Advanced

Vuxna idrottares upplevelser av motivationsklimat: En kvalitativ undersökning om målorientering och motivation.

Cvijanovic, Stefan LU and Ström, Therese LU (2019) PSYK11 20191
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Trots att det finns fördelar med fysisk aktivitet har studier visat att deltagande inom idrott minskar med åldern (Biddle, 2008; Oja et al, 2015; Ståhle, 2008). Syftet med denna studie var därför att undersöka hur motivationsklimat på träningen för vuxna idrottare upplevs och deras resonemang kring hur ett motivationsklimat fördelaktigt ska se ut. Studien konstruerades efter ”Achievement Goal Theory” utifrån Nicholls (1984) och Ames (1992). Metoden som användes för att utföra studien var semistrukturerade intervjuer med åtta vuxna idrottare. Idrottarna var på olika nivåer och deltog i både individuell idrott samt lagidrott. Intervjuerna analyserades med en teoretisk tematisk analys. Resultatet visade att deltagare ansåg att... (More)
Trots att det finns fördelar med fysisk aktivitet har studier visat att deltagande inom idrott minskar med åldern (Biddle, 2008; Oja et al, 2015; Ståhle, 2008). Syftet med denna studie var därför att undersöka hur motivationsklimat på träningen för vuxna idrottare upplevs och deras resonemang kring hur ett motivationsklimat fördelaktigt ska se ut. Studien konstruerades efter ”Achievement Goal Theory” utifrån Nicholls (1984) och Ames (1992). Metoden som användes för att utföra studien var semistrukturerade intervjuer med åtta vuxna idrottare. Idrottarna var på olika nivåer och deltog i både individuell idrott samt lagidrott. Intervjuerna analyserades med en teoretisk tematisk analys. Resultatet visade att deltagare ansåg att motivationsklimat med goda relationer är viktigt för bibehållandet av motivation inom idrotten. Feedback ansågs som en viktig aspekt av motivationsklimatet där betoning låg på hur den återges och vid vilken tidpunkt. Deltagarna visade även på både uppgifts- och ego-orientering samtidigt. Förslag till vidare forskning är att undersöka påverkan av det sociala klimatet inom vuxenidrott och på vilket sätt tränare skulle kunna ge feedback på bästa sätt för en eventuellt ökad motivation som resultat. (Less)
Abstract
Despite benefits of physical activity, studies have shown that participation in sport decreases with age (Biddle, 2008; Oja et al, 2015; Ståhle, 2008). The goal of the study was to examine how the motivational climate during training for adult athletes is experienced and their reasoning around how a motivational climate should look like. The study was based upon Achievement Goal Theory through Nicholls (1984) and Ames (1992). Semi-structured interviews with eight adult athletes were used to perform the study. The athletes were on different levels and participated in both individual as well as team sports. The interviews were analysed using a theoretical thematic analysis. Results showed that the participants considered a motivational... (More)
Despite benefits of physical activity, studies have shown that participation in sport decreases with age (Biddle, 2008; Oja et al, 2015; Ståhle, 2008). The goal of the study was to examine how the motivational climate during training for adult athletes is experienced and their reasoning around how a motivational climate should look like. The study was based upon Achievement Goal Theory through Nicholls (1984) and Ames (1992). Semi-structured interviews with eight adult athletes were used to perform the study. The athletes were on different levels and participated in both individual as well as team sports. The interviews were analysed using a theoretical thematic analysis. Results showed that the participants considered a motivational climate with good social relations important for further participation within sports. Participants deemed how and when feedback was given as important. Both task and ego-orientation were displayed in the participants. Further research could be done to examine the effects of the social climate within adult sports and in which way coaches could give feedback in an optimal way for an eventual increase in motivation as a result. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cvijanovic, Stefan LU and Ström, Therese LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Motivationsklimat, målorienteringar, idrott, vuxna, achievement goal theory
language
Swedish
id
8984051
date added to LUP
2019-06-18 08:51:47
date last changed
2019-06-18 08:51:47
@misc{8984051,
 abstract   = {Despite benefits of physical activity, studies have shown that participation in sport decreases with age (Biddle, 2008; Oja et al, 2015; Ståhle, 2008). The goal of the study was to examine how the motivational climate during training for adult athletes is experienced and their reasoning around how a motivational climate should look like. The study was based upon Achievement Goal Theory through Nicholls (1984) and Ames (1992). Semi-structured interviews with eight adult athletes were used to perform the study. The athletes were on different levels and participated in both individual as well as team sports. The interviews were analysed using a theoretical thematic analysis. Results showed that the participants considered a motivational climate with good social relations important for further participation within sports. Participants deemed how and when feedback was given as important. Both task and ego-orientation were displayed in the participants. Further research could be done to examine the effects of the social climate within adult sports and in which way coaches could give feedback in an optimal way for an eventual increase in motivation as a result.},
 author    = {Cvijanovic, Stefan and Ström, Therese},
 keyword   = {Motivationsklimat,målorienteringar,idrott,vuxna,achievement goal theory},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vuxna idrottares upplevelser av motivationsklimat: En kvalitativ undersökning om målorientering och motivation.},
 year     = {2019},
}