Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ex-kriminella, stigma och anställningsprocessen - en kvalitativ studie

Ohlsson, Caroline LU (2019) SOCK04 20191
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Frågeställningen som behandlas i denna kandidatuppsats är Hur upplever ex-kriminella att de blir bemötta i anställningsprocessen och hur hanterar de ett eventuellt stigma som ex-kriminella? Studiens resultat kan användas som underlag vid utredningar för kommande lagförslag. Uppsatsen bygger på lagtext tillsammans med kvalitativa intervjuer med sex ex-kriminella individer om deras uppfattningar kring jobb, anställningsintervjuer och informationssamhällets påverkan. Relevant för frågeställningen är Erving Goffmans teori om stigmatisering och hur individer kan bearbeta och jobba med sitt stigma. Intervjupersonerna har gett sin syn på hur de känner kring offentliga uppgifters lättillgängligt via webbsidor såsom Lexbase, samt sin syn på att... (More)
Frågeställningen som behandlas i denna kandidatuppsats är Hur upplever ex-kriminella att de blir bemötta i anställningsprocessen och hur hanterar de ett eventuellt stigma som ex-kriminella? Studiens resultat kan användas som underlag vid utredningar för kommande lagförslag. Uppsatsen bygger på lagtext tillsammans med kvalitativa intervjuer med sex ex-kriminella individer om deras uppfattningar kring jobb, anställningsintervjuer och informationssamhällets påverkan. Relevant för frågeställningen är Erving Goffmans teori om stigmatisering och hur individer kan bearbeta och jobba med sitt stigma. Intervjupersonerna har gett sin syn på hur de känner kring offentliga uppgifters lättillgängligt via webbsidor såsom Lexbase, samt sin syn på att lämna utdrag från belastningsregistret vid en anställningsprocess. Intervjupersonernas upplevelser jämförs med befintlig lagtext samt Goffmans teori om stigmatisering. Tidigare forskning har visat att ex-kriminella har svårare att få jobb på grund av sin bakgrund, vilket ingen av intervjupersonerna kan relatera till. Det är således diskuterbart om det finns en koppling mellan litteraturens teorier och de ex-kriminellas egna upplevelser eller om det är samhället som har gått fram i denna typ av utveckling sen de tidigare studierna genomfördes. Intervjupersonerna har aldrig känt sig diskriminerade på grund av sina bakgrunder utan snarare mött stor förståelse och till och med fått jobb på grund av sin bakgrund. Studiens resultat med de sex intervjupersonernas empiris som underlag ger slutsatsen att det inte finns någon anledning att införa lagreglering kring arbetsgivares möjlighet att begära utdrag från belastningsregistret, då ingen av intervjupersonerna anser att de blir diskriminerade på grund av sin bakgrund som ex-kriminella. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlsson, Caroline LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anställningsprocess, belastningsregister, diskriminering, ex-kriminell, krimfri, lexbase, stigmatisering
language
Swedish
id
8984284
date added to LUP
2019-06-19 08:30:11
date last changed
2019-06-19 08:30:11
@misc{8984284,
 abstract   = {{Frågeställningen som behandlas i denna kandidatuppsats är Hur upplever ex-kriminella att de blir bemötta i anställningsprocessen och hur hanterar de ett eventuellt stigma som ex-kriminella? Studiens resultat kan användas som underlag vid utredningar för kommande lagförslag. Uppsatsen bygger på lagtext tillsammans med kvalitativa intervjuer med sex ex-kriminella individer om deras uppfattningar kring jobb, anställningsintervjuer och informationssamhällets påverkan. Relevant för frågeställningen är Erving Goffmans teori om stigmatisering och hur individer kan bearbeta och jobba med sitt stigma. Intervjupersonerna har gett sin syn på hur de känner kring offentliga uppgifters lättillgängligt via webbsidor såsom Lexbase, samt sin syn på att lämna utdrag från belastningsregistret vid en anställningsprocess. Intervjupersonernas upplevelser jämförs med befintlig lagtext samt Goffmans teori om stigmatisering. Tidigare forskning har visat att ex-kriminella har svårare att få jobb på grund av sin bakgrund, vilket ingen av intervjupersonerna kan relatera till. Det är således diskuterbart om det finns en koppling mellan litteraturens teorier och de ex-kriminellas egna upplevelser eller om det är samhället som har gått fram i denna typ av utveckling sen de tidigare studierna genomfördes. Intervjupersonerna har aldrig känt sig diskriminerade på grund av sina bakgrunder utan snarare mött stor förståelse och till och med fått jobb på grund av sin bakgrund. Studiens resultat med de sex intervjupersonernas empiris som underlag ger slutsatsen att det inte finns någon anledning att införa lagreglering kring arbetsgivares möjlighet att begära utdrag från belastningsregistret, då ingen av intervjupersonerna anser att de blir diskriminerade på grund av sin bakgrund som ex-kriminella.}},
 author    = {{Ohlsson, Caroline}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ex-kriminella, stigma och anställningsprocessen - en kvalitativ studie}},
 year     = {{2019}},
}