Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan dagvatten förorena vattentäkten i Hurva?

Andersson, Johan LU (2019) MVEK02 20191
Studies in Environmental Science
Abstract
Groundwater is one of our most important natural resources. Therefore, it is important to monitor the groundwater and to protect it from pollution. At Hurva, southern Sweden, the local drinking water is produced by groundwater extraction. In this study the potential impact of storm water on groundwater quality at Hurva is studied in a risk analysis.
Mapping of the geology and hydrogeology in the area was made and after that an inventory of the possible pollution sources in the area was done. Based on the result of the inventory and the hydrogeology a modelling of the groundwater flow was made to assess the potential influence of pollutants from three activities at sites within the hydrological catchment.
The main groundwater source is... (More)
Groundwater is one of our most important natural resources. Therefore, it is important to monitor the groundwater and to protect it from pollution. At Hurva, southern Sweden, the local drinking water is produced by groundwater extraction. In this study the potential impact of storm water on groundwater quality at Hurva is studied in a risk analysis.
Mapping of the geology and hydrogeology in the area was made and after that an inventory of the possible pollution sources in the area was done. Based on the result of the inventory and the hydrogeology a modelling of the groundwater flow was made to assess the potential influence of pollutants from three activities at sites within the hydrological catchment.
The main groundwater source is fracture zones along dolerite dykes intersecting the clay shale bedrock. The overlying soil is 5-20 m thick and consists mainly of sandy till, possibly with an elevated clay content near the bedrock. The groundwater flow direction is to the north which makes pollutants south of the discharge well the greatest concern.
Two agricultural sites and one site in a dike close to a junkyard were analysed in the groundwater modelling. Results showed a slow movement of groundwater, yielding transport times of between 2,5 and 11 years from the modelled sites to the discharge well of the local water plan. Only from within a narrow zone, south of the well, did groundwater from the site reach the discharge well.
The local geology provides the groundwater some protection, but there can be a risk of persistent pollutants reaching the discharge well from sites in the southern zone. However, there is a general lack of information concerning the geology and the aquifer and many of the parameters in the model have been estimated. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Riskanalys för Hurvas dricksvattentäkt

I den lilla byn Hurva i Skåne tar man sitt dricksvatten från berggrunden. Hurva omges av jordbruksmark och har en aktiv bilskrot. Dessutom går E22:an förbi i utkanten av byn. Om ett utsläpp sker skulle det kunna skada grundvattnet.
Denna riskanalys gjordes tillsammans med VA SYD, som har ansvar för dricksvattnet I Hurva. De har även hand om dagvatten (regn- och smältvatten som flödar över öppna ytor). Riskanalysen ska ge svar på om föroreningar kan ledas ner i marken med dagvattnet. Marklagrens egenskaper och dagvattenhantering kartlades och även möjliga utsläpp. Efter det analyserades grundvattnets flöden genom en datorsimulering.
Dricksvattnet tas ut med en pump på 66 meters djup. Ovanför... (More)
Riskanalys för Hurvas dricksvattentäkt

