Advanced

Sociala medier - möjligheter och svårigheter : En kvalitativ intervjustudie om sociala mediers inverkan på ungas psykiska hälsa ur skolkuratorers perspektiv

Bernström, Evelina LU and Björkvig, Jennie LU (2019) SOPA63 20191
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Sociala medier är idag en stor del av våra liv och ett område i ständig utveckling. Syftet med vår studie var att undersöka skolkuratorers förståelse och beskrivning av hur sociala medier inverkar på ungas psykiska hälsa. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med sju olika skolkuratorer från grundskolor som representerar olika områden. För att analysera våra resultat använde vi oss av kultur och social interaktion med tillhörande begrepp, för att visa hur skolkuratorer förstår och beskriver sociala mediers inverkan. Resultaten visade att skolkuratorerna beskrev att sociala medier har en positiv såväl som negativ inverkan på ungas psykiska hälsa. Resultaten konstaterade att behov... (More)
Sociala medier är idag en stor del av våra liv och ett område i ständig utveckling. Syftet med vår studie var att undersöka skolkuratorers förståelse och beskrivning av hur sociala medier inverkar på ungas psykiska hälsa. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med sju olika skolkuratorer från grundskolor som representerar olika områden. För att analysera våra resultat använde vi oss av kultur och social interaktion med tillhörande begrepp, för att visa hur skolkuratorer förstår och beskriver sociala mediers inverkan. Resultaten visade att skolkuratorerna beskrev att sociala medier har en positiv såväl som negativ inverkan på ungas psykiska hälsa. Resultaten konstaterade att behov finns av kunskap gällande hur sociala medier inverkar på ungdomar, samtidigt konstaterades en vilja i att bemöta det behovet. Det visades dessutom på ett stort eget ansvar för skolkuratorerna i att inneha kunskap gällande sociala medier. Resultaten betonar komplexiteten i frågan gällande ansvar och arbetssätt, hur det skiljer sig åt mellan olika skolor och därmed påverkar skolkuratorerna. (Less)
Popular Abstract
Social media is today a large part of our lives and an area of constant development. The purpose of our study was to investigate school counselors understanding and description of how social media affect young people's mental health. The study was carried out using a qualitative method. We conducted semi-structured interviews with seven different school counselors from elementary schools that represent different areas. To analyze our results, we used culture and social interaction with related concepts, to show how school counselors understand and describe the impact of social media. The results showed that school counselors described that social media have a positive as well as negative impact on young people's mental health. The results... (More)
Social media is today a large part of our lives and an area of constant development. The purpose of our study was to investigate school counselors understanding and description of how social media affect young people's mental health. The study was carried out using a qualitative method. We conducted semi-structured interviews with seven different school counselors from elementary schools that represent different areas. To analyze our results, we used culture and social interaction with related concepts, to show how school counselors understand and describe the impact of social media. The results showed that school counselors described that social media have a positive as well as negative impact on young people's mental health. The results noted that there is a need for knowledge regarding how social media affects young people, while at the same time a desire was found in responding to this need. It was also shown to have a great responsibility for the school counselors in having knowledge about social media. The results emphasize the complexity of the issue regarding responsibility and working methods, how it differs between different schools and thus influences the school counselors. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bernström, Evelina LU and Björkvig, Jennie LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociala medier, skolkurator, psykisk hälsa, påverkan, unga och ungdomar, social media, school counselor, mental health, affect, young people, adolescents
language
Swedish
id
8981506
date added to LUP
2019-06-11 16:43:34
date last changed
2019-06-11 16:43:34
@misc{8981506,
 abstract   = {Sociala medier är idag en stor del av våra liv och ett område i ständig utveckling. Syftet med vår studie var att undersöka skolkuratorers förståelse och beskrivning av hur sociala medier inverkar på ungas psykiska hälsa. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med sju olika skolkuratorer från grundskolor som representerar olika områden. För att analysera våra resultat använde vi oss av kultur och social interaktion med tillhörande begrepp, för att visa hur skolkuratorer förstår och beskriver sociala mediers inverkan. Resultaten visade att skolkuratorerna beskrev att sociala medier har en positiv såväl som negativ inverkan på ungas psykiska hälsa. Resultaten konstaterade att behov finns av kunskap gällande hur sociala medier inverkar på ungdomar, samtidigt konstaterades en vilja i att bemöta det behovet. Det visades dessutom på ett stort eget ansvar för skolkuratorerna i att inneha kunskap gällande sociala medier. Resultaten betonar komplexiteten i frågan gällande ansvar och arbetssätt, hur det skiljer sig åt mellan olika skolor och därmed påverkar skolkuratorerna.},
 author    = {Bernström, Evelina and Björkvig, Jennie},
 keyword   = {Sociala medier,skolkurator,psykisk hälsa,påverkan,unga och ungdomar,social media,school counselor,mental health,affect,young people,adolescents},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala medier - möjligheter och svårigheter : En kvalitativ intervjustudie om sociala mediers inverkan på ungas psykiska hälsa ur skolkuratorers perspektiv},
 year     = {2019},
}