Advanced

The Role of AXL in Acute Myeloid Leukemia

Al Ashiri, Lina (2019) MOBN02 20182
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Det okända UFO-proteinet kan vara involverat i drogresistens

Leukemi är en cancerform som påverkar benmärgen och blodet. Benmärgen producerar stamceller som i sin tur utvecklas till blastceller, även känt som blodceller i tidigt utvecklingsstadium. Dessa blastceller har en avvikande utvecklingsprocess och blir aldrig fullt utvecklade blodceller. Det finns fyra undergrupper av leukemi baserat på vilken typ av stamcell som ger upphov till dessa celler, samt hur snabbt sjukdomen utvecklas.

Akut myeloisk leukemi medför avvikelser i utmognaden av myeloiska celler. Sjukdomen börjar abrupt, och kan utvecklas inom dagar eller veckor. Främst äldre patienter påverkas, och sjukdomen är oftare förekommande hos män än kvinnor. 25–30% av akut... (More)
Det okända UFO-proteinet kan vara involverat i drogresistens

Leukemi är en cancerform som påverkar benmärgen och blodet. Benmärgen producerar stamceller som i sin tur utvecklas till blastceller, även känt som blodceller i tidigt utvecklingsstadium. Dessa blastceller har en avvikande utvecklingsprocess och blir aldrig fullt utvecklade blodceller. Det finns fyra undergrupper av leukemi baserat på vilken typ av stamcell som ger upphov till dessa celler, samt hur snabbt sjukdomen utvecklas.

Akut myeloisk leukemi medför avvikelser i utmognaden av myeloiska celler. Sjukdomen börjar abrupt, och kan utvecklas inom dagar eller veckor. Främst äldre patienter påverkas, och sjukdomen är oftare förekommande hos män än kvinnor. 25–30% av akut myeloisk leukemi-patienter bär på mutationer i FLT3, en tyrosinkinasreceptor. Många inhibitorer för FLT3 är under utveckling, men resistens och bristfällig respons indikerar att det finns en underliggande resistensmekanism i cellerna som bär på dessa mutationer.

AXL, även känt som UFO, är en tyrosinkinasreceptor som uttrycks i mänsklig vävnad. Den har ett brett uttrycksmönster med evidenta nivåer i hjärnan, hjärtat och skelettmuskler. Likt andra tyrosinkinasreceptorer är AXL involverad i att reglera cellens normala funktioner, såsom celldöd, immunrespons och överlevnad. Studier har nyligen visat att AXL är uppreglerad i flera tumörtyper, inklusive icke-småcellig lungcancer och äggstockscancer. Hämmande av AXL resulterar också i minskad tillväxt av celler som bär på mutationer i FLT3.

I detta projekt har vi försökt identifiera vilken roll AXL har i resistens mot inhibitorer i akut myeloisk leukemi. Vi använde oss av en uppsättning av olika inhibitorer som binder till kända mål involverade i cancerprogression och testade deras potens mot cellinjer som bär på mutationer i FLT3. Vi kvantifierade sedan uttrycket av AXL på gen-nivå samt proteinnivå efter behandling med dessa inhibitorer. Detta resulterade i uppreglering av AXL efter behandling av flera av inhibitorerna på både protein- och gen-nivå. Våra resultat indikerar att AXL kan vara ett potentiellt framtida mål för patienter med en konstitutivt aktiv FLT3, antingen som ensamt läkemedel eller i kombination med andra läkemedel. För att bekräfta detta behövs dock mer forskning om proteinet.

Masterexamensprojekt i Molekylärbiologi, molekylär genetik och bioteknik 45 hp 2019
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Handledare: Dr. Kazi Uddin, Prof. Lars Rönnstrand
Avdelningen för Translationell Cancerforskning, Medicinska Fakulteten, Lund Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Al Ashiri, Lina
supervisor
organization
course
MOBN02 20182
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8990183
date added to LUP
2019-07-05 11:29:12
date last changed
2019-07-05 11:29:12
@misc{8990183,
 author    = {Al Ashiri, Lina},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Role of AXL in Acute Myeloid Leukemia},
 year     = {2019},
}