Advanced

Distansstudier vid Lunds universitet- en möjlighet till social rörlighet? En kvantitativ undersökande studie om distansstudier ur ett klassperspektiv.

Sand, Elisabeth LU (2019) SOCK05 20191
Sociology
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning visar att distansstudier vid högskolor och universitet har blivit allt vanligare. Den tidigare forskningen visar även att denna form av studier är vanligare hos individer från ett arbetarklasshem samt hos individer med föräldrar/vårdnadshavare som saknar högre studier.

Syftet med denna studie var att utöka kunskapen kring distansstudier som en möjlighet till social rörlighet. Denna studies population var studenter inskrivna vid en distanskurs/ett distansprogram vid Lunds universitet vårterminen 2019. Som teoretisk referensram användes sociologen och kulturantropologen Pierre Bourdieu. Eftersom studien mätte attityder till social rörlighet användes en kvantitativ metod i form av en webbenkät för att nå ut till... (More)
Tidigare forskning visar att distansstudier vid högskolor och universitet har blivit allt vanligare. Den tidigare forskningen visar även att denna form av studier är vanligare hos individer från ett arbetarklasshem samt hos individer med föräldrar/vårdnadshavare som saknar högre studier.

Syftet med denna studie var att utöka kunskapen kring distansstudier som en möjlighet till social rörlighet. Denna studies population var studenter inskrivna vid en distanskurs/ett distansprogram vid Lunds universitet vårterminen 2019. Som teoretisk referensram användes sociologen och kulturantropologen Pierre Bourdieu. Eftersom studien mätte attityder till social rörlighet användes en kvantitativ metod i form av en webbenkät för att nå ut till respondenterna.

Resultaten i denna studie visade att respondenterna från ett arbetarklasshem eftersträvade en högre social bekräftelse och att respondenterna från ett överklasshem önskade högre social status. Resultaten i studien visade även att distansstudier är en möjlighet till social rörlighet inom de olika klasserna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sand, Elisabeth LU
supervisor
organization
course
SOCK05 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Distansstudier, klassperspektiv, social rörlighet, habitus, kapital, utbildningsfält
language
Swedish
id
8983770
date added to LUP
2019-06-17 14:33:16
date last changed
2019-06-17 14:33:16
@misc{8983770,
 abstract   = {Tidigare forskning visar att distansstudier vid högskolor och universitet har blivit allt vanligare. Den tidigare forskningen visar även att denna form av studier är vanligare hos individer från ett arbetarklasshem samt hos individer med föräldrar/vårdnadshavare som saknar högre studier. 

Syftet med denna studie var att utöka kunskapen kring distansstudier som en möjlighet till social rörlighet. Denna studies population var studenter inskrivna vid en distanskurs/ett distansprogram vid Lunds universitet vårterminen 2019. Som teoretisk referensram användes sociologen och kulturantropologen Pierre Bourdieu. Eftersom studien mätte attityder till social rörlighet användes en kvantitativ metod i form av en webbenkät för att nå ut till respondenterna.

Resultaten i denna studie visade att respondenterna från ett arbetarklasshem eftersträvade en högre social bekräftelse och att respondenterna från ett överklasshem önskade högre social status. Resultaten i studien visade även att distansstudier är en möjlighet till social rörlighet inom de olika klasserna.},
 author    = {Sand, Elisabeth},
 keyword   = {Distansstudier,klassperspektiv,social rörlighet,habitus,kapital,utbildningsfält},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Distansstudier vid Lunds universitet- en möjlighet till social rörlighet? En kvantitativ undersökande studie om distansstudier ur ett klassperspektiv.},
 year     = {2019},
}