Advanced

Tidig träning av känseln vid nervavskärning i handledsnivå -en metodstudie

Glimskog, Matilda LU and Kalling, Sofia LU (2019) ATPK62 20191
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Handen är människans viktigaste redskap. Efter en nervavskärning i handledsnivå
skadas både rörelse- och känselförmåga i handen vilket påverkar individens aktiviteter i
vardagen. Arbetsterapeuter genomför tidig känselträning som är viktigt för att återfå
känselförmåga i handen. Syfte: Syftet med studien var att jämföra och utvärdera olika bilder
för användning i tidig känselträning. Metod: Studien var metodologisk med kvantitativ
ansats. Deltagare rekryterades via bekvämlighetsurval (N=66) och datainsamling skedde vid
ett tillfälle. Varje deltagare graderade bilder på 15 olika föremål som vart och ett visades i tre
olika utformningar: 1/ endast känselobjekt 2/ objektet med hand ur eget perspektiv 3/ objekt
med hand ur... (More)
Bakgrund: Handen är människans viktigaste redskap. Efter en nervavskärning i handledsnivå
skadas både rörelse- och känselförmåga i handen vilket påverkar individens aktiviteter i
vardagen. Arbetsterapeuter genomför tidig känselträning som är viktigt för att återfå
känselförmåga i handen. Syfte: Syftet med studien var att jämföra och utvärdera olika bilder
för användning i tidig känselträning. Metod: Studien var metodologisk med kvantitativ
ansats. Deltagare rekryterades via bekvämlighetsurval (N=66) och datainsamling skedde vid
ett tillfälle. Varje deltagare graderade bilder på 15 olika föremål som vart och ett visades i tre
olika utformningar: 1/ endast känselobjekt 2/ objektet med hand ur eget perspektiv 3/ objekt
med hand ur annans perspektiv. Graderingen gjordes utifrån hur lätt deltagarna upplevde det
var att föreställa sig känslan genom att titta på bilden. Statistiska jämförelser mellan
graderingarna av de tre utformningarna gjordes med hjälp av icke-parametriska test. Resultat:
Utformningen där föremål visades med en hand ur eget perspektiv graderades genomgående
som lättast avseende att uppnå en illusion av känsel (p <0.001). Slutsats: Studien är ett steg
på vägen för att vidareutveckla tidig känselträning, då det idag inte finns någon träningsmetod
med aktivitetsbaserade bilder. (Less)
Popular Abstract
Background: The hand is humans’ most important tool. After a nerve injury at wrist level,
both movement and sensory abilities of the hand are damaged, affecting the individual´s
everyday activities. Occupational therapists conduct early sensory relearning which is
important to regain sensory abilities. Aim: The aim was to compare and evaluate different
images for use in early sensory relearning. Method: It was a methodological study with a
quantitative approach. Participants were recruited by convenience sampling (N=66) and data
was collected at one time point. Each participant graded images of 15 objects shown in three
different perspectives: 1/ only the object 2/ the object with a hand from the individual’s own
perspective 3/ the... (More)
Background: The hand is humans’ most important tool. After a nerve injury at wrist level,
both movement and sensory abilities of the hand are damaged, affecting the individual´s
everyday activities. Occupational therapists conduct early sensory relearning which is
important to regain sensory abilities. Aim: The aim was to compare and evaluate different
images for use in early sensory relearning. Method: It was a methodological study with a
quantitative approach. Participants were recruited by convenience sampling (N=66) and data
was collected at one time point. Each participant graded images of 15 objects shown in three
different perspectives: 1/ only the object 2/ the object with a hand from the individual’s own
perspective 3/ the object with a hand from someone else’s perspective. The grading concerned
how easy it was to achieve an illusion of sense by looking at the image. Statistical
comparisons of the three perspectives were made using non-parametric tests. Results: The
images showing objects together with a hand photographed from the individual´s own angle
were consistently graded as the ones easiest to trigger illusion of sense (p<0.001).
Conclusion: This study is a step forwards further refinement of early sensory relearning, as
there are currently no training methods using activity-based images. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Glimskog, Matilda LU and Kalling, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
Early sensory relearning after a nerve injury at the wrist level- a method study
course
ATPK62 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Sensory relearning, Diskriminativ känsel, Observing touch
language
Swedish
id
8981119
date added to LUP
2019-06-26 12:15:24
date last changed
2019-06-26 12:15:24
@misc{8981119,
 abstract   = {Bakgrund: Handen är människans viktigaste redskap. Efter en nervavskärning i handledsnivå
skadas både rörelse- och känselförmåga i handen vilket påverkar individens aktiviteter i
vardagen. Arbetsterapeuter genomför tidig känselträning som är viktigt för att återfå
känselförmåga i handen. Syfte: Syftet med studien var att jämföra och utvärdera olika bilder
för användning i tidig känselträning. Metod: Studien var metodologisk med kvantitativ
ansats. Deltagare rekryterades via bekvämlighetsurval (N=66) och datainsamling skedde vid
ett tillfälle. Varje deltagare graderade bilder på 15 olika föremål som vart och ett visades i tre
olika utformningar: 1/ endast känselobjekt 2/ objektet med hand ur eget perspektiv 3/ objekt
med hand ur annans perspektiv. Graderingen gjordes utifrån hur lätt deltagarna upplevde det
var att föreställa sig känslan genom att titta på bilden. Statistiska jämförelser mellan
graderingarna av de tre utformningarna gjordes med hjälp av icke-parametriska test. Resultat:
Utformningen där föremål visades med en hand ur eget perspektiv graderades genomgående
som lättast avseende att uppnå en illusion av känsel (p <0.001). Slutsats: Studien är ett steg
på vägen för att vidareutveckla tidig känselträning, då det idag inte finns någon träningsmetod
med aktivitetsbaserade bilder.},
 author    = {Glimskog, Matilda and Kalling, Sofia},
 keyword   = {Arbetsterapi,Sensory relearning,Diskriminativ känsel,Observing touch},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tidig träning av känseln vid nervavskärning i handledsnivå -en metodstudie},
 year     = {2019},
}