Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Det är ju mördarhysteri just nu” - En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime

Härebo, Veronica LU (2019) SOCK04 20191
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Abstrakt

Författare: Veronica Härebo
Titel: ”Det är ju mördarhysteri just nu” – En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Mimmi Barmark
Sociologiska institutionen, vårterminen 2019

Intresset för true crime tycks vara väldigt stort just nu. Det finns mängder av dokumentärer, podcasts och filmer som tillhör genren true crime. Bland konsumenterna av true crime består majoriteten av kvinnor. Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för kvinnors intresse för true crime. Vad är det som lockar dem med true crime och vilken funktion har detta intresse? Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fem kvinnor i åldrarna 21–37 år. Empirin har därefter... (More)
Abstrakt

Författare: Veronica Härebo
Titel: ”Det är ju mördarhysteri just nu” – En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Mimmi Barmark
Sociologiska institutionen, vårterminen 2019

Intresset för true crime tycks vara väldigt stort just nu. Det finns mängder av dokumentärer, podcasts och filmer som tillhör genren true crime. Bland konsumenterna av true crime består majoriteten av kvinnor. Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för kvinnors intresse för true crime. Vad är det som lockar dem med true crime och vilken funktion har detta intresse? Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fem kvinnor i åldrarna 21–37 år. Empirin har därefter analyserats med hjälp av ”The informationgap theory” (Loewenstein, 1994; Oosterwiks, 2017) i kombination med teorin om morbid nyfikenhet (Oosterwijks, 2017). Vid sidan om dessa två har även den tidigare ej vetenskapligt publicerade teorin om mental förberedelse använts som teoretiskt analysverktyg. Även tidigare forskning av Vicary och Fraley (2010) och Boling och Hull (2018) har använts vid analysarbetet.
Resultatet visar att majoriteten av kvinnorna ansåg att den mentala förberedelsen påverkat dem när det kommer till deras intresse för true crime. Det handlar om både direkt och indirekt påverkan i form av motiv till konsumeringen eller lärdomar som de har fått under tiden de haft detta intresse. Resultatet visar även att deras intresse för true crime fyller många funktioner i vardagen. Det var för majoriteten av kvinnorna viktigt att kunna spekulera och diskutera true crime med andra människor. Olösta fall var i detta avseende att föredra framför lösta fall. Även ”ovanliga” fall med element som grovt våld och/eller fler offer var att föredra framför exempelvis gängkriminalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Härebo, Veronica LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
True crime, kvinnligt intresse, mental förberedelse, the informationgap theory, morbid nyfikenhen
language
Swedish
id
8989116
date added to LUP
2019-07-15 15:46:14
date last changed
2019-07-15 15:46:14
@misc{8989116,
 abstract   = {{Abstrakt

Författare: Veronica Härebo
Titel: ”Det är ju mördarhysteri just nu” – En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Mimmi Barmark
Sociologiska institutionen, vårterminen 2019

Intresset för true crime tycks vara väldigt stort just nu. Det finns mängder av dokumentärer, podcasts och filmer som tillhör genren true crime. Bland konsumenterna av true crime består majoriteten av kvinnor. Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för kvinnors intresse för true crime. Vad är det som lockar dem med true crime och vilken funktion har detta intresse? Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fem kvinnor i åldrarna 21–37 år. Empirin har därefter analyserats med hjälp av ”The informationgap theory” (Loewenstein, 1994; Oosterwiks, 2017) i kombination med teorin om morbid nyfikenhet (Oosterwijks, 2017). Vid sidan om dessa två har även den tidigare ej vetenskapligt publicerade teorin om mental förberedelse använts som teoretiskt analysverktyg. Även tidigare forskning av Vicary och Fraley (2010) och Boling och Hull (2018) har använts vid analysarbetet.
Resultatet visar att majoriteten av kvinnorna ansåg att den mentala förberedelsen påverkat dem när det kommer till deras intresse för true crime. Det handlar om både direkt och indirekt påverkan i form av motiv till konsumeringen eller lärdomar som de har fått under tiden de haft detta intresse. Resultatet visar även att deras intresse för true crime fyller många funktioner i vardagen. Det var för majoriteten av kvinnorna viktigt att kunna spekulera och diskutera true crime med andra människor. Olösta fall var i detta avseende att föredra framför lösta fall. Även ”ovanliga” fall med element som grovt våld och/eller fler offer var att föredra framför exempelvis gängkriminalitet.}},
 author    = {{Härebo, Veronica}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Det är ju mördarhysteri just nu” - En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime}},
 year     = {{2019}},
}