Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Jag är väl, typ, anställningsbar?” Studenters upplevda anställningsbarhet och deras attityder till artificiell intelligens i relation till personliga egenskaper

Dolenec, Daniela LU ; Friberg, Emma LU and Nilsson, Sofia LU (2019) PSYK11 20191
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka det potentiella sambandet mellan studenters upplevda anställningsbarhet och deras attityder gentemot artificiell intelligens. Detta område är av intresse att undersöka av flera skäl, särskilt eftersom artificiell intelligens är ett fenomen som i dagsläget är väldigt omtalat. Artificiell intelligens kan uppfattas som ett potentiellt hot, men även som en möjlighet, mot studenters upplevda anställningsbarhet. Det var av intresse att undersöka detta potentiella samband i relation till personliga egenskaper, specifikt upplevd self-efficacy, neuroticism och samvetsgrannhet. Därav var forskningsfrågan ”hur ter sig relationerna mellan studenters upplevda anställningsbarhet, attityder gentemot artificiell... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka det potentiella sambandet mellan studenters upplevda anställningsbarhet och deras attityder gentemot artificiell intelligens. Detta område är av intresse att undersöka av flera skäl, särskilt eftersom artificiell intelligens är ett fenomen som i dagsläget är väldigt omtalat. Artificiell intelligens kan uppfattas som ett potentiellt hot, men även som en möjlighet, mot studenters upplevda anställningsbarhet. Det var av intresse att undersöka detta potentiella samband i relation till personliga egenskaper, specifikt upplevd self-efficacy, neuroticism och samvetsgrannhet. Därav var forskningsfrågan ”hur ter sig relationerna mellan studenters upplevda anställningsbarhet, attityder gentemot artificiell intelligens, upplevda self-efficacy, neuroticism och samvetsgrannhet?”. För att undersöka detta valdes det att göra en enkätundersökning. Denna enkät delades ut till ett randomiserat urval av respondenter som studerar vid Lunds universitet. Resultaten indikerade att det inte fanns något samband mellan studenternas upplevda anställningsbarhet och attityder gentemot artificiell intelligens. Däremot fann studien att både neuroticism och samvetsgrannhet korrelerade positivt med upplevd anställningsbarhet. Dessutom hade studenterna generellt sett en mer positiv attityd gentemot sig själva än artificiell intelligens. Slutligen påverkade ämnesområde ens attityd gentemot artificiell intelligens. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to investigate the potential relationship between students’ perceived employability and their attitudes towards artificial intelligence. This area is of interest to study due to several reasons, particularly because artificial intelligence is a phenomenon which has gained substantial attention lately. Furthermore, artificial intelligence may be seen as a potential threat, as well as a possibility, to students’ perceived employability. Thus, it was of interest to investigate this potential relationship in relation to personal attributes, specifically perceived self-efficacy, neuroticism and conscientiousness. Hence, the research question was “How does perceived employability, attitudes towards artificial... (More)
The purpose of this study was to investigate the potential relationship between students’ perceived employability and their attitudes towards artificial intelligence. This area is of interest to study due to several reasons, particularly because artificial intelligence is a phenomenon which has gained substantial attention lately. Furthermore, artificial intelligence may be seen as a potential threat, as well as a possibility, to students’ perceived employability. Thus, it was of interest to investigate this potential relationship in relation to personal attributes, specifically perceived self-efficacy, neuroticism and conscientiousness. Hence, the research question was “How does perceived employability, attitudes towards artificial intelligence, perceived self-efficacy, neuroticism and conscientiousness relate to one another?”. In order to investigate this, the chosen method was a survey which was distributed to a randomised group of participants studying at Lund University. The results indicated that there was no relationship between the students’ perceived employability and their attitudes towards artificial intelligence. However, the study did find that both neuroticism and conscientiousness correlated positively with perceived employability. Moreover, students had generally more positive attitudes towards themselves, compared to artificial intelligence. Lastly, the area of study did influence the attitude towards artificial intelligence. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dolenec, Daniela LU ; Friberg, Emma LU and Nilsson, Sofia LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
upplevd anställningsbarhet, studenter, artificiell intelligens, attityder, upplevd self-efficacy, personlighet, neuroticism, samvetsgrannhet, femfaktormodellen, expectancy-value-teori
language
Swedish
id
8981162
date added to LUP
2019-06-12 10:42:31
date last changed
2019-06-12 10:42:31
@misc{8981162,
 abstract   = {{The purpose of this study was to investigate the potential relationship between students’ perceived employability and their attitudes towards artificial intelligence. This area is of interest to study due to several reasons, particularly because artificial intelligence is a phenomenon which has gained substantial attention lately. Furthermore, artificial intelligence may be seen as a potential threat, as well as a possibility, to students’ perceived employability. Thus, it was of interest to investigate this potential relationship in relation to personal attributes, specifically perceived self-efficacy, neuroticism and conscientiousness. Hence, the research question was “How does perceived employability, attitudes towards artificial intelligence, perceived self-efficacy, neuroticism and conscientiousness relate to one another?”. In order to investigate this, the chosen method was a survey which was distributed to a randomised group of participants studying at Lund University. The results indicated that there was no relationship between the students’ perceived employability and their attitudes towards artificial intelligence. However, the study did find that both neuroticism and conscientiousness correlated positively with perceived employability. Moreover, students had generally more positive attitudes towards themselves, compared to artificial intelligence. Lastly, the area of study did influence the attitude towards artificial intelligence.}},
 author    = {{Dolenec, Daniela and Friberg, Emma and Nilsson, Sofia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Jag är väl, typ, anställningsbar?” Studenters upplevda anställningsbarhet och deras attityder till artificiell intelligens i relation till personliga egenskaper}},
 year     = {{2019}},
}