Advanced

Civilt försvar – En kartläggning av den kommunala räddningstjänstens syn på uppgifter, krav och behov under höjd beredskap.

Johansson, Max LU (2019) VRSM01 20191
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
För att ett land ska ha ett fullt fungerande civilt försvar måste alla aktörer utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Syftet med examensarbetet är att få en djupare inblick och förståelse om hur dagens civila försvar ser ut, främst med fokus på den kommunala räddningstjänsten. Målet med arbetet är att kartlägga hur den kommunala räddningstjänsten ser på den hotbild som finns och de krav som kan komma att ställas på dem vid höjd beredskap och krig samt att utifrån denna kartläggning ta fram förslag för att den kommunala räddningstjänsten ska kunna utveckla och förbättra förmågan vid höjd beredskap. Rapporten kommer även klargöra om andra viktiga aktörer inom det civila försvaret har en har en gemensam syn på vad som... (More)
För att ett land ska ha ett fullt fungerande civilt försvar måste alla aktörer utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Syftet med examensarbetet är att få en djupare inblick och förståelse om hur dagens civila försvar ser ut, främst med fokus på den kommunala räddningstjänsten. Målet med arbetet är att kartlägga hur den kommunala räddningstjänsten ser på den hotbild som finns och de krav som kan komma att ställas på dem vid höjd beredskap och krig samt att utifrån denna kartläggning ta fram förslag för att den kommunala räddningstjänsten ska kunna utveckla och förbättra förmågan vid höjd beredskap. Rapporten kommer även klargöra om andra viktiga aktörer inom det civila försvaret har en har en gemensam syn på vad som förväntas av den kommunala räddningstjänsten under höjd beredskap. Rapporten bygger på en litteratur- och en intervjustudie, där resultaten från intervjustudien visar att de kommunala räddningstjänsterna idag inte kan upprätthålla sitt ansvar och sin funktion under händelser innebärande höjd beredskap. (Less)
Popular Abstract
For a country to be able to have a fully functional civil defense must every involved actor perform their tasks in a good and efficient way. The purpose with this report is to get a deeper insight and understanding about the structure of today’s civil defense, with focus on the municipal rescue service. The aim of the report is to map how the municipal rescue service looks at the threat scenario and the requirements that may be imposed on them in cases of state of alert and based on this mapping make proposals for the municipal rescue service to be able to develop and improve their ability in cases of state of alert. The report will also clarify if other involved actors have the same view of the requirements for the municipal rescue... (More)
For a country to be able to have a fully functional civil defense must every involved actor perform their tasks in a good and efficient way. The purpose with this report is to get a deeper insight and understanding about the structure of today’s civil defense, with focus on the municipal rescue service. The aim of the report is to map how the municipal rescue service looks at the threat scenario and the requirements that may be imposed on them in cases of state of alert and based on this mapping make proposals for the municipal rescue service to be able to develop and improve their ability in cases of state of alert. The report will also clarify if other involved actors have the same view of the requirements for the municipal rescue service. This report is based on a literature study and an interview study. The result of the interview study showed that the municipal rescue service cannot maintain its function and responsibility in cases of state of alert. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Max LU
supervisor
organization
course
VRSM01 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Civilt försvar, räddningstjänst, höjd beredskap, beredskapsplan, räddningstjänstplan, cyberattacker, aktörsgemensamt språk, Civil protection, civil defense, Reinforced alert, preparedness plan, rescue plan, cyberattack and actors common language.
language
Swedish
id
8981022
date added to LUP
2019-06-13 12:03:03
date last changed
2019-06-13 12:03:03
@misc{8981022,
 abstract   = {För att ett land ska ha ett fullt fungerande civilt försvar måste alla aktörer utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Syftet med examensarbetet är att få en djupare inblick och förståelse om hur dagens civila försvar ser ut, främst med fokus på den kommunala räddningstjänsten. Målet med arbetet är att kartlägga hur den kommunala räddningstjänsten ser på den hotbild som finns och de krav som kan komma att ställas på dem vid höjd beredskap och krig samt att utifrån denna kartläggning ta fram förslag för att den kommunala räddningstjänsten ska kunna utveckla och förbättra förmågan vid höjd beredskap. Rapporten kommer även klargöra om andra viktiga aktörer inom det civila försvaret har en har en gemensam syn på vad som förväntas av den kommunala räddningstjänsten under höjd beredskap. Rapporten bygger på en litteratur- och en intervjustudie, där resultaten från intervjustudien visar att de kommunala räddningstjänsterna idag inte kan upprätthålla sitt ansvar och sin funktion under händelser innebärande höjd beredskap.},
 author    = {Johansson, Max},
 keyword   = {Civilt försvar,räddningstjänst,höjd beredskap,beredskapsplan,räddningstjänstplan,cyberattacker,aktörsgemensamt språk,Civil protection,civil defense,Reinforced alert,preparedness plan,rescue plan,cyberattack and actors common language.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Civilt försvar – En kartläggning av den kommunala räddningstjänstens syn på uppgifter, krav och behov under höjd beredskap.},
 year     = {2019},
}