Advanced

”Det handlar också om att du lämnar en hel tankevärld”: En kvalitativ intervjustudie om utträdesprocessen ur Jehovas vittnen

Framgård, Maria LU (2019) SOCK04 20191
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
För många är religion en trygghet som förknippas med tillhörighet och gemenskap. Det har
funktionen av en moralisk kompass man kan ta hjälp av vid uppstått tvivel eller när man känner
sig vilsen. En religiös tro kan för vissa utgöra hela deras livs-och världsuppfattning och
påverkar såväl deras medvetande och tänkande som vardagliga liv. Det finns dock de som inte
har valt att inträda i en religiös värld utan är ofrivilligt uppväxta i den. Dessa personer upplever
oftast någon grad av tvivel, men som nödvändigtvis inte behöver medföra någon större
förändring. Ett upplevt tvivel kan dock innebära att personen väljer att lämna den religiösa
rörelsen, vilket oftast får betydande och problematiska följder för den utträdda personen. Denna... (More)
För många är religion en trygghet som förknippas med tillhörighet och gemenskap. Det har
funktionen av en moralisk kompass man kan ta hjälp av vid uppstått tvivel eller när man känner
sig vilsen. En religiös tro kan för vissa utgöra hela deras livs-och världsuppfattning och
påverkar såväl deras medvetande och tänkande som vardagliga liv. Det finns dock de som inte
har valt att inträda i en religiös värld utan är ofrivilligt uppväxta i den. Dessa personer upplever
oftast någon grad av tvivel, men som nödvändigtvis inte behöver medföra någon större
förändring. Ett upplevt tvivel kan dock innebära att personen väljer att lämna den religiösa
rörelsen, vilket oftast får betydande och problematiska följder för den utträdda personen. Denna
uppsats syftar till att uppmärksamma komplexiteten ett utträde från den religiösa gruppen
Jehovas vittnen innebär, genom att försöka förstå och förklara hur någon som har utträtt
förhåller sig till sitt tidigare liv innan utträdet. För att möjliggöra detta och för att kunna förstå
hela den sammanhängande historien krävs det kunskap om varför man väljer att lämna, det vill
säga utträdesorsaken. Uppsatsen syftar närmare bestämt till att lyfta fram problematiken ett
utträde medför och försöka förstå hur man hanterar en sådan omfattande förändring, samt hur
det påverkar ens identitet. Studien grundas på tre intervjuer med personer som alla är tidigare
medlemmar av Jehovas vittnen och som blivit uteslutna. Intervjumaterialet kodades sedan
utifrån de centrala teman som kunde identifieras och som kan liknas vid olika faser i
utträdesprocessen, för att därefter analyseras med hjälp av narrativ metod för att kunna fånga
intervjupersonernas egna berättelser och upplevelser. Materialet knöts sedan samman med
utvald teori och hade både funktionen av att stärka teorin och visa på dess brister. Resultatet av
studien visade att utträdesorsaker är högst individuella då de var olika för alla tre. Trots
varierade orsaker kunde samtliga utträden kopplas till båda utträdemodellerna men i varierad
omfattning. Studien visade nämligen att ett av utträdena på grund av sin ovanliga
utträdesprocess inte helt överensstämde med en av modellerna och därför kan den uppfattas
något svag. Det framkom även att deltagarna hade olika förhållningssätt till sin identitet som
tidigare vittnen, vilket kan vara beroende av hur långt fram man är i utträdesprocessen och om
man fortfarande har någon emotionell anknytning till samfundet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Framgård, Maria LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Jehovas vittnen, utträdesorsaker, utträdesprocess, identitet
language
Swedish
id
8981841
date added to LUP
2019-06-12 11:44:40
date last changed
2019-06-12 11:44:40
@misc{8981841,
 abstract   = {För många är religion en trygghet som förknippas med tillhörighet och gemenskap. Det har
funktionen av en moralisk kompass man kan ta hjälp av vid uppstått tvivel eller när man känner
sig vilsen. En religiös tro kan för vissa utgöra hela deras livs-och världsuppfattning och
påverkar såväl deras medvetande och tänkande som vardagliga liv. Det finns dock de som inte
har valt att inträda i en religiös värld utan är ofrivilligt uppväxta i den. Dessa personer upplever
oftast någon grad av tvivel, men som nödvändigtvis inte behöver medföra någon större
förändring. Ett upplevt tvivel kan dock innebära att personen väljer att lämna den religiösa
rörelsen, vilket oftast får betydande och problematiska följder för den utträdda personen. Denna
uppsats syftar till att uppmärksamma komplexiteten ett utträde från den religiösa gruppen
Jehovas vittnen innebär, genom att försöka förstå och förklara hur någon som har utträtt
förhåller sig till sitt tidigare liv innan utträdet. För att möjliggöra detta och för att kunna förstå
hela den sammanhängande historien krävs det kunskap om varför man väljer att lämna, det vill
säga utträdesorsaken. Uppsatsen syftar närmare bestämt till att lyfta fram problematiken ett
utträde medför och försöka förstå hur man hanterar en sådan omfattande förändring, samt hur
det påverkar ens identitet. Studien grundas på tre intervjuer med personer som alla är tidigare
medlemmar av Jehovas vittnen och som blivit uteslutna. Intervjumaterialet kodades sedan
utifrån de centrala teman som kunde identifieras och som kan liknas vid olika faser i
utträdesprocessen, för att därefter analyseras med hjälp av narrativ metod för att kunna fånga
intervjupersonernas egna berättelser och upplevelser. Materialet knöts sedan samman med
utvald teori och hade både funktionen av att stärka teorin och visa på dess brister. Resultatet av
studien visade att utträdesorsaker är högst individuella då de var olika för alla tre. Trots
varierade orsaker kunde samtliga utträden kopplas till båda utträdemodellerna men i varierad
omfattning. Studien visade nämligen att ett av utträdena på grund av sin ovanliga
utträdesprocess inte helt överensstämde med en av modellerna och därför kan den uppfattas
något svag. Det framkom även att deltagarna hade olika förhållningssätt till sin identitet som
tidigare vittnen, vilket kan vara beroende av hur långt fram man är i utträdesprocessen och om
man fortfarande har någon emotionell anknytning till samfundet.},
 author    = {Framgård, Maria},
 keyword   = {Jehovas vittnen,utträdesorsaker,utträdesprocess,identitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det handlar också om att du lämnar en hel tankevärld”: En kvalitativ intervjustudie om utträdesprocessen ur Jehovas vittnen},
 year     = {2019},
}