Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Potential Carbon Storage and Albedo Change due to Reforestation of Pasture in Scania.

Backström, Elin LU (2019) MVEK02 20191
Studies in Environmental Science
Abstract
Using reforestation for climate change mitigation is complex due to the multiple impacts forest has on climate. This study analyses the effectiveness in using reforestation on pasture in Scania (south Sweden) as a tool for climate mitigation. The potential carbon storage in biomass and the impact on land surface properties that determine the absorption of radiation (albedo) was assessed. To answer the research questions, a GIS analysis and a literature study was performed. Due to the small area of pasture in Scania, the potential carbon storage is estimated to be relatively low. The carbon storage capacity of different categories of forest was estimated to be of the same magnitude. However, it was found that the carbon storage capacity of... (More)
Using reforestation for climate change mitigation is complex due to the multiple impacts forest has on climate. This study analyses the effectiveness in using reforestation on pasture in Scania (south Sweden) as a tool for climate mitigation. The potential carbon storage in biomass and the impact on land surface properties that determine the absorption of radiation (albedo) was assessed. To answer the research questions, a GIS analysis and a literature study was performed. Due to the small area of pasture in Scania, the potential carbon storage is estimated to be relatively low. The carbon storage capacity of different categories of forest was estimated to be of the same magnitude. However, it was found that the carbon storage capacity of the type of forest found in national parks was slightly lower than of coniferous forest. The results from the literature study show that pasture, deciduous forest and coniferous forest have an annual mean albedo of 0.305, 0.190 and 0.144, respectively. It was also noticed that, between the classes, the winter albedo varied the most. The sum of the negative radiative forcing caused by carbon sequestration due to reforestation and the positive radiative forcing caused by the resulting albedo change, indicated a marginal negative net radiative forcing. Based on these results, it was not possible to determine whether reforestation on Scanian pasture is an effective climate mitigation tool. Further studies must be performed to better understand how carbon storage and albedo is related, but also to understand the magnitude of other climate related aspects such as aerosols. Also, how climate change will influence these effects needs to be further investigated, as it can influence the effectiveness of reforestation as a tool for climate mitigation. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kan skogen vara vår räddning?
Vält känt är att skogen tar upp kol genom fotosyntesen och binder det i sin biomassa. Men är detta ett fenomen som kan nyttjas för att hejda klimatförändringarna?

Detta arbete undersöker förändringen och storleken av kollagring och albedo i samband med beskogning av skånska betesmarker i syfte att begränsa klimatförändringar. Beskogning kan fungera som ett verktyg för klimatbegränsning då träd tar upp kol från atmosfären genom fotosyntesen och binder det i biomassa. Ökad mängd skog kan på så vis leda till minskad koncentration av atmosfäriskt kol. Men samtidigt leder beskogning till ett sänkt albedo eftersom skog generellt har lägre albedo, dvs reflekterar mindre andel av infallande strålning, än... (More)
Kan skogen vara vår räddning?
Vält känt är att skogen tar upp kol genom fotosyntesen och binder det i sin biomassa. Men är detta ett fenomen som kan nyttjas för att hejda klimatförändringarna?

Detta arbete undersöker förändringen och storleken av kollagring och albedo i samband med beskogning av skånska betesmarker i syfte att begränsa klimatförändringar. Beskogning kan fungera som ett verktyg för klimatbegränsning då träd tar upp kol från atmosfären genom fotosyntesen och binder det i biomassa. Ökad mängd skog kan på så vis leda till minskad koncentration av atmosfäriskt kol. Men samtidigt leder beskogning till ett sänkt albedo eftersom skog generellt har lägre albedo, dvs reflekterar mindre andel av infallande strålning, än betesmarker, ängar och fält. Resultatet indikerade att skillnaden i albedo mellan skog och betesmark var störst under vintern på grund av snötäckning. Snötäcke har högt albedo då det reflekterar en stor andel av den infallande strålningen. I skog är vinteralbedot lägre än i öppen mark eftersom skogen skuggar snötäcket och därmed minskat reflektionen och ökar absorbansen av strålning. Gällande kollagring uppskattades beskogning av Skånes betesmarker en potentiell kollagring i biomassa som svarar mot 10 års utsläpp från transportsektorn i Skåne.

Beräkningar av strålningsbalansen, det vill säga summering av kylningseffekten från upptag av atmosfäriskt CO2 genom kollagring och värmande effekten från sänkt albedo, resulterade i en marginell negativ netto strålningsdrivning om -11 t C/ha. Detta innebär beskogningen genererar en kylningseffekt och att beskogning av Skånes betesmarker därmed är ett effektivt verktyg för klimatbegränsning. Dock, finns det ytterligare effekter, utöver albedo och kollagring, som påverkar denna strålningsdrivning, exempel aerosoler från skog. Därtill är det troligt att klimatförändringar kommer att påverka dessa effekter. Ett exempel är minskat snötäcke på grund av varmare temperaturer, vilket kommer resultera i ett generellt lägre årligt medel albedo. Dock är dessa effekter eller hur dem påverkas av klimatförändringar inte helt klarlagda och därför är det viktigt att vidare forskning görs på området. Detta så att vi får bättre förståelse för effekterna och så att vi har kunskap om på vilket sätt beskogning kan användas för klimatbegränsning. I annat fall finns det risk för att våra handlingar ger motsatt effekt än önskat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Backström, Elin LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Reforestation, Carbon storage, Albedo, Radiative forcing, Scania, Climate mitigation
language
English
id
8989645
date added to LUP
2019-07-03 16:17:44
date last changed
2019-07-03 16:17:44
@misc{8989645,
 abstract   = {{Using reforestation for climate change mitigation is complex due to the multiple impacts forest has on climate. This study analyses the effectiveness in using reforestation on pasture in Scania (south Sweden) as a tool for climate mitigation. The potential carbon storage in biomass and the impact on land surface properties that determine the absorption of radiation (albedo) was assessed. To answer the research questions, a GIS analysis and a literature study was performed. Due to the small area of pasture in Scania, the potential carbon storage is estimated to be relatively low. The carbon storage capacity of different categories of forest was estimated to be of the same magnitude. However, it was found that the carbon storage capacity of the type of forest found in national parks was slightly lower than of coniferous forest. The results from the literature study show that pasture, deciduous forest and coniferous forest have an annual mean albedo of 0.305, 0.190 and 0.144, respectively. It was also noticed that, between the classes, the winter albedo varied the most. The sum of the negative radiative forcing caused by carbon sequestration due to reforestation and the positive radiative forcing caused by the resulting albedo change, indicated a marginal negative net radiative forcing. Based on these results, it was not possible to determine whether reforestation on Scanian pasture is an effective climate mitigation tool. Further studies must be performed to better understand how carbon storage and albedo is related, but also to understand the magnitude of other climate related aspects such as aerosols. Also, how climate change will influence these effects needs to be further investigated, as it can influence the effectiveness of reforestation as a tool for climate mitigation.}},
 author    = {{Backström, Elin}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Potential Carbon Storage and Albedo Change due to Reforestation of Pasture in Scania.}},
 year     = {{2019}},
}