Advanced

Effekten av skuld och sociala grupper på uppvisad dubbelmoral

Holmgren, Kristina LU and Persson, Hanna LU (2019) PSYK11 20191
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Att anses vara en moralisk person är en strävan som de allra flesta har. Trots detta verkar det finnas en diskrepans mellan de etiska principer vi säger oss stå bakom och vårt faktiska agerande, ett fenomen kallat dubbelmoral. Denna studie undersökte hur emotionen skuld påverkar uppvisad dubbelmoral gällande personer av olika sociala grupptillhörigheter. Deltagare (N = 166) fick först läsa en instruktion avsedd att antingen inducera skuld eller vara en neutral betingelse, där ungefär hälften randomiserades till var grupp. Därefter fick deltagarna göra bedömningar gällande tre hypotetiska moraliska dilemman, varpå samtliga dilemman antingen involverade dem själva, en ingruppsmedlem, eller en utgruppsmedlem. Resultat av en tvåvägs ANOVA... (More)
Att anses vara en moralisk person är en strävan som de allra flesta har. Trots detta verkar det finnas en diskrepans mellan de etiska principer vi säger oss stå bakom och vårt faktiska agerande, ett fenomen kallat dubbelmoral. Denna studie undersökte hur emotionen skuld påverkar uppvisad dubbelmoral gällande personer av olika sociala grupptillhörigheter. Deltagare (N = 166) fick först läsa en instruktion avsedd att antingen inducera skuld eller vara en neutral betingelse, där ungefär hälften randomiserades till var grupp. Därefter fick deltagarna göra bedömningar gällande tre hypotetiska moraliska dilemman, varpå samtliga dilemman antingen involverade dem själva, en ingruppsmedlem, eller en utgruppsmedlem. Resultat av en tvåvägs ANOVA visade på en signifikant medelstor interaktionseffekt där deltagare som blivit inducerade med skuld skattade en hypotetisk cykelstöld utförda av dem själva som mindre acceptabel än deltagare i kontrollgruppen. För övriga vinjetter fann vi inga signifikanta huvudeffekter eller interaktionseffekter. Våra resultat visar att emotionen skuld har en inverkan på vårt moraliska beslutsfattande. Mot slutet ges förslag om hur framtida forskning kan öka vår förståelse för hur ofördelaktig behandling av utgruppsmedlemmar kan minskas. (Less)
Abstract
To be perceived by others as moral and fair is something that most humans desire. Despite this, there appears to exist a discrepancy between the ethical principles we argue for and the actions we actually pursue, a phenomenon called hypocrisy. This article studied how the emotion guilt influences our hypocrisy, and how this varies based on social group membership. Participants (N = 166) were asked to read a story designed to either induce guilt or not; about half randomised into each condition. Afterwards they made judgements about three hypothetical moral dilemmas, all three dilemmas either involved the participants themselves, an ingroup member, or an outgroup member. The results of a two-way ANOVA showed a significant medium-sized... (More)
To be perceived by others as moral and fair is something that most humans desire. Despite this, there appears to exist a discrepancy between the ethical principles we argue for and the actions we actually pursue, a phenomenon called hypocrisy. This article studied how the emotion guilt influences our hypocrisy, and how this varies based on social group membership. Participants (N = 166) were asked to read a story designed to either induce guilt or not; about half randomised into each condition. Afterwards they made judgements about three hypothetical moral dilemmas, all three dilemmas either involved the participants themselves, an ingroup member, or an outgroup member. The results of a two-way ANOVA showed a significant medium-sized interaction effect where participants induced with guilt rated one of the dilemmas (bicycle theft) performed by themselves as less acceptable than participants in the control group. For the remaining vignettes there were no significant main or interaction effects. Our results imply that guilt is likely to influence our moral judgements. Suggestions are provided on how future research can extend our knowledge about how we can reduce the way outgroup members are being judged in an unfavorable way. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Kristina LU and Persson, Hanna LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dubbelmoral, ingruppsfavoritism, ingruppsmedlem, utgruppsmedlem, skuld, moraliskt beslutsfattande
language
Swedish
id
8984592
date added to LUP
2019-06-18 09:00:20
date last changed
2019-06-18 09:00:20
@misc{8984592,
 abstract   = {To be perceived by others as moral and fair is something that most humans desire. Despite this, there appears to exist a discrepancy between the ethical principles we argue for and the actions we actually pursue, a phenomenon called hypocrisy. This article studied how the emotion guilt influences our hypocrisy, and how this varies based on social group membership. Participants (N = 166) were asked to read a story designed to either induce guilt or not; about half randomised into each condition. Afterwards they made judgements about three hypothetical moral dilemmas, all three dilemmas either involved the participants themselves, an ingroup member, or an outgroup member. The results of a two-way ANOVA showed a significant medium-sized interaction effect where participants induced with guilt rated one of the dilemmas (bicycle theft) performed by themselves as less acceptable than participants in the control group. For the remaining vignettes there were no significant main or interaction effects. Our results imply that guilt is likely to influence our moral judgements. Suggestions are provided on how future research can extend our knowledge about how we can reduce the way outgroup members are being judged in an unfavorable way.},
 author    = {Holmgren, Kristina and Persson, Hanna},
 keyword   = {dubbelmoral,ingruppsfavoritism,ingruppsmedlem,utgruppsmedlem,skuld,moraliskt beslutsfattande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekten av skuld och sociala grupper på uppvisad dubbelmoral},
 year     = {2019},
}