Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upphovsrättsligt skydd för idéer och koncept – En jämförelse mellan EU-rätt och amerikansk rätt

Jasim al Koufaishi, Sandra LU (2019) HARH01 20191
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Upphovsrätten präglas av flera svåra gränsdragningar varav denna uppsats fördjupar sig inom en av dessa. Svårigheten som behandlas i detta sammanhang består av problematiken att avgöra var gränsen går mellan ett skyddat verk och en oskyddad idé. Vissa aspekter inom området är tydliga, i form av att enbart en idé inte kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd medan en färdig produkt har möjlighet till skydd, om vissa grundläggande krav uppnås. Dock gör det att det uppkommer en svårbedömlig ”gråzon” där emellan. Syftet med uppsatsen har således varit att undersöka i vilken utsträckning idéer och koncept kan skyddas genom upphovsrätt enligt EU-rätten respektive amerikansk rätt samt att jämföra dessa rättssystem.

Inledningsvis undersöks vad som... (More)
Upphovsrätten präglas av flera svåra gränsdragningar varav denna uppsats fördjupar sig inom en av dessa. Svårigheten som behandlas i detta sammanhang består av problematiken att avgöra var gränsen går mellan ett skyddat verk och en oskyddad idé. Vissa aspekter inom området är tydliga, i form av att enbart en idé inte kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd medan en färdig produkt har möjlighet till skydd, om vissa grundläggande krav uppnås. Dock gör det att det uppkommer en svårbedömlig ”gråzon” där emellan. Syftet med uppsatsen har således varit att undersöka i vilken utsträckning idéer och koncept kan skyddas genom upphovsrätt enligt EU-rätten respektive amerikansk rätt samt att jämföra dessa rättssystem.

Inledningsvis undersöks vad som utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt EU-rätt och amerikansk rätt. Frågan är väsentlig eftersom det är nödvändigt att först fastställa vad som kan skyddas av upphovsrätt för att kunna klargöra om och i vilken utsträckning idéer och koncept kan skyddas inom de två jurisdiktionerna. Därefter görs en jämförelse mellan EU-rätten och amerikansk rätt med fokus på aspekterna av det upphovsrättsliga skyddet. Undersökningen konstaterar att rättsläget i vissa delar är oklart i de två rättssystemen samt att en tydlig jämförelse inte kan åstadkommas i dagens oklara rättsläge. (Less)
Abstract
The Copyright law is filled with difficulties regarding boundaries of with this thesis deepens itself within one of these. The difficulty in this context consists of the problem of determining where the boundaries, in which a work can be qualified for copyright protection, lies between a protected work and an unprotected idea. Since certain aspects of the field are clear, in the form of that an idea as such is not protectable by copyright law and a work that fulfills the requirement of copyright can be protected, there are “gray areas” in between which can be unclear. The purpose of this thesis has thus been to investigate to what extent ideas and concepts can be protected by copyright law according to EU law and US law. Thereafter a... (More)
The Copyright law is filled with difficulties regarding boundaries of with this thesis deepens itself within one of these. The difficulty in this context consists of the problem of determining where the boundaries, in which a work can be qualified for copyright protection, lies between a protected work and an unprotected idea. Since certain aspects of the field are clear, in the form of that an idea as such is not protectable by copyright law and a work that fulfills the requirement of copyright can be protected, there are “gray areas” in between which can be unclear. The purpose of this thesis has thus been to investigate to what extent ideas and concepts can be protected by copyright law according to EU law and US law. Thereafter a comparison between the legal systems takes place.

The thesis begins by examining what can constitute as a copyright protected work according to both the EU- and the US law. This issue is an essential part of investigation due to the fact that in order to clarify to what extent ideas and concepts can be protected within the two legal systems, it must first be determined what can be protected. Thereafter the comparison between EU law and US law regarding the protection of these aspects takes place. In conclusion, the thesis concludes that the legal situation is unclear in some parts of the two legal systems, and that a clear comparison cannot be achieved during today’s unclear legal situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jasim al Koufaishi, Sandra LU
supervisor
organization
course
HARH01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
copyright, upphovsrätt, skydd av idéer, idéer, skydd av koncept, koncept, skydd av idéer och koncept, amerikansk upphovsrätt, EU-rätt, komparativ studie, the idea expression dichotomy, originalitet
language
Swedish
id
8983149
date added to LUP
2019-06-14 07:50:35
date last changed
2019-06-14 07:50:35
@misc{8983149,
 abstract   = {{The Copyright law is filled with difficulties regarding boundaries of with this thesis deepens itself within one of these. The difficulty in this context consists of the problem of determining where the boundaries, in which a work can be qualified for copyright protection, lies between a protected work and an unprotected idea. Since certain aspects of the field are clear, in the form of that an idea as such is not protectable by copyright law and a work that fulfills the requirement of copyright can be protected, there are “gray areas” in between which can be unclear. The purpose of this thesis has thus been to investigate to what extent ideas and concepts can be protected by copyright law according to EU law and US law. Thereafter a comparison between the legal systems takes place. 

The thesis begins by examining what can constitute as a copyright protected work according to both the EU- and the US law. This issue is an essential part of investigation due to the fact that in order to clarify to what extent ideas and concepts can be protected within the two legal systems, it must first be determined what can be protected. Thereafter the comparison between EU law and US law regarding the protection of these aspects takes place. In conclusion, the thesis concludes that the legal situation is unclear in some parts of the two legal systems, and that a clear comparison cannot be achieved during today’s unclear legal situation.}},
 author    = {{Jasim al Koufaishi, Sandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Upphovsrättsligt skydd för idéer och koncept – En jämförelse mellan EU-rätt och amerikansk rätt}},
 year     = {{2019}},
}