Advanced

Är handboll en maskulin arena?

Åkesson, Karna LU (2019) MRSK62 20191
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva symbiosen mellan samhällets normer och den mediala bilden av herr- och damhandboll i Sverige. För att göra detta har både en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys applicerats på två av Skånes mest lästa dagstidningar; Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. Studien har utgått ifrån Lugis herr- och damlag. Materialet har studerats genom Iris Marion Youngs teori om kulturell dominans som anspelar på vem som drar nytta av vem i samhället. Ytterligare har kroppslig normering använts, som anspelar på att kvinnors kropp är begränsad i uttryck, rörelser och rumslighet, där Young menar att kvinnor ser sig omgivna av gränser som inte får överskridas. Resultatet visar att herrlaget får ett större utrymme i... (More)
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva symbiosen mellan samhällets normer och den mediala bilden av herr- och damhandboll i Sverige. För att göra detta har både en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys applicerats på två av Skånes mest lästa dagstidningar; Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. Studien har utgått ifrån Lugis herr- och damlag. Materialet har studerats genom Iris Marion Youngs teori om kulturell dominans som anspelar på vem som drar nytta av vem i samhället. Ytterligare har kroppslig normering använts, som anspelar på att kvinnors kropp är begränsad i uttryck, rörelser och rumslighet, där Young menar att kvinnor ser sig omgivna av gränser som inte får överskridas. Resultatet visar att herrlaget får ett större utrymme i tidningarna, dels i fler artiklar per match och dels längre artiklar. Bild till artiklarna visar en kroppslig normering där herrspelarna porträtteras högt upp i luften och damspelarna nere på marken. Genom uttalanden av tränare och spelare samt hur journalisten skriver framhålls en prestationsinriktad individualistisk sida hos herrarna. Genom att damtränaren i majoritet av fallen uttalar sig om damspelarna visas ett beroendeförhållande till en maskulin figur. När damspelarna själva uttalar sig visar de en ödmjukhet och höjer laget före sina egna insatsen. Det är dock svårt att veta om det är tidningarna som påverkar normen i samhället eller om det är normen i samhället som påverkar tidningarna. Slutsatsen av studien visar att kvinnor blir kulturellt dominerade av män genom att damspelarna inte får samma mängd eller rika porträttering i media som handbollsherrarna. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this thesis has been to describe the symbiosis between the norms of society and the media’s role in the portrayal of men and women´s handball in Sweden. To achieve this, both a qualitative and quantitative content analysis have been applied to two of Skåne’s most read newspapers; Sydsvenskan and Skånska Dagbladet. The study has focused on Lugi´s men’s and women´s team. The material has been analyzed through Iris Marion Young’s theory on culture imperialism, which alludes to who benefits from whom in our society. Additionally, the theory on body comportment has been used. The theory implies that the female body is limited in expression, motility and spatiality, and Young suggests that women view themselves as being limited by... (More)
The purpose of this thesis has been to describe the symbiosis between the norms of society and the media’s role in the portrayal of men and women´s handball in Sweden. To achieve this, both a qualitative and quantitative content analysis have been applied to two of Skåne’s most read newspapers; Sydsvenskan and Skånska Dagbladet. The study has focused on Lugi´s men’s and women´s team. The material has been analyzed through Iris Marion Young’s theory on culture imperialism, which alludes to who benefits from whom in our society. Additionally, the theory on body comportment has been used. The theory implies that the female body is limited in expression, motility and spatiality, and Young suggests that women view themselves as being limited by boundaries that cannot be crossed. The results show that the men´s team receives more attention in the newspapers, as seen both in the number of articles per match and the length of the articles. Pictures that complement the articles demonstrate a body comportment where the male players are portrayed high in the air and the female players on the ground. Through the coaches’ and players’ statements, as well as the written word by the journalists, the male team is portrayed as high preforming individualistic players. On the contrary, when the female coach expresses himself about the female players, a dependency on a masculine figure is shown. In comparison to the male players, the female players instead voice a humbleness and praise the efforts of the team rather than the individual performances. However, it is difficult to know if it is the newspapers that affect the norms in society, or if the norms in society affect the newspapers. The conclusion of the study suggests that women are culturally dominated by men since the female players do not get the same media coverage as the male players and are portrayed differently in media. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson, Karna LU
supervisor
organization
alternative title
En innehållsanalys av mediarepresentation av Lugis herr- och damlag med fokus på kulturell dominans och kroppslig normering.
course
MRSK62 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kroppslig normering, Kulturell dominans, Handboll, Lugi, Genus, Dagstidningar. Body comportment, Cultural imperialism, Handball, Gender, Newspaper.
language
Swedish
id
8988768
date added to LUP
2019-08-16 13:22:38
date last changed
2019-08-16 13:22:38
@misc{8988768,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen har varit att beskriva symbiosen mellan samhällets normer och den mediala bilden av herr- och damhandboll i Sverige. För att göra detta har både en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys applicerats på två av Skånes mest lästa dagstidningar; Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. Studien har utgått ifrån Lugis herr- och damlag. Materialet har studerats genom Iris Marion Youngs teori om kulturell dominans som anspelar på vem som drar nytta av vem i samhället. Ytterligare har kroppslig normering använts, som anspelar på att kvinnors kropp är begränsad i uttryck, rörelser och rumslighet, där Young menar att kvinnor ser sig omgivna av gränser som inte får överskridas. Resultatet visar att herrlaget får ett större utrymme i tidningarna, dels i fler artiklar per match och dels längre artiklar. Bild till artiklarna visar en kroppslig normering där herrspelarna porträtteras högt upp i luften och damspelarna nere på marken. Genom uttalanden av tränare och spelare samt hur journalisten skriver framhålls en prestationsinriktad individualistisk sida hos herrarna. Genom att damtränaren i majoritet av fallen uttalar sig om damspelarna visas ett beroendeförhållande till en maskulin figur. När damspelarna själva uttalar sig visar de en ödmjukhet och höjer laget före sina egna insatsen. Det är dock svårt att veta om det är tidningarna som påverkar normen i samhället eller om det är normen i samhället som påverkar tidningarna. Slutsatsen av studien visar att kvinnor blir kulturellt dominerade av män genom att damspelarna inte får samma mängd eller rika porträttering i media som handbollsherrarna.},
 author    = {Åkesson, Karna},
 keyword   = {Kroppslig normering,Kulturell dominans,Handboll,Lugi,Genus,Dagstidningar. Body comportment,Cultural imperialism,Handball,Gender,Newspaper.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är handboll en maskulin arena?},
 year     = {2019},
}