Advanced

En studie om yngre och äldre mäns copingstrategier i en föränderlig värld

Persson, David LU (2019) PSYK11 20191
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Den här studien undersökte hur yngre och äldre män skiljer sig åt vad gäller copingbeteenden samt utforskade relationen till en maskulinitet i förändring. För att undersöka ämnet användes en kombinerad kvantitativ och kvalitativ ansats i form av bekvämlighetsurval. Självskattningsformuläret Brief COPE användes för att mäta copingskillnader mellan två generationer män (Yngre N=30, Äldre N=30). Den kvalitativa delen utgjordes av semistrukturerade intervjuer som tolkades genom en fenomenologisk ansats. Kvantitativa data analyserades med oberoende t-test mellan grupperna. Resultatet visade att grupperna skilde sig signifikant åt. De yngre männen använde generellt mer coping än de äldre, signifikant mer av kategorin Emotionsbaserad coping samt... (More)
Den här studien undersökte hur yngre och äldre män skiljer sig åt vad gäller copingbeteenden samt utforskade relationen till en maskulinitet i förändring. För att undersöka ämnet användes en kombinerad kvantitativ och kvalitativ ansats i form av bekvämlighetsurval. Självskattningsformuläret Brief COPE användes för att mäta copingskillnader mellan två generationer män (Yngre N=30, Äldre N=30). Den kvalitativa delen utgjordes av semistrukturerade intervjuer som tolkades genom en fenomenologisk ansats. Kvantitativa data analyserades med oberoende t-test mellan grupperna. Resultatet visade att grupperna skilde sig signifikant åt. De yngre männen använde generellt mer coping än de äldre, signifikant mer av kategorin Emotionsbaserad coping samt den enskilda copingstrategin Emotionellt socialt stöd. Dessa resultat visar att en förändring av maskulinitetsnormer kan förklara copingskillnader hos två generationer män. Intervjuerna speglade de kvantitativa resultaten. Studien lyfte även fram alternativa förklaringar som är kontext- och utvecklingsbetingade. (Less)
Abstract (Swedish)
This study investigated how younger and older men differ in their coping behaviour and set out to explore the relationship with changing masculinity standards. In order to investigate this theme, a combined quantitative and qualitative method with convenience sampling was used. The survey, Brief COPE, was employed to measure differences in coping behavior over two generations (Younger = 30, Older = 30). The qualitative method consisted of semi-structured interviews and the data was interpreted with a phenomenological approach. The quantitative data was analyzed with independent t-tests between groups. The results showed that the two groups of men differed significantly. The younger men generally used more coping than the older men, and... (More)
This study investigated how younger and older men differ in their coping behaviour and set out to explore the relationship with changing masculinity standards. In order to investigate this theme, a combined quantitative and qualitative method with convenience sampling was used. The survey, Brief COPE, was employed to measure differences in coping behavior over two generations (Younger = 30, Older = 30). The qualitative method consisted of semi-structured interviews and the data was interpreted with a phenomenological approach. The quantitative data was analyzed with independent t-tests between groups. The results showed that the two groups of men differed significantly. The younger men generally used more coping than the older men, and they used significantly more of Emotion-focused coping and the coping strategy Emotional social support. Such findings point out that changing of masculinity standards has contributed to coping differences between two generations of men. The interviews mirrored the quantitative results. The study also highlights contextual- and developmental explanations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, David LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Coping, problembaserad, emotionsbaserad, maskulinitetsnormer, generationer, genus, essentialism, socialkonstruktivism
language
Swedish
id
8987968
date added to LUP
2019-06-25 15:42:56
date last changed
2019-06-25 15:42:56
@misc{8987968,
 abstract   = {This study investigated how younger and older men differ in their coping behaviour and set out to explore the relationship with changing masculinity standards. In order to investigate this theme, a combined quantitative and qualitative method with convenience sampling was used. The survey, Brief COPE, was employed to measure differences in coping behavior over two generations (Younger = 30, Older = 30). The qualitative method consisted of semi-structured interviews and the data was interpreted with a phenomenological approach. The quantitative data was analyzed with independent t-tests between groups. The results showed that the two groups of men differed significantly. The younger men generally used more coping than the older men, and they used significantly more of Emotion-focused coping and the coping strategy Emotional social support. Such findings point out that changing of masculinity standards has contributed to coping differences between two generations of men. The interviews mirrored the quantitative results. The study also highlights contextual- and developmental explanations.},
 author    = {Persson, David},
 keyword   = {Coping,problembaserad,emotionsbaserad,maskulinitetsnormer,generationer,genus,essentialism,socialkonstruktivism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie om yngre och äldre mäns copingstrategier i en föränderlig värld},
 year     = {2019},
}