Advanced

Betydelsen av ändrade förhållanden i den svenska avtalsrätten

Bodelsson, Ludvig LU (2019) HARH01 20191
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Grundprincipen att "avtal ska hållas" är en central del i avtalsrätten. Frågan gällande ändrade förhållanden och dess inverkan på avtal har därför länge varit ämne för diskussion. I en långvarig avtalsrelation är det svårt att förutse risken för förändringar som kan drabba avtalet och avtalsrelationen. Frågan väcks i ett sådant sammanhang om vilka möjligheter avtalsparter har att reglera eller förändra sitt avtal för att kunna uppfylla sina avtalade prestationer och förpliktelser.

I denna uppsats undersöks ändrade förhållanden i avtalsrelationer för att klargöra vilka undantag som kan göras till den rättsliga principen att "avtal ska hållas". Genom en grundläggande redovisning av den svenska avtalsrätten diskuteras vilka rättsliga... (More)
Grundprincipen att "avtal ska hållas" är en central del i avtalsrätten. Frågan gällande ändrade förhållanden och dess inverkan på avtal har därför länge varit ämne för diskussion. I en långvarig avtalsrelation är det svårt att förutse risken för förändringar som kan drabba avtalet och avtalsrelationen. Frågan väcks i ett sådant sammanhang om vilka möjligheter avtalsparter har att reglera eller förändra sitt avtal för att kunna uppfylla sina avtalade prestationer och förpliktelser.

I denna uppsats undersöks ändrade förhållanden i avtalsrelationer för att klargöra vilka undantag som kan göras till den rättsliga principen att "avtal ska hållas". Genom en grundläggande redovisning av den svenska avtalsrätten diskuteras vilka rättsliga principer som kan göras gällande vid ändrade förhållanden i avtal och hur principernas tillämpning kan påverka avtalet och avtalsrelationen. Det står klart att de två principerna förutsättningsläran och 36 § avtalslagen reglerar ändrade förhållanden inom den svenska avtalsrätten. Eftersom avtalsparter har friheten att själva författa och reglera sitt avtal undersöks även olika former av klausuler som kan reglera ändrade förhållanden. Genom denna avtalsfrihet tillkommer även möjligheten att låta sitt avtal regleras av regelsamlingar författade genom internationella samarbeten som kallas soft law-regelsamlingar. Dessa regelsamlingar har fått en allt större roll inom avtalsrätten i sin helhet.

Det har visat sig vara tämligen komplicerat att bedöma om ett avtalsvillkor kan anses tillräckligt väsentligt för avtalet eller oskäligt. Detta är en viktigt bedömning för att få ett avtal jämkat eller ogiltigförklarat på grund av ändrade förhållanden. Det står klart att 36 § avtalslagen, förutsättningsläran och de andra bestämmelserna har flera definitioner och rekvisit som måste uppfyllas för att det ändrade förhållandet ska kunna ge upphov till förändring av avtalet. I denna uppsats presenteras flera rättsfall och synpunkter från doktrinen på hur bedömningen av ändrade förhållanden i avtal kan ske, och deras verkan på avtal. (Less)
Abstract
The fundamental principle that "agreements must be kept" is a central part in contract law. How "changed circumstances" can impact an agreement has long been a subject for discussion. In long-term agreements, it is difficult to determine what risks that can impact an agreement. The question of possibilities available to handle such a situation, where the agreement can be regulated or changed in response to changed circumstances, is hard to answer.

This thesis presents an investigation of how changed circumstances can impact agreements and which exceptions there are to the principle "agreements must be kept". With an underlying elucidation of Swedish contract law, a study is made of which legal principles that can be applied, and how... (More)
The fundamental principle that "agreements must be kept" is a central part in contract law. How "changed circumstances" can impact an agreement has long been a subject for discussion. In long-term agreements, it is difficult to determine what risks that can impact an agreement. The question of possibilities available to handle such a situation, where the agreement can be regulated or changed in response to changed circumstances, is hard to answer.

This thesis presents an investigation of how changed circumstances can impact agreements and which exceptions there are to the principle "agreements must be kept". With an underlying elucidation of Swedish contract law, a study is made of which legal principles that can be applied, and how they affect agreements, during changed circumstances. The two main principles that regulate changed circumstances in Swedish contract law is the doctrine of failed assumptions (förutsättningsläran) and 36 § avtalslagen. As the parties have the ability to regulate their agreement on their own accord, a study of different clauses and legal model rules is also included in this thesis. These legal model rules play an important role in contract law as a whole.

It is complicated to determine when circumstances important for an agreement have been essentially altered, or if the agreed performances have become too onerous for a party to fulfill. This is a significant assessment to make when trying to annul or change an agreement due to changed circumstances. Evidently, the doctrine of failed assumptions, 36 § avtalslagen and other legal regulations have several definitions and requisites that need to be fulfilled if an agreement is to be subject to change due to changed circumstances. In this thesis several court cases and aspects raised in doctrine are presented to showcase how changed circumstances in agreements can be judged. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bodelsson, Ludvig LU
supervisor
organization
course
HARH01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Law, Business Law, Avtalsrätt, ändrade förhållanden, omförhandling, omförhandling av avtal, avtal, svensk avtalsrätt, contract law, allmän avtalsrätt
language
Swedish
id
8980865
date added to LUP
2019-06-11 08:58:53
date last changed
2019-06-11 08:58:53
@misc{8980865,
 abstract   = {The fundamental principle that "agreements must be kept" is a central part in contract law. How "changed circumstances" can impact an agreement has long been a subject for discussion. In long-term agreements, it is difficult to determine what risks that can impact an agreement. The question of possibilities available to handle such a situation, where the agreement can be regulated or changed in response to changed circumstances, is hard to answer.

This thesis presents an investigation of how changed circumstances can impact agreements and which exceptions there are to the principle "agreements must be kept". With an underlying elucidation of Swedish contract law, a study is made of which legal principles that can be applied, and how they affect agreements, during changed circumstances. The two main principles that regulate changed circumstances in Swedish contract law is the doctrine of failed assumptions (förutsättningsläran) and 36 § avtalslagen. As the parties have the ability to regulate their agreement on their own accord, a study of different clauses and legal model rules is also included in this thesis. These legal model rules play an important role in contract law as a whole.

It is complicated to determine when circumstances important for an agreement have been essentially altered, or if the agreed performances have become too onerous for a party to fulfill. This is a significant assessment to make when trying to annul or change an agreement due to changed circumstances. Evidently, the doctrine of failed assumptions, 36 § avtalslagen and other legal regulations have several definitions and requisites that need to be fulfilled if an agreement is to be subject to change due to changed circumstances. In this thesis several court cases and aspects raised in doctrine are presented to showcase how changed circumstances in agreements can be judged.},
 author    = {Bodelsson, Ludvig},
 keyword   = {Law,Business Law,Avtalsrätt,ändrade förhållanden,omförhandling,omförhandling av avtal,avtal,svensk avtalsrätt,contract law,allmän avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av ändrade förhållanden i den svenska avtalsrätten},
 year     = {2019},
}