Advanced

SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

Bengtsson, Karl LU and Sandefeldt, Elliot (2019) In TVBA-5000 VTAM01 20191
Engineering Acoustics
Department of Construction Sciences
Abstract (Swedish)
Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet.

För att räkna ut reduktionstalet behövs ljudtrycksnivå, bakgrundsljud och efterklangstid mätas. Det finns ett antal applikationer tillgängliga som mäter dessa storheter. Målet med den här uppsatsen är att utveckla en applikation som kan mäta alla kvantiteter och räkna ut reduktionstalet. Vidare har en utvärdering gjorts av smartmobilers förmåga vid akustiska mätningar.

Applikationen utvecklas på plattformen Android... (More)
Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet.

För att räkna ut reduktionstalet behövs ljudtrycksnivå, bakgrundsljud och efterklangstid mätas. Det finns ett antal applikationer tillgängliga som mäter dessa storheter. Målet med den här uppsatsen är att utveckla en applikation som kan mäta alla kvantiteter och räkna ut reduktionstalet. Vidare har en utvärdering gjorts av smartmobilers förmåga vid akustiska mätningar.

Applikationen utvecklas på plattformen Android Studio för användning på alla telefoner som har operativsystemet Android OS. Mätningarna gjordes i laborationsmiljö och analyserades i oktavband. För att avgöra validiteten av resultaten gjordes även mätningar med en kalibrerad sonometer för att jämföra med smartmobilerna.\\\\
Resultaten av mätningarna visar att smartmobiler är effektiva verktyg för att mäta reduktionstalet men vissa restriktioner bör tas hänsyn till. Modellerna på smartmobiler som använts i den här studien kan mäta ljudtrycksnivån bra inom ett spann som är ungefär 55dB. Inom spannet blir uträkningen av reduktionstalet snarlikt resultatet uträknat med sonometern.

Den här uppsatsen visar att smartmobiler är bra verktyg för mätning och uträkning av reduktionstal om ljudtrycksnivån hålls inom spannet som mikrofonen klarar av att mäta.

För att uppmuntra vidare utveckling av applikationen i arbetet samt applikationer för akustiska mätningar i allmänhet, så är koden till SuperAcoustics tillgänglig att använda och vidareutveckla. Koden finns att ladda ned på följande URL: https://github.com/KarlBengtsson/SuperAcoustics (Less)
Popular Abstract
Urban dwelling is common in our society today and a considerable portion of the population reside in apartment buildings, making sound insulation an important aspect regarding the comfort of urban living. While using smartphones for acoustic measurements is becoming more and more common, there is an absence of a simple tool for measuring sound reduction index. Sound reduction index is a measurement of the reduction of sound intensity when it passes through a building element. To calculate sound reduction index, sound pressure level, background noise and reverberation time need to be measured. There are various applications available for each individual variable, but none that measure all three to calculate the sound reduction index. The... (More)
Urban dwelling is common in our society today and a considerable portion of the population reside in apartment buildings, making sound insulation an important aspect regarding the comfort of urban living. While using smartphones for acoustic measurements is becoming more and more common, there is an absence of a simple tool for measuring sound reduction index. Sound reduction index is a measurement of the reduction of sound intensity when it passes through a building element. To calculate sound reduction index, sound pressure level, background noise and reverberation time need to be measured. There are various applications available for each individual variable, but none that measure all three to calculate the sound reduction index. The purpose of this thesis is to develop one application that can measure all these quantities and calculate sound reduction index. Furthermore an evaluation is made regarding the use of smartphones as acoustic instruments.

The application is developed on the Android Studio platform for use on all smartphones operating on the Android OS. Measurements were acquired in a laboratory environment and analyzed at the octave band level. To study the validity of the results, measurements were also completed with a sound level meter and compared to those of the smartphones. Results of the measurements show that the smartphone is an efficient tool for measuring sound reduction index but with more restrictions than professional equipment. The smartphones used in this study are able to measure sound pressure level accurately within a span of approximately 55 dB. Within this range the calculated sound reduction index closely resembles that of the sound level meter.

This thesis revealed that a smartphone is a reliable tool for measuring and calculating sound reduction index if the noise levels are within the microphones dynamic range.

To promote further development of this application as well as acoustic applications in general, the source code for SuperAcoustics is free to use and develop further. The code is available on GitHub at the following URL: https://github.com/KarlBengtsson/SuperAcoustics (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Karl LU and Sandefeldt, Elliot
supervisor
organization
alternative title
SuperAcoustics - Utveckling av applikation för reduktionsindex
course
VTAM01 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Sound reduction index, Android, Application, Acoustic measurements, Sound insulation
publication/series
TVBA-5000
report number
TVBA-5057
ISSN
0281-8477
language
English
id
8981131
alternative location
http://www.akustik.lth.se/english/publications/tvba-5000/
date added to LUP
2019-06-20 11:13:57
date last changed
2019-06-24 13:19:22
@misc{8981131,
 abstract   = {Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet.

För att räkna ut reduktionstalet behövs ljudtrycksnivå, bakgrundsljud och efterklangstid mätas. Det finns ett antal applikationer tillgängliga som mäter dessa storheter. Målet med den här uppsatsen är att utveckla en applikation som kan mäta alla kvantiteter och räkna ut reduktionstalet. Vidare har en utvärdering gjorts av smartmobilers förmåga vid akustiska mätningar.

Applikationen utvecklas på plattformen Android Studio för användning på alla telefoner som har operativsystemet Android OS. Mätningarna gjordes i laborationsmiljö och analyserades i oktavband. För att avgöra validiteten av resultaten gjordes även mätningar med en kalibrerad sonometer för att jämföra med smartmobilerna.\\\\
Resultaten av mätningarna visar att smartmobiler är effektiva verktyg för att mäta reduktionstalet men vissa restriktioner bör tas hänsyn till. Modellerna på smartmobiler som använts i den här studien kan mäta ljudtrycksnivån bra inom ett spann som är ungefär 55dB. Inom spannet blir uträkningen av reduktionstalet snarlikt resultatet uträknat med sonometern.

Den här uppsatsen visar att smartmobiler är bra verktyg för mätning och uträkning av reduktionstal om ljudtrycksnivån hålls inom spannet som mikrofonen klarar av att mäta.

För att uppmuntra vidare utveckling av applikationen i arbetet samt applikationer för akustiska mätningar i allmänhet, så är koden till SuperAcoustics tillgänglig att använda och vidareutveckla. Koden finns att ladda ned på följande URL: https://github.com/KarlBengtsson/SuperAcoustics},
 author    = {Bengtsson, Karl and Sandefeldt, Elliot},
 issn     = {0281-8477},
 keyword   = {Sound reduction index,Android,Application,Acoustic measurements,Sound insulation},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBA-5000},
 title    = {SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index},
 year     = {2019},
}