Advanced

En studie av spellagens måttfullhetskrav - Ett krav under förändring

Danielsson, Alexander LU (2019) HARH01 20191
Department of Business Law
Abstract
Increased advertising for gambling services came as an effect of the re-regulation of the Swedish gambling market. According to the Swedish gambling law there is a requirement to observe moderation when marketing gambling services to consumers. What the requirement implicate has been left to the legal practitioner to decide but guidance is given by recommendations and guidelines. This implies a gray zone in the regulations. The requirement for moderation, however, is changing.

The essay clarifies the development of the Swedish legislation for marketing gambling services. Special attention has been paid to the recommendations and guidelines which should form the guidance for a judgement of the moderation of a marketing measure. The essay... (More)
Increased advertising for gambling services came as an effect of the re-regulation of the Swedish gambling market. According to the Swedish gambling law there is a requirement to observe moderation when marketing gambling services to consumers. What the requirement implicate has been left to the legal practitioner to decide but guidance is given by recommendations and guidelines. This implies a gray zone in the regulations. The requirement for moderation, however, is changing.

The essay clarifies the development of the Swedish legislation for marketing gambling services. Special attention has been paid to the recommendations and guidelines which should form the guidance for a judgement of the moderation of a marketing measure. The essay strives to answer the question of what the requirement implies and questions whether a requirement for moderate marketing can implicate a disproportionate restriction on the free movement of services within the EU.

In conclusion, it can be stated that a requirement for moderation is an extensive requirement and is not supposed to be made definite. Furthermore, the requirement may imply a disproportionate restriction on free movement. (Less)
Abstract (Swedish)
Som en effekt av omregleringen av den svenska spelmarknaden tillkom en ökad spelreklam. I spellagen finns ett krav på att iaktta måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter. Vilka krav som egentligen ställs har lämnats till rättstillämpningen att avgöra men vägledning ges av rekommendationer och riktlinjer. Detta innebär en gråzon i regelverket. Kravet på måttfullhet är däremot under förändring.

Uppsatsen visar på utvecklingen av den svenska regleringen för marknadsföring av spel. Särskilt beaktas de rekommendationer och riktlinjer som bör ligga till grund för en bedömning av måttfullheten av en marknadsföringsåtgärd. Uppsatsen förtydligar vad som avses med måttfullhetskravet och ifrågasätter om ett krav på måttfull... (More)
Som en effekt av omregleringen av den svenska spelmarknaden tillkom en ökad spelreklam. I spellagen finns ett krav på att iaktta måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter. Vilka krav som egentligen ställs har lämnats till rättstillämpningen att avgöra men vägledning ges av rekommendationer och riktlinjer. Detta innebär en gråzon i regelverket. Kravet på måttfullhet är däremot under förändring.

Uppsatsen visar på utvecklingen av den svenska regleringen för marknadsföring av spel. Särskilt beaktas de rekommendationer och riktlinjer som bör ligga till grund för en bedömning av måttfullheten av en marknadsföringsåtgärd. Uppsatsen förtydligar vad som avses med måttfullhetskravet och ifrågasätter om ett krav på måttfull marknadsföring kan innebära en oproportionelig begränsning av den fria rörligheten för tjänster inom EU.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett krav på måttfullhet är omfattande och inte bör preciseras i större utsträckning. Vidare kan kravet innebära en oproportionelig begränsning av den fria rörligheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Alexander LU
supervisor
organization
course
HARH01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marknadsföring, Marknadsföringsrätt, Spellag (2018:1138), Lotterilag (1994:1000), Måttfullhet, Måttfullhetskrav, Spel, Onlinespel, Lotteri, EU, EU-rätt, Inre marknad, Fri rörlighet, Tjänst
language
Swedish
id
8983401
date added to LUP
2019-06-14 11:12:25
date last changed
2019-06-14 11:12:25
@misc{8983401,
 abstract   = {Increased advertising for gambling services came as an effect of the re-regulation of the Swedish gambling market. According to the Swedish gambling law there is a requirement to observe moderation when marketing gambling services to consumers. What the requirement implicate has been left to the legal practitioner to decide but guidance is given by recommendations and guidelines. This implies a gray zone in the regulations. The requirement for moderation, however, is changing.

The essay clarifies the development of the Swedish legislation for marketing gambling services. Special attention has been paid to the recommendations and guidelines which should form the guidance for a judgement of the moderation of a marketing measure. The essay strives to answer the question of what the requirement implies and questions whether a requirement for moderate marketing can implicate a disproportionate restriction on the free movement of services within the EU.

In conclusion, it can be stated that a requirement for moderation is an extensive requirement and is not supposed to be made definite. Furthermore, the requirement may imply a disproportionate restriction on free movement.},
 author    = {Danielsson, Alexander},
 keyword   = {Marknadsföring,Marknadsföringsrätt,Spellag (2018:1138),Lotterilag (1994:1000),Måttfullhet,Måttfullhetskrav,Spel,Onlinespel,Lotteri,EU,EU-rätt,Inre marknad,Fri rörlighet,Tjänst},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av spellagens måttfullhetskrav - Ett krav under förändring},
 year     = {2019},
}