Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Development of a Concealed Power and Signal Transfer System for Sliding Doors

Koskinen, Max LU and Alvelid, Jakob (2019) MMKM05 20191
Product Development
Abstract
This master’s thesis report describes the product development process of a durable and concealed product for transferring power and signals to the moving door leafs of sliding doors. The thesis has been conducted in collaboration with Assa Abloy Entrance Systems, with the goal of enabling the use of accessories such as privacy e-glass, screens integrated in the glass, electric locks and sensors mounted on the door leafs for their sliding doors.

To better understand Assa Abloy’s product portfolio as well as restrictions of different solutions to this problem, an extensive background research was conducted. This background research laid the groundwork for a concept generation where 28 concepts using many different technologies for power... (More)
This master’s thesis report describes the product development process of a durable and concealed product for transferring power and signals to the moving door leafs of sliding doors. The thesis has been conducted in collaboration with Assa Abloy Entrance Systems, with the goal of enabling the use of accessories such as privacy e-glass, screens integrated in the glass, electric locks and sensors mounted on the door leafs for their sliding doors.

To better understand Assa Abloy’s product portfolio as well as restrictions of different solutions to this problem, an extensive background research was conducted. This background research laid the groundwork for a concept generation where 28 concepts using many different technologies for power and signal transfer was generated. The concept ultimately chosen for further development consists of a spiral cable mounted on a support wire, installed completely concealed in the header profile of a sliding door.

A prototype of the concept was subject to a life cycle test, confirming the feasibility of the concept, before a detail design phase was initiated. During this phase, focus was put into developing the concept with regards to manufacturability. Tools such as CAD-modelling, 3D-printing and sheet metal manufacturing enabled a rapid iteration of prototypes.

The final design consists of a spiral cable with a durable cable jacket, a support wire that enables easy installation, an injection molded bracket securing spiral cables of different dimensions with minimal cable wear to the door leaf as well as a sheet metal bracket that enables mounting of the support wire in the header profile. This product proved to be an easy to install, low cost and durable solution for transferring power and signals to the door leafs of sliding doors. (Less)
Abstract (Swedish)
I denna examensarbetesrapport beskrivs utvecklingen av en dold och hållbar produkt för ström och signalöverföring till skjutdörrars rörliga dörrblad. Examensarbetet har genomförts i samarbete med Assa Abloy Entrance Systems, med målet att möjliggöra användningen av tillbehör som smarta glas, skärmar integrerade i dörrglaset, elektriska lås och sensorer monterade på dörrbladen hos deras skjutdörrar.

För att bättre förstå Assa Abloys produktportfolio samt de fördelar och restriktioner som finns för olika lösningar på liknande problem, genomfördes en utförlig bakgrundsstudie. Denna studie låg som grund för konceptgenereringsfasen där 28 olika koncept för överföring av ström och signaler med hjälp av olika teknologier genererades. Konceptet... (More)
I denna examensarbetesrapport beskrivs utvecklingen av en dold och hållbar produkt för ström och signalöverföring till skjutdörrars rörliga dörrblad. Examensarbetet har genomförts i samarbete med Assa Abloy Entrance Systems, med målet att möjliggöra användningen av tillbehör som smarta glas, skärmar integrerade i dörrglaset, elektriska lås och sensorer monterade på dörrbladen hos deras skjutdörrar.

För att bättre förstå Assa Abloys produktportfolio samt de fördelar och restriktioner som finns för olika lösningar på liknande problem, genomfördes en utförlig bakgrundsstudie. Denna studie låg som grund för konceptgenereringsfasen där 28 olika koncept för överföring av ström och signaler med hjälp av olika teknologier genererades. Konceptet som till slut valdes för vidare utveckling består av en spiralkabel monterad utanpå en stödvajer, installerad fullständigt dold i den övre kåpan som innehåller all elektronik till skjutdörrarna.

För att testa konceptets rimlighet, innan detaljutveckling av konceptet genomfördes, utsattes en prototyp av konceptet för ett livscykeltest. När detta test visade sig vara lyckat genomfördes detaljutveckling med fokus på tillverkningsbarhet av konceptet. Verktyg som CAD-modellering, 3D-printing och tunnplåtsbockning möjliggjorde en snabb och iterativ prototypframställningsprocess.

The slutgiltiga produkten består av en spiralkabel med en slittålig kabelmantel av polyuretan, en stödvajer som möjliggör enkel installation, ett beslag designat för formsprutning som möjliggör ett säkert, slittåligt och flexibelt kabelfäste till dörrbladet, samt ett bockat plåtbeslag för montering av stödvajern i skjutdörrens övre kåpa. Denna design visade sig vara ett billigt, slitstarkt och enkelt sätt att överföra ström och signaler till de rörliga dörrbladen hos skjutdörrar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Koskinen, Max LU and Alvelid, Jakob
supervisor
organization
course
MMKM05 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Product development, Sliding doors, Power transfer, Signal transfer, Spiral cable, Rapid prototyping
language
English
id
8987958
date added to LUP
2019-06-25 16:02:59
date last changed
2019-06-26 03:43:27
@misc{8987958,
 abstract   = {{This master’s thesis report describes the product development process of a durable and concealed product for transferring power and signals to the moving door leafs of sliding doors. The thesis has been conducted in collaboration with Assa Abloy Entrance Systems, with the goal of enabling the use of accessories such as privacy e-glass, screens integrated in the glass, electric locks and sensors mounted on the door leafs for their sliding doors.

To better understand Assa Abloy’s product portfolio as well as restrictions of different solutions to this problem, an extensive background research was conducted. This background research laid the groundwork for a concept generation where 28 concepts using many different technologies for power and signal transfer was generated. The concept ultimately chosen for further development consists of a spiral cable mounted on a support wire, installed completely concealed in the header profile of a sliding door.

A prototype of the concept was subject to a life cycle test, confirming the feasibility of the concept, before a detail design phase was initiated. During this phase, focus was put into developing the concept with regards to manufacturability. Tools such as CAD-modelling, 3D-printing and sheet metal manufacturing enabled a rapid iteration of prototypes.

The final design consists of a spiral cable with a durable cable jacket, a support wire that enables easy installation, an injection molded bracket securing spiral cables of different dimensions with minimal cable wear to the door leaf as well as a sheet metal bracket that enables mounting of the support wire in the header profile. This product proved to be an easy to install, low cost and durable solution for transferring power and signals to the door leafs of sliding doors.}},
 author    = {{Koskinen, Max and Alvelid, Jakob}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Development of a Concealed Power and Signal Transfer System for Sliding Doors}},
 year     = {{2019}},
}