Advanced

Skatteflykt enligt skatteflyktslagen och EU:s skatteflyktsdirektiv - Ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Enfors, Anna-Karin LU (2019) HARH01 20191
Department of Business Law
Abstract
The purpose of this paper is to define the term ”tax evasion” and determine the meaning of the General Anti Avoidance Rules, in both national law and European law. The Swedish generally designed clause against tax avoidance consists of four prerequisites, which all need to be fulfilled for the rule to be applicable. The first prerequisite constitutes that the legal act has implicated a substantial tax advantage for the taxpayer, the second one that the taxpayer contributed to the act, the third constitutes that the tax advantage was the main reason for the legal act and the fourth prerequisite required the legal act to be in conflict with the purpose of the legislation.

The main purpose of the General Anti Avoidance Rule in Sweden is... (More)
The purpose of this paper is to define the term ”tax evasion” and determine the meaning of the General Anti Avoidance Rules, in both national law and European law. The Swedish generally designed clause against tax avoidance consists of four prerequisites, which all need to be fulfilled for the rule to be applicable. The first prerequisite constitutes that the legal act has implicated a substantial tax advantage for the taxpayer, the second one that the taxpayer contributed to the act, the third constitutes that the tax advantage was the main reason for the legal act and the fourth prerequisite required the legal act to be in conflict with the purpose of the legislation.

The main purpose of the General Anti Avoidance Rule in Sweden is to avoid erosion of the tax base, but also to create legitimacy and legal certainty for the legal system. Whether the applicability of the general clause is consistent with the principle of legal certainty or not is a contestable issue. Regardless of opinion in this matter, the value of legal certainty must be balanced against the effectiveness of the General Anti Avoidance Rule.

By studying the practice of the Supreme Administrative Court in Sweden, the possibility of finding any patterns in the application of the law against tax avoidance is proved to be very limited. The reason for this kind of limitation is probably because the court’s main focus is on the particular circumstances of the individual case. It is therefor difficult to obtain guidelines to similar cases. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar begreppet skatteflykt och syftar till att försöka fastställa innebörden av begreppet med hjälp av den generellt utformade klausulen i skatteflyktslagen. EU-rätten studeras även då ett nytt s.k. skatteflyktsdirektiv sedan 1 januari i år gjorts gällande för EU:s medlemsländer.
De frågor som uppsatsen svarar på är, förutom hur skatteflykt definieras i nationell respektive EU-rätt, vad syftet med skatteflyktslagen är och hur lagen förhåller sig till rättssäkerhet.
Enligt svensk rätt avses skatteflyktslagen ett förfarande som uppfyller generalklausulens fyra rekvisit, som sammanfattat innebär att (1) rättshandlingen måste medföra en väsentlig skatteförmån för den skatteskyldige, (2) den skatteskyldige medverkat i... (More)
Uppsatsen behandlar begreppet skatteflykt och syftar till att försöka fastställa innebörden av begreppet med hjälp av den generellt utformade klausulen i skatteflyktslagen. EU-rätten studeras även då ett nytt s.k. skatteflyktsdirektiv sedan 1 januari i år gjorts gällande för EU:s medlemsländer.
De frågor som uppsatsen svarar på är, förutom hur skatteflykt definieras i nationell respektive EU-rätt, vad syftet med skatteflyktslagen är och hur lagen förhåller sig till rättssäkerhet.
Enligt svensk rätt avses skatteflyktslagen ett förfarande som uppfyller generalklausulens fyra rekvisit, som sammanfattat innebär att (1) rättshandlingen måste medföra en väsentlig skatteförmån för den skatteskyldige, (2) den skatteskyldige medverkat i handlingen, (3) skatteförmånen utgjorde det övervägande skälet och (4) förfarandet strider mot syftet med bestämmelserna.

Syftet med skatteflyktslagen är bland annat att undvika en urholkning av skattebasen samt att skapa legitimitet för rättssystemet. Huruvida tillämpningen av generalklausulen är rättssäker eller inte råder det delade meningar om. Oavsett åsikt i frågan kan konstateras att rättssäkerheten med en sådan lagregel måste vägas mot effektiviteten av densamma.

Genom att studera praxis från den Högsta förvaltningsdomstolen försöker även eventuella mönster i tillämpningen av skatteflyktslagen urskiljas. Denna möjlighet visade sig dock kraftigt begränsad eftersom domstolens bedömningar ofta saknade utförliga motiveringar samt främst såg till de särskilda omständigheterna i de enskilda fallen. Generaliserbarheten till liknande fall anses därför vara låg. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enfors, Anna-Karin LU
supervisor
organization
course
HARH01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatteflykt, Skatterätt, Rättssäkerhet
language
Swedish
id
8982632
date added to LUP
2019-06-14 07:57:24
date last changed
2019-06-14 07:57:24
@misc{8982632,
 abstract   = {The purpose of this paper is to define the term ”tax evasion” and determine the meaning of the General Anti Avoidance Rules, in both national law and European law. The Swedish generally designed clause against tax avoidance consists of four prerequisites, which all need to be fulfilled for the rule to be applicable. The first prerequisite constitutes that the legal act has implicated a substantial tax advantage for the taxpayer, the second one that the taxpayer contributed to the act, the third constitutes that the tax advantage was the main reason for the legal act and the fourth prerequisite required the legal act to be in conflict with the purpose of the legislation. 

The main purpose of the General Anti Avoidance Rule in Sweden is to avoid erosion of the tax base, but also to create legitimacy and legal certainty for the legal system. Whether the applicability of the general clause is consistent with the principle of legal certainty or not is a contestable issue. Regardless of opinion in this matter, the value of legal certainty must be balanced against the effectiveness of the General Anti Avoidance Rule. 

By studying the practice of the Supreme Administrative Court in Sweden, the possibility of finding any patterns in the application of the law against tax avoidance is proved to be very limited. The reason for this kind of limitation is probably because the court’s main focus is on the particular circumstances of the individual case. It is therefor difficult to obtain guidelines to similar cases.},
 author    = {Enfors, Anna-Karin},
 keyword   = {Skatteflykt,Skatterätt,Rättssäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skatteflykt enligt skatteflyktslagen och EU:s skatteflyktsdirektiv - Ur ett rättssäkerhetsperspektiv},
 year     = {2019},
}