Advanced

"Är jag normal?" En tematisk analys av professionella sexologers arbete med ungdomar/unga vuxna i frågor om pornografi

Halling, Josefina LU and Dahl, Johanna LU (2019) PSYK11 20191
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Pornografiskt material är idag mer etablerat och tillgängligt än någonsin. Hur den ökade förekomsten, spridningen och konsumtionen av pornografi påverkar ungdomar präglas av såväl olika åsikter som forskningsresultat. Med frågeställningen “Hur arbetar sexologer i sin profession med ungdomar/unga vuxna i frågor som rör pornografi?” var syftet med den här uppsatsen att utforska hur professionella uppmärksammar, bemöter och hanterar unga människors tankar, funderingar och även eventuell problematik som antas vara kopplat till pornografi. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med sexologer verksamma inom området. Utifrån kvalitativ metodologi med socialkonstruktivistisk epistemologisk ansats utfördes sedan en tematisk analys av... (More)
Pornografiskt material är idag mer etablerat och tillgängligt än någonsin. Hur den ökade förekomsten, spridningen och konsumtionen av pornografi påverkar ungdomar präglas av såväl olika åsikter som forskningsresultat. Med frågeställningen “Hur arbetar sexologer i sin profession med ungdomar/unga vuxna i frågor som rör pornografi?” var syftet med den här uppsatsen att utforska hur professionella uppmärksammar, bemöter och hanterar unga människors tankar, funderingar och även eventuell problematik som antas vara kopplat till pornografi. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med sexologer verksamma inom området. Utifrån kvalitativ metodologi med socialkonstruktivistisk epistemologisk ansats utfördes sedan en tematisk analys av datamaterialet som ledde fram till formuleringen av tre övergripande teman. Under resultatets olika teman framgår att en stor del av sexologers arbete går ut på att sakligt normalisera och avdramatisera ungdomars pornografirelaterade skuld, skam och oro orsakade av bland annat polariserade debatter, vuxnas okunskap, samhälleliga normer och stereotyper utifrån bland annat kön. De huvudsakliga slutsatser som dras är att sexologers arbete till viss del verkar försvåras på grund av bristande sex- och samlevnadsundervisning i skolor och för lärarstudenter, nyanserad forskning samt evidensbaserade samtalsmetoder anpassade för just arbete med ungdomar i frågor om pornografi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Halling, Josefina LU and Dahl, Johanna LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pornografi, ungdomar, unga vuxna, sexologer, sexualitet, socialkonstruktivism
language
Swedish
id
8981585
date added to LUP
2019-06-12 10:46:29
date last changed
2019-06-12 10:46:29
@misc{8981585,
 abstract   = {Pornografiskt material är idag mer etablerat och tillgängligt än någonsin. Hur den ökade förekomsten, spridningen och konsumtionen av pornografi påverkar ungdomar präglas av såväl olika åsikter som forskningsresultat. Med frågeställningen “Hur arbetar sexologer i sin profession med ungdomar/unga vuxna i frågor som rör pornografi?” var syftet med den här uppsatsen att utforska hur professionella uppmärksammar, bemöter och hanterar unga människors tankar, funderingar och även eventuell problematik som antas vara kopplat till pornografi. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med sexologer verksamma inom området. Utifrån kvalitativ metodologi med socialkonstruktivistisk epistemologisk ansats utfördes sedan en tematisk analys av datamaterialet som ledde fram till formuleringen av tre övergripande teman. Under resultatets olika teman framgår att en stor del av sexologers arbete går ut på att sakligt normalisera och avdramatisera ungdomars pornografirelaterade skuld, skam och oro orsakade av bland annat polariserade debatter, vuxnas okunskap, samhälleliga normer och stereotyper utifrån bland annat kön. De huvudsakliga slutsatser som dras är att sexologers arbete till viss del verkar försvåras på grund av bristande sex- och samlevnadsundervisning i skolor och för lärarstudenter, nyanserad forskning samt evidensbaserade samtalsmetoder anpassade för just arbete med ungdomar i frågor om pornografi.},
 author    = {Halling, Josefina and Dahl, Johanna},
 keyword   = {Pornografi,ungdomar,unga vuxna,sexologer,sexualitet,socialkonstruktivism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Är jag normal?" En tematisk analys av professionella sexologers arbete med ungdomar/unga vuxna i frågor om pornografi},
 year     = {2019},
}