Advanced

"Det påverkar hundra procent" : En kvalitativ studie om Instagrams påverkan på gymnasieelevers kroppsbild

Nord, Johanna LU and Persson, Emelie LU (2019) SOPA63 20191
School of Social Work
Abstract
Social media´s position in our everyday life is expanding. Instagram is one of the most common used social networking sites in Sweden and amongst secondary school students the quantity of users is high. The aim of this study was therefore to examine how the use of Instagram affects the body image of secondary school students. The method chosen for this study was qualitative interviews with ten secondary school students from two municipalities in the province of Skåne. In analysing our results we applied two theories: the theory of social comparison and gender theory. From these theories three concepts were chosen: upward comparison, downward comparison and gender role. We found that comparison with others on Instagram is common, specially... (More)
Social media´s position in our everyday life is expanding. Instagram is one of the most common used social networking sites in Sweden and amongst secondary school students the quantity of users is high. The aim of this study was therefore to examine how the use of Instagram affects the body image of secondary school students. The method chosen for this study was qualitative interviews with ten secondary school students from two municipalities in the province of Skåne. In analysing our results we applied two theories: the theory of social comparison and gender theory. From these theories three concepts were chosen: upward comparison, downward comparison and gender role. We found that comparison with others on Instagram is common, specially amongst women, which affects the body image when the person comparing themselves feels that what they see is unattainable. Comparison with the ideal is common, which was found being physically fit for both men and women. The ideal was synonym with what is called fitspiration - images of physically fit men and women that works as an inspiration for an healthy lifestyle. Fitspiration affects body image in a positive direction by being inspirational. Simultaneously could fitspiration have a negative impact on body image, hence leading to negative statements concerning one´s body and body image. Mostly women´s body image was affected after being exposed to pictures of fitspiration. In conclusion, pictures that was selfcompassion - encouraging to self-love, had an entirely positive affect on both men and women´s body image. (Less)
Abstract (Swedish)
Sociala medier tar en allt större plats i vår vardag. Instagram är en av de sociala medier som vanligast i Sverige och bland gymnasieelever är antalet användare stort. Syftet med denna studien var därför att undersöka hur användningen av Instagram påverkade gymnasieelevers självbild. Metoden som valdes till denna studien var kvalitativa intervjuer med 10 gymnasieelever från två kommuner i Skåne. För att analysera våra resultat användes två teorier: social jämförelseteori och genusteori ur vilka begreppen uppåtjämförelse, nedåtjämförelse och könsroll valdes. Vi kom fram till att jämförelse med andra på Instagram är vanligt förekommande, särskilt bland kvinnor, vilket påverkar kroppsbild när de som jämför sig känner att de inte kan leva upp... (More)
Sociala medier tar en allt större plats i vår vardag. Instagram är en av de sociala medier som vanligast i Sverige och bland gymnasieelever är antalet användare stort. Syftet med denna studien var därför att undersöka hur användningen av Instagram påverkade gymnasieelevers självbild. Metoden som valdes till denna studien var kvalitativa intervjuer med 10 gymnasieelever från två kommuner i Skåne. För att analysera våra resultat användes två teorier: social jämförelseteori och genusteori ur vilka begreppen uppåtjämförelse, nedåtjämförelse och könsroll valdes. Vi kom fram till att jämförelse med andra på Instagram är vanligt förekommande, särskilt bland kvinnor, vilket påverkar kroppsbild när de som jämför sig känner att de inte kan leva upp till det som de ser. Jämförelse med idealen är vanligt förekommande, vilket för både män och kvinnor visade sig vara vältränade personer av samma kön som de själva. Idealen visade sig vara synonyma med något som kallas fitspiration - bilder på personer som motiverar till träning och en hälsosammare livsstil. Fitspiration påverkar kroppsbild genom att vara motiverande. Samtidigt kunde fitspiration även vara negativt för kroppsbilden, då det var vanligt att negativa tankar kring sin kropp och kroppsbild uppstod efter att ha exponerats för sådana bilder. Det var mest kvinnors kroppsbild som påverkades av bilder som var fitspiration. En faktor på Instagram, bilder som var selfcompassion, hade enbart positiv påverkan på gymnasieelevers kroppsbild, en åsikt som delades av både män och kvinnor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nord, Johanna LU and Persson, Emelie LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kroppsbild, Instagram, social jämförelse, ideal, fitspiration, selfcompassion body image, social comparison, selfcompassion
language
Swedish
id
8982456
date added to LUP
2019-06-12 12:43:28
date last changed
2019-06-12 12:43:28
@misc{8982456,
 abstract   = {Social media´s position in our everyday life is expanding. Instagram is one of the most common used social networking sites in Sweden and amongst secondary school students the quantity of users is high. The aim of this study was therefore to examine how the use of Instagram affects the body image of secondary school students. The method chosen for this study was qualitative interviews with ten secondary school students from two municipalities in the province of Skåne. In analysing our results we applied two theories: the theory of social comparison and gender theory. From these theories three concepts were chosen: upward comparison, downward comparison and gender role. We found that comparison with others on Instagram is common, specially amongst women, which affects the body image when the person comparing themselves feels that what they see is unattainable. Comparison with the ideal is common, which was found being physically fit for both men and women. The ideal was synonym with what is called fitspiration - images of physically fit men and women that works as an inspiration for an healthy lifestyle. Fitspiration affects body image in a positive direction by being inspirational. Simultaneously could fitspiration have a negative impact on body image, hence leading to negative statements concerning one´s body and body image. Mostly women´s body image was affected after being exposed to pictures of fitspiration. In conclusion, pictures that was selfcompassion - encouraging to self-love, had an entirely positive affect on both men and women´s body image.},
 author    = {Nord, Johanna and Persson, Emelie},
 keyword   = {kroppsbild,Instagram,social jämförelse,ideal,fitspiration,selfcompassion body image,social comparison,selfcompassion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det påverkar hundra procent" : En kvalitativ studie om Instagrams påverkan på gymnasieelevers kroppsbild},
 year     = {2019},
}