan LU ; Stedt, Ebba and Hansson Evertsson, Cassandra
supervisor
organization
course
VBRN70 20191
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Dicksonska palatset, Personsäkerhet, Utrymning, Kritiska förhållanden, Sikt, Värmestrålning, Toxicitet, Rökgasfyllning, Pathfinder, Pyrosim FDS, Brand, Kapprum, Salong, Kontor
report number
9521
language
Swedish
id
8979293
date added to LUP
2019-06-13 10:25:31
date last changed
2019-06-13 10:25:31
@misc{8979293,
 abstract   = {{Följande brandtekniska riskvärdering är ett resultat av ett projekt i kursen Brandteknisk Riskvärdering som ges av brandteknik på LTH. Rapporten är skriven av studenter på Brandingenjörsprogrammet. Riskvärderingen syftar till att utvärdera huruvida utrymning kan ske på ett säkert sätt vid en eventuell brand på Dicksonska palatset i Göteborg. Målet är att efter genomförd analys komma upp med åtgärdsförslag för att uppnå en ökad personsäkerhet. Arbetet avgränsas till att endast behandla personsäkerhet och inte eventuella skador på miljö och egendom. 
 

Byggnaden är en stenbyggnad på fem våningar varav en källare och en vind. Endast ett av planen, källarplan, är under uthyrning året om. Entréplan och plan 2 hyrs ut ett par gånger om året för evenemang. Byggnaden består av en del större salonger på entréplan och plan 2, plan 3 består av kontorsrum och vinden står i dagsläget tom. Dicksonska palatset byggdes år 1862 som ett stort bostadshus, där en del av byggnaden var avsedd för tjänstefolk. Palatset är inte direkt avsett för dagens uthyrning vilket framförallt påverkar utrymningsvägarna från plan 3 och vinden. 
 

Det befintliga brandskyddet i byggnaden utgörs främst av brandlarm med värme- och rökdetektorer, larmklockor, vägledande markeringar, ett systematiskt brandskyddsarbete och utplacerad släckutrustning. Då det inte befinner sig människor i byggnaden under mer än ett fåtal gånger per år från entréplan och uppåt lämnas en stor del av brandskyddsansvaret över till hyresgästen vid uthyrning av byggnaden. 
 

För att utvärdera personsäkerheten togs flera potentiella brandscenarier fram. De brandscenarier som efter en grovriskanalys ansågs ha störst sannolikhet och konsekvens analyserades vidare i brandsimuleringsprogrammet FDS (Fire Dynamics Simulator). Dessa brandscenarier var brand i kapprummet på entréplan, brand i stora salongen på plan 2 och brand i kontor på plan 3. Därefter togs utrymningsscenarier fram baserat på tidigare evenemang i lokalerna och dessa simulerades och utvärderades i utrymningssimuleringsprogrammet Pathfinder. Kritiska förhållanden för bland annat brandgaslagrets höjd, temperatur och sikt definierades för att sedan kunna utvärdera personsäkerheten. Tiden det tog för kritiska förhållanden att uppstå jämfördes med tiden det tog att utrymma byggnaden. 
 

Resultatet av simuleringarna visar att frångängligheten i lokalerna behöver ses över samt att sikten vid utrymning kan bli begränsad. Åtgärdsförslag för att öka personsäkerheten med avseende på sikt och frångänglighet presenteras nedan. Åtgärdsförslagen är av olika storlek och betydelse för brandsäkerheten. Den ena åtgärden behöver inte utesluta någon annan men skulle kunna göra det. 

 

Åtgärdsförslag för Dicksonska palatset 

Införskatta trappklättrare för att på ett enkelt sätt kunna transportera personer med begränsad rörelseförmåga i trappan i händelse av brand. 

Till dess att dessa är införskaffade bör personer som inte kan ta sig ner för trapporna endast befinna sig på entréplan. 

Installera vägledande markeringar exempelvis ljusslingor i golvnivå som guidar personer till utrymningsvägar då sikten riskerar att bli begränsad vid brand. 

Installera automatiska dörrstängare kopplade till brandlarmet i rum där brandbelastningen kan förväntas bli hög samt risken för uppkomst av brand bedöms vara förhöjd. 

Anställd säkerhetsansvarig på plats vid evenemang. 

Komplettera med en rökdeckare i kontoret på Plan 3. 

Fortsätt att endast tillåta verksamhet på entréplan och plan 2, för verksamhet på fler våningsplan bör omfattande brandtekniska åtgärder genomföras.}},
 author    = {{Karlelid, Johan and Stedt, Ebba and Hansson Evertsson, Cassandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brandteknisk Riskvärdering av Dicksonska Palatset}},
 year     = {{2019}},
}