Advanced

Förtätning genom påbyggnad - Utredning med hänsyn till bärförmågeaspekter

Eborn, Christian LU and Andersson, Filip LU (2019) In TVSM-4000 VBVL01 20191
Department of Construction Sciences
Structural Mechanics
Abstract (Swedish)
Det råder en utbredd bostadsbrist i Sverige, 243 av 288 svenska kommuner uppgav 2018 att de har ett stort behov av bostäder. För att lindra detta underskott krävs det att nya bostäder uppförs både med traditionella metoder men även att nya kreativa lösningar implementeras. En sådan
kreativ lösning är förtätning i stadskärnor genom påbyggnad på befintliga hus. Denna förtätningslösning är idag dock ett ovanligt förfarande då städerna oftast expanderar utåt istället. Att bygga ovanpå befintliga hus kräver noggranna utredningar kring husets bärförmåga och hur det påverkas av de laster en påbyggnad medför.
Syftet med arbetet är att med hjälp av ett referensobjekt göra konstruktionsmässiga beräkningar och kontroller för att utreda dess... (More)
Det råder en utbredd bostadsbrist i Sverige, 243 av 288 svenska kommuner uppgav 2018 att de har ett stort behov av bostäder. För att lindra detta underskott krävs det att nya bostäder uppförs både med traditionella metoder men även att nya kreativa lösningar implementeras. En sådan
kreativ lösning är förtätning i stadskärnor genom påbyggnad på befintliga hus. Denna förtätningslösning är idag dock ett ovanligt förfarande då städerna oftast expanderar utåt istället. Att bygga ovanpå befintliga hus kräver noggranna utredningar kring husets bärförmåga och hur det påverkas av de laster en påbyggnad medför.
Syftet med arbetet är att med hjälp av ett referensobjekt göra konstruktionsmässiga beräkningar och kontroller för att utreda dess bärförmåga och i vilken mån påbyggnad kan ske. Vidare syftar det till att dra en slutsats för i vilken utsträckning förtätning genom påbyggnad går att tillämpa på liknande hus.
Vid urvalsprocessen av referensobjekt valdes ett hus med grov betongstomme och relativt låg byggnadshöjd beläget centralt i Helsingborg då det kan tänkas utgöra en bra grund för en eventuell påbyggnad.
Den slutsats som kan dras är att byggnaden i dagsläget har potential för påbyggnad med vissa förstärkande åtgärder. I vilken mån påbyggnad är möjlig beror på hur stora insatser man är villig att göra för att förstärka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eborn, Christian LU and Andersson, Filip LU
supervisor
organization
alternative title
Urban Densification by Vertical Extension of Buildings - Aspects of Load-bearing Capacity
course
VBVL01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bostadsbrist, förtätning, påbyggnad, bärförmåga, betongkonstruktion.
publication/series
TVSM-4000
report number
TVSM-4007
ISSN
0281-6679
language
Swedish
id
8987014
date added to LUP
2020-02-14 08:55:18
date last changed
2020-02-14 08:55:18
@misc{8987014,
 abstract   = {Det råder en utbredd bostadsbrist i Sverige, 243 av 288 svenska kommuner uppgav 2018 att de har ett stort behov av bostäder. För att lindra detta underskott krävs det att nya bostäder uppförs både med traditionella metoder men även att nya kreativa lösningar implementeras. En sådan
kreativ lösning är förtätning i stadskärnor genom påbyggnad på befintliga hus. Denna förtätningslösning är idag dock ett ovanligt förfarande då städerna oftast expanderar utåt istället. Att bygga ovanpå befintliga hus kräver noggranna utredningar kring husets bärförmåga och hur det påverkas av de laster en påbyggnad medför.
Syftet med arbetet är att med hjälp av ett referensobjekt göra konstruktionsmässiga beräkningar och kontroller för att utreda dess bärförmåga och i vilken mån påbyggnad kan ske. Vidare syftar det till att dra en slutsats för i vilken utsträckning förtätning genom påbyggnad går att tillämpa på liknande hus.
Vid urvalsprocessen av referensobjekt valdes ett hus med grov betongstomme och relativt låg byggnadshöjd beläget centralt i Helsingborg då det kan tänkas utgöra en bra grund för en eventuell påbyggnad.
Den slutsats som kan dras är att byggnaden i dagsläget har potential för påbyggnad med vissa förstärkande åtgärder. I vilken mån påbyggnad är möjlig beror på hur stora insatser man är villig att göra för att förstärka.},
 author    = {Eborn, Christian and Andersson, Filip},
 issn     = {0281-6679},
 keyword   = {Bostadsbrist,förtätning,påbyggnad,bärförmåga,betongkonstruktion.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVSM-4000},
 title    = {Förtätning genom påbyggnad - Utredning med hänsyn till bärförmågeaspekter},
 year     = {2019},
}