I den lilla byn Hurva i Skåne tar man sitt dricksvatten från berggrunden. Hurva omges av jordbruksmark och har en aktiv bilskrot. Dessutom går E22:an förbi i utkanten av byn. Om ett utsläpp sker skulle det kunna skada grundvattnet.
Denna riskanalys gjordes tillsammans med VA SYD, som har ansvar för dricksvattnet I Hurva. De har även hand om dagvatten (regn- och smältvatten som flödar över öppna ytor). Riskanalysen ska ge svar på om föroreningar kan ledas ner i marken med dagvattnet. Marklagrens egenskaper och dagvattenhantering kartlades och även möjliga utsläpp. Efter det analyserades grundvattnets flöden genom en datorsimulering.
Dricksvattnet tas ut med en pump på 66 meters djup. Ovanför ligger ett ganska tunt lager med sandig morän. Denna jordart är inte tillräckligt tät för att helt skydda vattentäkten (det innehåller helt enkelt för lite lera och silt). Volymen vatten som pumpas upp varje dygn är dock ganska liten eftersom det endast bor ca 350 personer i Hurva. Marken lutar också kraftigt mot norr. Det här gör att ett utsläpp måste ske i zonen rakt söder om brunnen för att det ska kunna spridas ner till pumpen. Spridningstiden i marken är långsam (ca 200 meter på 10 år i horisontell riktning). Det gör att många ämnen hinner brytas ner eller tas upp av växter och ämnen i marken. Man har också en bra möjlighet att hinna vidta åtgärder vid en olycka.
VA SYD har ett antal utmaningar. Hur hotad är täkten och vad kan drabba den? De mest synliga farorna är kanske bilskroten och motorvägen, men på grund av läget verkar jordbruket vara en större risk. En olycka med utsläpp som följd kan också ske. En jordbrukare kan tappa en behållare med bekämpningsmedel, en oljebehållare kan stå och läcka osv. Kort sagt - mycket kan hända. Vattnet i Hurva renas i ett vattenverk. Området har också varit ett vattenskyddsområde sedan 2009 och därför finns det begränsningar för vad man får släppa ut inom området.
Ansvar för denna lilla, lokala och delvis oskyddade dricksvattenkälla behöver vila på kunskap. Hurvas grundvatten har inte kartlagts av myndigheterna utan informationens om finns är till stor del områdesbeskrivningar. Detta är inte något unikt. I Danmark lägger man nästan hundra gånger så mycket resurser på kartläggning av grundvatten än vad man gör i Sverige.
Det är alltså inom ett ganska begränsat område söder om pumpen som det finns risker. Genom den delen av byn går också ett dike som kan behöva studeras närmare. Att ta hand om dagvatten är något som prioriteras mer och mer idag. Det gamla systemet för dagvatten finns kvar i vissa delar av Hurva, där dagvattnet rinner ner i avloppsrören. Detta skulle kunna skydda grundvattnet eftersom dagvattnet inte går ner i marken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
Kartläggning och riskanalys
course
MVEK02 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
groundwater, storm water, till, groundwater modelling
language
Swedish
id
8990157
date added to LUP
2019-07-16 09:09:26
date last changed
2019-07-16 09:09:26
@misc{8990157,
 abstract   = {{Groundwater is one of our most important natural resources. Therefore, it is important to monitor the groundwater and to protect it from pollution. At Hurva, southern Sweden, the local drinking water is produced by groundwater extraction. In this study the potential impact of storm water on groundwater quality at Hurva is studied in a risk analysis. 
Mapping of the geology and hydrogeology in the area was made and after that an inventory of the possible pollution sources in the area was done. Based on the result of the inventory and the hydrogeology a modelling of the groundwater flow was made to assess the potential influence of pollutants from three activities at sites within the hydrological catchment. 
The main groundwater source is fracture zones along dolerite dykes intersecting the clay shale bedrock. The overlying soil is 5-20 m thick and consists mainly of sandy till, possibly with an elevated clay content near the bedrock. The groundwater flow direction is to the north which makes pollutants south of the discharge well the greatest concern. 
Two agricultural sites and one site in a dike close to a junkyard were analysed in the groundwater modelling. Results showed a slow movement of groundwater, yielding transport times of between 2,5 and 11 years from the modelled sites to the discharge well of the local water plan. Only from within a narrow zone, south of the well, did groundwater from the site reach the discharge well. 
The local geology provides the groundwater some protection, but there can be a risk of persistent pollutants reaching the discharge well from sites in the southern zone. However, there is a general lack of information concerning the geology and the aquifer and many of the parameters in the model have been estimated.}},
 author    = {{Andersson, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kan dagvatten förorena vattentäkten i Hurva?}},
 year     = {{2019}},
}