Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters påfrestande minnen av intensivvård utifrån ett åldersperspektiv - En enkätstudie

Nilsson, Tobias LU and Pålsson, Sofie LU (2019) SINM21 20191
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund På en intensivvårdsavdelning vårdas de mest kritiskt sjuka. Patienterna kan vara både medicinska och kirurgiska, och kan tillhöra olika åldersgrupper. Gemensamt är att de utsätts för stora påfrestningar både fysiskt och psykiskt vilket kan orsaka påfrestande minnen för denna patientgrupp
Syfte Syftet var att beskriva eventuella skillnader på vuxna (över 18år) patienters påfrestande minnen från den tid de varit inlagda på intensivvårdsavdelningen i Lund, utifrån ett åldersperspektiv.
Metod 331 patienter som varit inlagda på IVA i Lund har fyllt i enkäten ” Påfrestande minnen under tiden på intensivvårdsavdelningen (IVA)”. Studien genomfördes med en kvantitativ ansats. Svaren från enkäterna sammanställdes med deskriptiv och... (More)
Bakgrund På en intensivvårdsavdelning vårdas de mest kritiskt sjuka. Patienterna kan vara både medicinska och kirurgiska, och kan tillhöra olika åldersgrupper. Gemensamt är att de utsätts för stora påfrestningar både fysiskt och psykiskt vilket kan orsaka påfrestande minnen för denna patientgrupp
Syfte Syftet var att beskriva eventuella skillnader på vuxna (över 18år) patienters påfrestande minnen från den tid de varit inlagda på intensivvårdsavdelningen i Lund, utifrån ett åldersperspektiv.
Metod 331 patienter som varit inlagda på IVA i Lund har fyllt i enkäten ” Påfrestande minnen under tiden på intensivvårdsavdelningen (IVA)”. Studien genomfördes med en kvantitativ ansats. Svaren från enkäterna sammanställdes med deskriptiv och analytisk statistik.
Resultat Av de 328 inkluderade deltagarna hade 194 (59,1%) påfrestande minnen. De mest förekommande påfrestande minnena var törst, hallucinationer samt att ej få luft.
Åldersgrupperna delades in i två jämnstora grupper med brytpunkt på 67 år eller yngre och över 67 år för att ha två jämnstora grupper. I den yngre gruppen var det 89 (45,9%) av deltagarna som hade påfrestande minnen och 105 (54,1%) av den äldre gruppen hade påfrestande minnen. Det sågs en statistisk signifikant skillnad mellan åldersgrupperna avseende grad av påfrestning för fyra påfrestande minnen. Den yngre gruppen upplevde törst, oro, smärta samt panik som signifikant mer påfrestande än vad den äldre gruppen gjorde.
Slutsats Resultatet ger vårdpersonal information om vad denna patientkategori minns som mest obehagligt och påfrestande. På så sätt kan de jobba mer proaktivt för att ge en optimal personcentrerad omvårdnad till intensivvårdspatienten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Tobias LU and Pålsson, Sofie LU
supervisor
organization
course
SINM21 20191
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intensivvård, IVA, påfrestande minnen, ålder
language
Swedish
id
8979879
date added to LUP
2019-06-20 13:10:10
date last changed
2019-06-20 13:10:10
@misc{8979879,
 abstract   = {{Bakgrund På en intensivvårdsavdelning vårdas de mest kritiskt sjuka. Patienterna kan vara både medicinska och kirurgiska, och kan tillhöra olika åldersgrupper. Gemensamt är att de utsätts för stora påfrestningar både fysiskt och psykiskt vilket kan orsaka påfrestande minnen för denna patientgrupp
Syfte Syftet var att beskriva eventuella skillnader på vuxna (över 18år) patienters påfrestande minnen från den tid de varit inlagda på intensivvårdsavdelningen i Lund, utifrån ett åldersperspektiv.
Metod 331 patienter som varit inlagda på IVA i Lund har fyllt i enkäten ” Påfrestande minnen under tiden på intensivvårdsavdelningen (IVA)”. Studien genomfördes med en kvantitativ ansats. Svaren från enkäterna sammanställdes med deskriptiv och analytisk statistik.
Resultat Av de 328 inkluderade deltagarna hade 194 (59,1%) påfrestande minnen. De mest förekommande påfrestande minnena var törst, hallucinationer samt att ej få luft.
Åldersgrupperna delades in i två jämnstora grupper med brytpunkt på 67 år eller yngre och över 67 år för att ha två jämnstora grupper. I den yngre gruppen var det 89 (45,9%) av deltagarna som hade påfrestande minnen och 105 (54,1%) av den äldre gruppen hade påfrestande minnen. Det sågs en statistisk signifikant skillnad mellan åldersgrupperna avseende grad av påfrestning för fyra påfrestande minnen. Den yngre gruppen upplevde törst, oro, smärta samt panik som signifikant mer påfrestande än vad den äldre gruppen gjorde.
Slutsats Resultatet ger vårdpersonal information om vad denna patientkategori minns som mest obehagligt och påfrestande. På så sätt kan de jobba mer proaktivt för att ge en optimal personcentrerad omvårdnad till intensivvårdspatienten.}},
 author    = {{Nilsson, Tobias and Pålsson, Sofie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Patienters påfrestande minnen av intensivvård utifrån ett åldersperspektiv - En enkätstudie}},
 year     = {{2019}},
}