Advanced

Afforestation of open land in Sweden : a case study of Sjöbo Municipality

Svensson, Josefin Alice Maria LU (2019) In Student thesis series INES NGEK01 20191
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Snabba förändringar i landskapet kan orsaka stora problem för olika ekosystemtjänster, speciellt när förändringarna sker i utsatta landskap. En sådan förändring har skett i Sverige de senaste hundra åren då skog har planterats på övergivna hagar, eller i vissa fall, även planterats på åkermark. Denna förändring beror på minskningen av djur ute på landsbygden, samt urbaniseringen som sker över hela landet.

Denna rapport tittar på skogsplantering i Sverige och vad några av effekterna av detta skulle kunna vara. Detta har gjorts dels genom en fallstudie av skogsplantering i Sjöbo kommun i Skåne under åren 1957, 1975, och 2018 med hjälp av gamla flygfoton och tolkningar av fotona, dels genom att studera samlad information om skogar,... (More)
Snabba förändringar i landskapet kan orsaka stora problem för olika ekosystemtjänster, speciellt när förändringarna sker i utsatta landskap. En sådan förändring har skett i Sverige de senaste hundra åren då skog har planterats på övergivna hagar, eller i vissa fall, även planterats på åkermark. Denna förändring beror på minskningen av djur ute på landsbygden, samt urbaniseringen som sker över hela landet.

Denna rapport tittar på skogsplantering i Sverige och vad några av effekterna av detta skulle kunna vara. Detta har gjorts dels genom en fallstudie av skogsplantering i Sjöbo kommun i Skåne under åren 1957, 1975, och 2018 med hjälp av gamla flygfoton och tolkningar av fotona, dels genom att studera samlad information om skogar, åkermark, och beteshagar i Sverige, samt hur ekosystemtjänster påverkas av förändringar från öppen mark till skogsmark.

Resultatet visar att skogsarealen har ökat dels genom skogsplantering, men också för att skogarna idag är mycket tätare och därmed en större volym skogsmassa. I Sjöbo kommun är skogsplanteringar synliga från 1957 till 2018. Den mesta planteringen skedde mellan 1975 – 2018, men planteringstakten var snabbare 1957 – 1975.

Med växande skogar och minskande öppna ytor, speciellt hag- och betesmarker, finns det risk att vissa utsatta arter dör ut i Sverige. Minskat bete kan orsaka lägre matproduktion i Sverige, och att det biologiska kulturarvet i Sverige minskar. (Less)
Popular Abstract
Fast land use changes in the landscape can cause plenty of problems related to ecosystem services, especially when the changes concern sensitive land use types. This type of change has happened in Sweden during the last hundreds of years, where forests have been planted on abandoned pasture lands, as well as on crop lands.

This thesis looks at the afforestation in Sweden and some of the possible effects. This has been assessed by a case study as well as a literature study. The case study used aerial photographs over Sjöbo municipality for the years 1957 and 1975, as well as raster data from 2018 in order to analyse the afforestation in the area. In the literature study information on forests, cropland, pastures, and policies regarding... (More)
Fast land use changes in the landscape can cause plenty of problems related to ecosystem services, especially when the changes concern sensitive land use types. This type of change has happened in Sweden during the last hundreds of years, where forests have been planted on abandoned pasture lands, as well as on crop lands.

This thesis looks at the afforestation in Sweden and some of the possible effects. This has been assessed by a case study as well as a literature study. The case study used aerial photographs over Sjöbo municipality for the years 1957 and 1975, as well as raster data from 2018 in order to analyse the afforestation in the area. In the literature study information on forests, cropland, pastures, and policies regarding land use change, as well as possible risks and effects were collected.

The result shows that the forest areas in Sweden increased not only due to afforestation, but also due to the forests becoming denser, increasing the standing tree volume. In the municipality of Sjöbo afforestation can be seen going on from 1957 to 2018. Of the two studied periods, most of the afforestation took place during 1975 – 2018, but the yearly afforestation rate was higher during 1957 – 1975. This happened at the expense of open areas in the municipality.

With increasing forests and decreasing open areas, especially pastures plenty of species risk becoming extinct in Sweden. Less grazing cattle animals might cause lower food production in Sweden, as well as a loss of various sites with high biological cultural heritages values in Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Josefin Alice Maria LU
supervisor
organization
course
NGEK01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
afforestation, open land, pasture, biodiversity
publication/series
Student thesis series INES
report number
478
language
English
id
8985015
date added to LUP
2019-06-18 10:51:41
date last changed
2019-06-18 10:51:41
@misc{8985015,
 abstract   = {Snabba förändringar i landskapet kan orsaka stora problem för olika ekosystemtjänster, speciellt när förändringarna sker i utsatta landskap. En sådan förändring har skett i Sverige de senaste hundra åren då skog har planterats på övergivna hagar, eller i vissa fall, även planterats på åkermark. Denna förändring beror på minskningen av djur ute på landsbygden, samt urbaniseringen som sker över hela landet.

Denna rapport tittar på skogsplantering i Sverige och vad några av effekterna av detta skulle kunna vara. Detta har gjorts dels genom en fallstudie av skogsplantering i Sjöbo kommun i Skåne under åren 1957, 1975, och 2018 med hjälp av gamla flygfoton och tolkningar av fotona, dels genom att studera samlad information om skogar, åkermark, och beteshagar i Sverige, samt hur ekosystemtjänster påverkas av förändringar från öppen mark till skogsmark. 

Resultatet visar att skogsarealen har ökat dels genom skogsplantering, men också för att skogarna idag är mycket tätare och därmed en större volym skogsmassa. I Sjöbo kommun är skogsplanteringar synliga från 1957 till 2018. Den mesta planteringen skedde mellan 1975 – 2018, men planteringstakten var snabbare 1957 – 1975.

Med växande skogar och minskande öppna ytor, speciellt hag- och betesmarker, finns det risk att vissa utsatta arter dör ut i Sverige. Minskat bete kan orsaka lägre matproduktion i Sverige, och att det biologiska kulturarvet i Sverige minskar.},
 author    = {Svensson, Josefin Alice Maria},
 keyword   = {afforestation,open land,pasture,biodiversity},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Student thesis series INES},
 title    = {Afforestation of open land in Sweden : a case study of Sjöbo Municipality},
 year     = {2019},
}