Advanced

Att arbeta för social rättvisa: En kvalitativ intervjustudie gällande HBTQ-frågor och politiskt agentskap

Andersson, Lisa LU (2019) MRSK62 20191
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna kvalitativa intervjustudie undersöker politiskt arbete utfört av personer som upplever attraktion till fler än ett kön, inom organisationer eller kontexter som arbetar för HBTQ-frågor. Studiens syfte är för det första att undersöka hur politiskt arbete förstås av personer som utför det. För det andra är syftet med studien att bidra till forskningen om personer som upplever attraktion till fler än ett kön. Utifrån Nancy Frasers teoretiska ramverk för social rättvisa, analyseras hur en politisk vardag och arbete för social rättvisa förstås av personer som är politiskt engagerade. Uppsatsen undersöker även attityder gentemot identitet som politiskt verktyg, samt relationen mellan en politisk vardag och Nancy Frasers ramverk gällande att... (More)
Denna kvalitativa intervjustudie undersöker politiskt arbete utfört av personer som upplever attraktion till fler än ett kön, inom organisationer eller kontexter som arbetar för HBTQ-frågor. Studiens syfte är för det första att undersöka hur politiskt arbete förstås av personer som utför det. För det andra är syftet med studien att bidra till forskningen om personer som upplever attraktion till fler än ett kön. Utifrån Nancy Frasers teoretiska ramverk för social rättvisa, analyseras hur en politisk vardag och arbete för social rättvisa förstås av personer som är politiskt engagerade. Uppsatsen undersöker även attityder gentemot identitet som politiskt verktyg, samt relationen mellan en politisk vardag och Nancy Frasers ramverk gällande att arbeta för social rättvisa. Resultatet visar på att teman om oklarheter kring definitioner av begrepp för politiskt arbete, existensberättigande och samhällsnormer framhålls av respondenterna i relation till deras politiska arbete. Utöver detta framkommer en ambivalent relation till identitet som politiskt verktyg, där det uppfattas irrelevant att definiera sin sexuali-tet för egen del, men att det är viktigt med en sexuell identitetsmarkör om en arbetar för HBTQ-frågor. Till sist visar analysen gällande den politiska vardagen i relation till Nancy Frasers teoretiska ramverk att tankar om ekonomisk fördelning har en stark prägel på deras samhällsbild. (Less)
Popular Abstract
This qualitative interview study explores political work by people who are at-tracted to more than one gender, within organisations or contexts that are en-gaging with LGBTQ-rights. The first purpose of the study is to gain understand-ing about how working for a political struggle is perceived by people, the second purpose is to add to the research about people that are experiencing attraction to more than one gender. Through Nancy Fraser’s theoretical framework for social justice, the study analyses how political everyday life and work for social justice is perceived by politically engaged people. The essay also examines attitudes to-wards identity as a political tool. The relationship between political everyday life, as understood by the... (More)
This qualitative interview study explores political work by people who are at-tracted to more than one gender, within organisations or contexts that are en-gaging with LGBTQ-rights. The first purpose of the study is to gain understand-ing about how working for a political struggle is perceived by people, the second purpose is to add to the research about people that are experiencing attraction to more than one gender. Through Nancy Fraser’s theoretical framework for social justice, the study analyses how political everyday life and work for social justice is perceived by politically engaged people. The essay also examines attitudes to-wards identity as a political tool. The relationship between political everyday life, as understood by the respondents, and Nancy Fraser’s framework regarding working for social justice is also explored. The results point to themes of unclari-ty about definitions of concepts regarding political work, raison d’être and socie-tal norms as being prominent for the respondents in relation to their political work. Moreover, they show an ambivalent relation to identity as a political tool, where it is perceived to be irrelevant with a definition of one’s sexuality, but it is important with a clear sexuality marker in relation to working for LGBTQ-rights. Finally, the analysis of the political everyday life in relation to Nancy Frasers theoretical framework show that thoughts about distribution have an impact on their perception of society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Lisa LU
supervisor
organization
alternative title
Working for Social Justice: A Qualitative Interview Study of LGBTQ-Issues and Political Activism
course
MRSK62 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bisexualitet, social rättvisa, identitetspolitik, politiskt agentskap, organisationer, HBTQ, Nancy Fraser, ekonomisk fördelning, erkännande. Bisexuality, social justice, identity politics, political agency, organisations, LGBTQ, redistribution, recognition.
language
Swedish
id
8988177
date added to LUP
2019-08-20 07:35:17
date last changed
2019-08-20 07:35:17
@misc{8988177,
 abstract   = {Denna kvalitativa intervjustudie undersöker politiskt arbete utfört av personer som upplever attraktion till fler än ett kön, inom organisationer eller kontexter som arbetar för HBTQ-frågor. Studiens syfte är för det första att undersöka hur politiskt arbete förstås av personer som utför det. För det andra är syftet med studien att bidra till forskningen om personer som upplever attraktion till fler än ett kön. Utifrån Nancy Frasers teoretiska ramverk för social rättvisa, analyseras hur en politisk vardag och arbete för social rättvisa förstås av personer som är politiskt engagerade. Uppsatsen undersöker även attityder gentemot identitet som politiskt verktyg, samt relationen mellan en politisk vardag och Nancy Frasers ramverk gällande att arbeta för social rättvisa. Resultatet visar på att teman om oklarheter kring definitioner av begrepp för politiskt arbete, existensberättigande och samhällsnormer framhålls av respondenterna i relation till deras politiska arbete. Utöver detta framkommer en ambivalent relation till identitet som politiskt verktyg, där det uppfattas irrelevant att definiera sin sexuali-tet för egen del, men att det är viktigt med en sexuell identitetsmarkör om en arbetar för HBTQ-frågor. Till sist visar analysen gällande den politiska vardagen i relation till Nancy Frasers teoretiska ramverk att tankar om ekonomisk fördelning har en stark prägel på deras samhällsbild.},
 author    = {Andersson, Lisa},
 keyword   = {Bisexualitet,social rättvisa,identitetspolitik,politiskt agentskap,organisationer,HBTQ,Nancy Fraser,ekonomisk fördelning,erkännande. Bisexuality,social justice,identity politics,political agency,organisations,LGBTQ,redistribution,recognition.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att arbeta för social rättvisa: En kvalitativ intervjustudie gällande HBTQ-frågor och politiskt agentskap},
 year     = {2019},
}