Advanced

Den fria rörligheten för varor i relation till det svenska alkoholmonopolet - Systembolagets framtid om gårdsförsäljning blir tillåtet

Lewin, Hanna LU (2019) HARH01 20191
Department of Business Law
Abstract
This paper deals with the free movement of goods in relation to the Swedish alcohol monopoly. Furthermore, the focus is on Systembolaget and its future if farm sales of alcoholic beverages is allowed in Sweden. The provisions relevant to the essay's examination are Articles 34, 36 and 37 TFEU. The questions that the paper thus aims to answer are firstly how articles 34 and 37 relate to each other in relation to the Swedish alcohol monopoly and secondly what the effect of the farm sale could be on the Swedish alcohol monopoly if it is allowed in Sweden. The conclusions that could be drawn after the investigation was made, among other things, that the boundary between articles 34 and 37 is not entirely clear. The articles may be applied... (More)
This paper deals with the free movement of goods in relation to the Swedish alcohol monopoly. Furthermore, the focus is on Systembolaget and its future if farm sales of alcoholic beverages is allowed in Sweden. The provisions relevant to the essay's examination are Articles 34, 36 and 37 TFEU. The questions that the paper thus aims to answer are firstly how articles 34 and 37 relate to each other in relation to the Swedish alcohol monopoly and secondly what the effect of the farm sale could be on the Swedish alcohol monopoly if it is allowed in Sweden. The conclusions that could be drawn after the investigation was made, among other things, that the boundary between articles 34 and 37 is not entirely clear. The articles may be applied differently depending on whether it is justified on the basis of an obstacle to the free movement of goods under Article 34 or the functioning of the retail monopoly under Article 37. Regarding farm sales of alcoholic beverages, this is considered to be fully possible but there are debates, however, as to whether Systembolaget and its alcohol monopoly will remain or not. Any clearer conclusion about this cannot therefore be made until after the next public enquiry of farm sales in 2020. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar den fria rörligheten för varor i relation till det svenska alkoholmonopolet. Vidare ligger fokus på Systembolaget och dess framtid om gårdsförsäljning av alkoholdrycker blir tillåtet i Sverige. De bestämmelser som är relevanta i uppsatsens undersökning är artiklarna 34, 36 och 37 FEUF. De frågeställningar som uppsatsen följaktligen syftar till att besvara är för det första hur artiklarna 34 och 37 förhåller sig till varandra i relation till det svenska alkoholmonopolet och för det andra vad gårdsförsäljningens effekt skulle kunna medföra för det svenska alkoholmonopolet om det blir tillåtet i Sverige. De slutsatser som kunde dras efter den gjorda undersökningen var bland annat att gränsdragningen mellan artikel 34... (More)
Denna uppsats behandlar den fria rörligheten för varor i relation till det svenska alkoholmonopolet. Vidare ligger fokus på Systembolaget och dess framtid om gårdsförsäljning av alkoholdrycker blir tillåtet i Sverige. De bestämmelser som är relevanta i uppsatsens undersökning är artiklarna 34, 36 och 37 FEUF. De frågeställningar som uppsatsen följaktligen syftar till att besvara är för det första hur artiklarna 34 och 37 förhåller sig till varandra i relation till det svenska alkoholmonopolet och för det andra vad gårdsförsäljningens effekt skulle kunna medföra för det svenska alkoholmonopolet om det blir tillåtet i Sverige. De slutsatser som kunde dras efter den gjorda undersökningen var bland annat att gränsdragningen mellan artikel 34 och 37 inte är helt klar. Artiklarna kan tillämpas olika beroende på om det motiveras utifrån ett hinder mot den fria rörligheten för varor enligt artikel 34 eller detaljhandelsmonopolets funktionssätt enligt artikel 37. Beträffande gårdsförsäljning av alkoholdrycker anses detta som fullt möjligt att införa men det råder dock debatter kring huruvida Systembolaget och dess alkoholmonopol kommer att bestå eller inte. Någon tydligare slutsats om detta kan således inte göras förrän efter gårdsförsäljningens nästa utredning år 2020. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8982143,
 abstract   = {This paper deals with the free movement of goods in relation to the Swedish alcohol monopoly. Furthermore, the focus is on Systembolaget and its future if farm sales of alcoholic beverages is allowed in Sweden. The provisions relevant to the essay's examination are Articles 34, 36 and 37 TFEU. The questions that the paper thus aims to answer are firstly how articles 34 and 37 relate to each other in relation to the Swedish alcohol monopoly and secondly what the effect of the farm sale could be on the Swedish alcohol monopoly if it is allowed in Sweden. The conclusions that could be drawn after the investigation was made, among other things, that the boundary between articles 34 and 37 is not entirely clear. The articles may be applied differently depending on whether it is justified on the basis of an obstacle to the free movement of goods under Article 34 or the functioning of the retail monopoly under Article 37. Regarding farm sales of alcoholic beverages, this is considered to be fully possible but there are debates, however, as to whether Systembolaget and its alcohol monopoly will remain or not. Any clearer conclusion about this cannot therefore be made until after the next public enquiry of farm sales in 2020.},
 author    = {Lewin, Hanna},
 keyword   = {Free movement of goods,fri rörlighet för varor,farm sales,gårdsförsäljning,alkoholmonopol,alcohol monopoly,åtgärder med motsvarande verkan,kvantitativa importrestriktioner,measures equivalent to quantitative restrictions,Systembolaget,artikel 34,article 34,artikel 37,article 37,Eu-rätt,Eu-law,detaljhandelsmonopol,retail monopoly.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den fria rörligheten för varor i relation till det svenska alkoholmonopolet - Systembolagets framtid om gårdsförsäljning blir tillåtet},
 year     = {2019},
}