Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dimensionerande vattenförbrukning och alternativa vattenkvaliteter

Chonewicz, Julia LU (2019) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20181
Department of Geology
Abstract
Water is a necessary resource for a sustainable society. Groundwater is one of our supplies for potable water, other than surface- and seawater. Around the world the usage and accessibility of potable water varies, and many in places there are problems with maintaining a good water situation regarding both water quality and quantity. Even in Sweden, the water situation is not ideal. Even though we theoretically have enough water, the quality, accessibility as well as the maintenance of the infrastructure and protection are poor in places and at times, based on geological conditions, population increase and climate change. Water shortage problems occur in SE Sweden, where mainly Öland and Gotland are struggling. The aim of this paper is to... (More)
Water is a necessary resource for a sustainable society. Groundwater is one of our supplies for potable water, other than surface- and seawater. Around the world the usage and accessibility of potable water varies, and many in places there are problems with maintaining a good water situation regarding both water quality and quantity. Even in Sweden, the water situation is not ideal. Even though we theoretically have enough water, the quality, accessibility as well as the maintenance of the infrastructure and protection are poor in places and at times, based on geological conditions, population increase and climate change. Water shortage problems occur in SE Sweden, where mainly Öland and Gotland are struggling. The aim of this paper is to illustrate the dimensioning of water usage from groundwater as well as to suggest actions, such as usage of alternative qualities of water that could lead to reduction of consumption of water of drinking water quality and thereby obtain a more secure water supply. Other than economize water usage, with alternative water qualities, the matter of spreading knowledge about the water cycle to contribute to a more sustainable future is important. As a continuation of the project Lilla Klåveröd, this paper moves on from the two previous theses, dealing with illustrating the water cycle on a small scale that is Lilla Klåveröd. Whereas this paper will focus on the withdrawal and usage of potable water in our water cycle providing insight on possible improvements. Conclusions are that the usage of alternative water such as rainwater for purposes such as washing, irrigation or toilet flushing, are in in several countries motivated and used as a way of saving money and facilitate the water distribution. Measures like higher costs, alternative water storing, information spreading, and technical solutions would convey a steady and consistent water usage that would also result in more steady water levels, preventing both water shortages and deterioration of water qualities. (Less)
Abstract (Swedish)
Vatten är en nödvändighet för ett funktionellt samhälle. Grundvatten är, förutom yt- och havsvatten, en av de stora resurser som vi använder för att tillgodose vårt vattenbehov. Globalt varierar världens vattenanvändning och tillgängligheten av dricksvatten, där en stor andel har någon form av problem med att upprätthålla en god vattenstatus med avseende på vattenkvalitet och kvantitet. Även i Sverige är vattenläget inte idealiskt. Trots att det teoretiskt sett finns tillräckligt med vatten är kvaliteten, tillgängligheten och underhållet av infrastruktur och skydd bristande. Dessa brister baseras på geologiska förhållanden, befolkningsökning, men även på klimatförändringar. Exempel på områden utsatta för vattenbrist är sydöstra Sverige,... (More)
Vatten är en nödvändighet för ett funktionellt samhälle. Grundvatten är, förutom yt- och havsvatten, en av de stora resurser som vi använder för att tillgodose vårt vattenbehov. Globalt varierar världens vattenanvändning och tillgängligheten av dricksvatten, där en stor andel har någon form av problem med att upprätthålla en god vattenstatus med avseende på vattenkvalitet och kvantitet. Även i Sverige är vattenläget inte idealiskt. Trots att det teoretiskt sett finns tillräckligt med vatten är kvaliteten, tillgängligheten och underhållet av infrastruktur och skydd bristande. Dessa brister baseras på geologiska förhållanden, befolkningsökning, men även på klimatförändringar. Exempel på områden utsatta för vattenbrist är sydöstra Sverige, och då främst Öland och Gotland. Syftet med detta arbete är att åskådliggöra dimensionering av vattenförbrukningen från grundvatten samt hur åtgärder, som alternativa vattenkvaliteter, kan leda till minskad vattenförbrukning av dricksvatten och därigenom säkra vattenförsörjningen. Förutom alternativa vattenkvaliteter är frågan om spridning av information om vattnets kretslopp viktig för ett bättre kunskapsläge nationellt, som kan bidra till en mer hållbar framtid. Detta arbete är fortsättningen på två tidigare examensarbeten i kunskapsprojektet Lilla Klåveröd, som åskådliggör vattnets kretslopp i liten skala, där det här dokumentet kommer att fokusera på uttag och användning av dricksvattnet i detta kretslopp. Arbetet ger insikt i vilka faktorer som påverkar grundvattnets kvalitet och kvantitet samt möjliga förbättringar. Slutsatserna är att inspiration för användningen av alternativt vatten används som ett sätt att spara pengar samt för att underlätta vattendistributionen. Det alternativa vattnet är exempelvis regnvatten för tvätt, bevattning eller toalettspolning som uppmuntras i flera andra länder. Med hjälp av ekonomiska styrmedel, kunskapsspridning och tekniska lösningar såsom vattenlagring, skulle en mer jämn vattenförbrukning uppnås. Detta medför stabilare grundvattennivåer samt förebygger vattenbrist och försämring av vattenkvalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Chonewicz, Julia LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
grundvatten, vattenkvalitet, vattenfördelning, vattenanvändning, Lilla Klåveröd, dimensionerande vattenförbrukning, södra Sverige, klimatförändringar, grundvattennivåer, vattenbrist
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
544
language
Swedish
additional info
Externa handledare: Göran Persson, HP Borrningar och Mattias Gustafsson, SGU
id
8987717
date added to LUP
2019-06-25 10:01:37
date last changed
2019-06-25 10:01:37
@misc{8987717,
 abstract   = {{Water is a necessary resource for a sustainable society. Groundwater is one of our supplies for potable water, other than surface- and seawater. Around the world the usage and accessibility of potable water varies, and many in places there are problems with maintaining a good water situation regarding both water quality and quantity. Even in Sweden, the water situation is not ideal. Even though we theoretically have enough water, the quality, accessibility as well as the maintenance of the infrastructure and protection are poor in places and at times, based on geological conditions, population increase and climate change. Water shortage problems occur in SE Sweden, where mainly Öland and Gotland are struggling. The aim of this paper is to illustrate the dimensioning of water usage from groundwater as well as to suggest actions, such as usage of alternative qualities of water that could lead to reduction of consumption of water of drinking water quality and thereby obtain a more secure water supply. Other than economize water usage, with alternative water qualities, the matter of spreading knowledge about the water cycle to contribute to a more sustainable future is important. As a continuation of the project Lilla Klåveröd, this paper moves on from the two previous theses, dealing with illustrating the water cycle on a small scale that is Lilla Klåveröd. Whereas this paper will focus on the withdrawal and usage of potable water in our water cycle providing insight on possible improvements. Conclusions are that the usage of alternative water such as rainwater for purposes such as washing, irrigation or toilet flushing, are in in several countries motivated and used as a way of saving money and facilitate the water distribution. Measures like higher costs, alternative water storing, information spreading, and technical solutions would convey a steady and consistent water usage that would also result in more steady water levels, preventing both water shortages and deterioration of water qualities.}},
 author    = {{Chonewicz, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet}},
 title    = {{Dimensionerande vattenförbrukning och alternativa vattenkvaliteter}},
 year     = {{2019}},
}