Advanced

Comparisons of phenotypic plasticity between Mytilus edulis on the east and west coast of Sweden

Ringsten, Björn (2019) BIOK01 20191
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Finns det skillnader mellan blåmusslor från öst- och västkusten?

Fenotyp är hur en organism ser ut, till skillnad från dess genotyp vilket är vilka gener organismen har. Fenotypisk plasticitet betyder att ett djur eller en växt kan få olika utseende med samma gener. Deras utseende är påverkat av deras miljö. Att kunna anpassa sig och klara av den miljön man hamnar i.

Blåmusslan är precis som en växt inte speciellt bra på att förflytta sig. Vilket gör att fenotypisk plasticitet blir ännu viktigare. Att kunna försvara sig mot rovdjur som den Svenska strandkrabban, Carcinus maenas , eller den Svenska vanlig sjöstjärna, Asterias rubens till exempel. Men det kostar mycket energi att bygga upp ett effektivt försvar. Det är här förmågan att... (More)
Finns det skillnader mellan blåmusslor från öst- och västkusten?

Fenotyp är hur en organism ser ut, till skillnad från dess genotyp vilket är vilka gener organismen har. Fenotypisk plasticitet betyder att ett djur eller en växt kan få olika utseende med samma gener. Deras utseende är påverkat av deras miljö. Att kunna anpassa sig och klara av den miljön man hamnar i.

Blåmusslan är precis som en växt inte speciellt bra på att förflytta sig. Vilket gör att fenotypisk plasticitet blir ännu viktigare. Att kunna försvara sig mot rovdjur som den Svenska strandkrabban, Carcinus maenas , eller den Svenska vanlig sjöstjärna, Asterias rubens till exempel. Men det kostar mycket energi att bygga upp ett effektivt försvar. Det är här förmågan att anpassa sig blir viktig, det finns ingen anledning att spendera mycket resurser på ett försvar som inte behövs. Men om det aldrig behövs kommer det gradvis förloras genom generationerna.

Blåmusslorna i östersjön är mindre än dem som växer längs Sveriges västkust. Detta har man ofta förklarat att det endast beror på den låga salthalten, vilket är väldigt energikrävande att leva i för musslorna. Men man har också sett att där är skillnader i skaltjocklek. Så i vårt experiment undersöker vi om det finns någon skillnad i hur bra blåmusslor från Sveriges västkust och östkust är på att anpassa sig till sin miljö. Och kan blåmusslorna från östkusten, där det inte finns några strandkrabbor eller sjöstjärnor, fortfarande bygga tjockare skal eller har blåmusslorna förlorat förmågan till någon grad? En krabba som finns på östkusten är dock en exotisk och potentiellt invasiv nordamerikansk krabba, den vitfingrade brackvattenskrabban Rhithropanopeus harrisii (bild till höger). Våran andra fråga var kan den inhemska blåmusslan uppfatta den exotiska krabban?

Vad vi fann i vårt experiment är att det inte fanns någon skillnad mellan västkust och östkust blåmusslorna. De svarade likadant på den exotiska krabban, de växte mindre och fokuserade mer på att bygga skal. Vilket betyder att våra blåmusslor inte är helt försvarslösa på östkusten ändå trots att där inte har varit i kontakt med strandkrabbor eller sjöstjärnor på länge.

Examensarbete för kandidatexamen i Biologi 15 HP 2019
Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Handledare: Anders Persson ; Per Carlsson
Akvatisk ekologi Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ringsten, Björn
supervisor
organization
course
BIOK01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8990479
date added to LUP
2019-07-09 15:07:04
date last changed
2019-07-09 15:07:04
@misc{8990479,
 author    = {Ringsten, Björn},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Comparisons of phenotypic plasticity between Mytilus edulis on the east and west coast of Sweden},
 year     = {2019},
}