Advanced

Ekbackens vårdboende

Khairallah, Dalia LU ; Oscarsson, Elin; Söderlund, Zeth and Enger, Albert (2019) VBRN70 20191
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Rapporten syftar att utvärdera brandskyddet vid Ekbackens vårdboende i Linköping. Den brandtekniska riskvärderingen är av intresse för anläggningen då de boende på Ekbacken inte kan förväntas utrymma själva. Verksamhetsklassen för boendet utgörs av Vk5B. I bottenplan finns lokaler som utgör serviceutrymmen för verksamheten. Objektet som uppfördes under början av 1970-talet består av tre huskroppar, vardera i fyra plan, sammanlänkade med ett gemensamt bottenplan. Delar av byggnaden är av typen souterrain. Byggnaden anses motsvara dagens byggnadskrav för en Br1. Boendet renoverades under mitten av 1990-talet. En grovanalys gjordes för att ta fram olika brandscenarier som kan tänkas uppstå i byggnaden och därefter valdes de tre scenarier som... (More)
Rapporten syftar att utvärdera brandskyddet vid Ekbackens vårdboende i Linköping. Den brandtekniska riskvärderingen är av intresse för anläggningen då de boende på Ekbacken inte kan förväntas utrymma själva. Verksamhetsklassen för boendet utgörs av Vk5B. I bottenplan finns lokaler som utgör serviceutrymmen för verksamheten. Objektet som uppfördes under början av 1970-talet består av tre huskroppar, vardera i fyra plan, sammanlänkade med ett gemensamt bottenplan. Delar av byggnaden är av typen souterrain. Byggnaden anses motsvara dagens byggnadskrav för en Br1. Boendet renoverades under mitten av 1990-talet. En grovanalys gjordes för att ta fram olika brandscenarier som kan tänkas uppstå i byggnaden och därefter valdes de tre scenarier som ansågs vara mest troligt samt ha störst konsekvens. Samtliga tre scenarier valdes för en mer djupgående analys i denna studie:

• En brand i ett boenderum med start i sängen.
• En anlagd brand i ett av dagrummen som finns på varje boendeplan.
• En brand i en av korridorerna på varje boendeplan med start i en elektrisk rullstol på laddning.

För samtliga scenarier genomfördes brandsimuleringar i programmet Argos och utrymningssimuleringar i programmet Pathfinder. En enkätundersökning genomfördes med personalen på boendet samt intervju med samordnare vid Ekbackens vårdboende för att kartlägga det organisatoriska brandskyddet. Samtliga scenarier resulterar i att tid till utrymning blir större än tid till kritiska förhållanden eftersom samtliga rum är väldigt små och de allra flesta boende inte kan utrymma på egen hand. För att minska risken för personskada samt underlätta utrymning har förslag på åtgärder diskuteras. Nedan presenteras åtgärdsförslag:

• Installation av boendesprinkler.
• Omplacering av elektriska rullstolar och möblemang som i dagsläget är placerade i korridorer på boendeplanen.
• Viss omstrukturering av det organisatoriska brandskyddet.
• Begränsning av utrymningslarm till plan 1 och dagrum. I dagsläget finns risk för att personer skadas eller i värsta fall dör i händelse av brand vidare anses det finnas åtgärder för att minska dessa risker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Khairallah, Dalia LU ; Oscarsson, Elin; Söderlund, Zeth and Enger, Albert
supervisor
organization
course
VBRN70 20191
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
report number
9522
language
Swedish
id
8980184
date added to LUP
2019-06-13 10:24:47
date last changed
2019-06-13 10:24:47
@misc{8980184,
 abstract   = {Rapporten syftar att utvärdera brandskyddet vid Ekbackens vårdboende i Linköping. Den brandtekniska riskvärderingen är av intresse för anläggningen då de boende på Ekbacken inte kan förväntas utrymma själva. Verksamhetsklassen för boendet utgörs av Vk5B. I bottenplan finns lokaler som utgör serviceutrymmen för verksamheten. Objektet som uppfördes under början av 1970-talet består av tre huskroppar, vardera i fyra plan, sammanlänkade med ett gemensamt bottenplan. Delar av byggnaden är av typen souterrain. Byggnaden anses motsvara dagens byggnadskrav för en Br1. Boendet renoverades under mitten av 1990-talet. En grovanalys gjordes för att ta fram olika brandscenarier som kan tänkas uppstå i byggnaden och därefter valdes de tre scenarier som ansågs vara mest troligt samt ha störst konsekvens. Samtliga tre scenarier valdes för en mer djupgående analys i denna studie: 

• En brand i ett boenderum med start i sängen. 
• En anlagd brand i ett av dagrummen som finns på varje boendeplan. 
• En brand i en av korridorerna på varje boendeplan med start i en elektrisk rullstol på laddning. 

För samtliga scenarier genomfördes brandsimuleringar i programmet Argos och utrymningssimuleringar i programmet Pathfinder. En enkätundersökning genomfördes med personalen på boendet samt intervju med samordnare vid Ekbackens vårdboende för att kartlägga det organisatoriska brandskyddet. Samtliga scenarier resulterar i att tid till utrymning blir större än tid till kritiska förhållanden eftersom samtliga rum är väldigt små och de allra flesta boende inte kan utrymma på egen hand. För att minska risken för personskada samt underlätta utrymning har förslag på åtgärder diskuteras. Nedan presenteras åtgärdsförslag: 

• Installation av boendesprinkler. 
• Omplacering av elektriska rullstolar och möblemang som i dagsläget är placerade i korridorer på boendeplanen. 
• Viss omstrukturering av det organisatoriska brandskyddet. 
• Begränsning av utrymningslarm till plan 1 och dagrum. I dagsläget finns risk för att personer skadas eller i värsta fall dör i händelse av brand vidare anses det finnas åtgärder för att minska dessa risker.},
 author    = {Khairallah, Dalia and Oscarsson, Elin and Söderlund, Zeth and Enger, Albert},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekbackens vårdboende},
 year     = {2019},
}