Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

There is No Alternative: A Symbolic Interactionist Account of Swedish Climate Activists

Berglund, Kristoffer LU (2019) SOCM04 20191
Sociology
Department of Sociology
Abstract
Today, a climate crisis is immanent. In this thesis I have conducted nine semi-structured interviews with Swedish climate activists. I here answer four research questions: 1) how they construct the problem of climate change; 2) how they present the non-activists and their motivations; 3) how they present themselves and their own role; and 4) how strategies and reactions can be understood from the dynamic between these. To that end, I use symbolic interactionism as my theoretical framework, drawing on Goffman's self-presentation theory and the sociology of emotions. I find that activists describe climate change as springing out of the subjugation of nature under economics, with its following fossil fuel combustion and resource exploitation.... (More)
Today, a climate crisis is immanent. In this thesis I have conducted nine semi-structured interviews with Swedish climate activists. I here answer four research questions: 1) how they construct the problem of climate change; 2) how they present the non-activists and their motivations; 3) how they present themselves and their own role; and 4) how strategies and reactions can be understood from the dynamic between these. To that end, I use symbolic interactionism as my theoretical framework, drawing on Goffman's self-presentation theory and the sociology of emotions. I find that activists describe climate change as springing out of the subjugation of nature under economics, with its following fossil fuel combustion and resource exploitation. Activists have awakened to this, whereas others are described as in stuck in denial and occupied by a false consciousness. Activists present themselves as very understanding toward the others, avoiding ascribing guilt to individuals given that understanding climate change poses a big burden. I find that climate activists are in a position between having an understanding of the scientific problem while witnessing the social body’s inertia to change accordingly. Springing from this tension, they narrate a world in crisis, which they seek to communicate through their activism, to awaken others. Activists describe feeling climate anxiety, although the term remains controversial. They present themselves as feeling impotent in the face of the challenges yet describe that there is no alternative to activism. Mass actions and individual sacrifices provide ways to ameliorate feelings of guilt and anxiety. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Idag vet vi att klimatet håller på att förändras, och vi riskerar fatala konsekvenser. I denna studie undersöks svenska klimataktivister och deras förhållningssätt till sig själva, klimatproblemen och icke-aktivister, samt dynamiken däremellan. Detta genom att intervjua nio stycken klimataktivister.

I intervjuerna beskrivs klimatproblemen som å ena sidan att de ekonomiska lagarnas är överordnade naturlagarna samt att vi därmed exploaterar naturen för mycket. Andra aktivister är mer politiska i sin framtoning och hävdar att kapitalism, tillväxt och profit är grunden i det hela. När aktivisterna beskriver hur de har kommit att förstå problemet kan man uttolka en uppvaknandeprocess. Icke-aktivister beskrivs i en förstående och förlåtande... (More)
Idag vet vi att klimatet håller på att förändras, och vi riskerar fatala konsekvenser. I denna studie undersöks svenska klimataktivister och deras förhållningssätt till sig själva, klimatproblemen och icke-aktivister, samt dynamiken däremellan. Detta genom att intervjua nio stycken klimataktivister.

I intervjuerna beskrivs klimatproblemen som å ena sidan att de ekonomiska lagarnas är överordnade naturlagarna samt att vi därmed exploaterar naturen för mycket. Andra aktivister är mer politiska i sin framtoning och hävdar att kapitalism, tillväxt och profit är grunden i det hela. När aktivisterna beskriver hur de har kommit att förstå problemet kan man uttolka en uppvaknandeprocess. Icke-aktivister beskrivs i en förstående och förlåtande ton. Eftersom problemet med klimatet är så stort, både i emotionell och samhällsorganisatorisk mening, förstås icke-aktivister vara i förnekelse samt ha ett falskt medvetande, då klimatförändringarna beskrivs underminera hela ekonomin. På grund av detta menar aktivisterna att individuellt ansvar är otillräckligt, och att problemets kollektiva natur bör framhållas.

Huvuddelen av denna studie fokuserar på aktivisternas position som mellan två positioner. Å ena sidan presenterar att de har förstått problemet, men samtidigt ser de att det finns många som inte förstår eller inte kan ta till sig det, och därmed blir det arbete som ska motverka klimatförändringarna lidande. Som följd av detta vittnar klimataktivisterna om en värld i kris, och de beskriver hur man anpassar aktivismen till de andra för att försöka få dem att genomgå samma uppvaknandeprocess. Aktivism är på så vis en symbolisk handling som försöker kommunicera det tillstånd av kris vi befinner oss i. Många aktivister beskriver en känsla av hopplöshet, men är trots det aktiva, och framhåller att det inte finns något alternativ till att vara aktivist. Aktivisterna beskriver många negativa känslor såsom klimatångest och –rädsla, och jag tolkar uppvaknandeprocessen som en börda. Jag föreslår att denna känsla bör förstås ur interaktionen mellan problemet och de andras upplevda tröghet till förändring. För att hantera dessa känslor utgör massaktioner och individuella uppoffringar två sätt på vilka aktivisterna kan få utlopp för känslorna, samt känna sig som del av ett sammanhang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berglund, Kristoffer LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
climate change, climate activism, symbolic interactionism, sociology of emotions, climate anxiety, environmentalism, social psychology
language
English
id
8990902
date added to LUP
2019-08-07 15:08:57
date last changed
2019-08-07 15:08:57
@misc{8990902,
 abstract   = {{Today, a climate crisis is immanent. In this thesis I have conducted nine semi-structured interviews with Swedish climate activists. I here answer four research questions: 1) how they construct the problem of climate change; 2) how they present the non-activists and their motivations; 3) how they present themselves and their own role; and 4) how strategies and reactions can be understood from the dynamic between these. To that end, I use symbolic interactionism as my theoretical framework, drawing on Goffman's self-presentation theory and the sociology of emotions. I find that activists describe climate change as springing out of the subjugation of nature under economics, with its following fossil fuel combustion and resource exploitation. Activists have awakened to this, whereas others are described as in stuck in denial and occupied by a false consciousness. Activists present themselves as very understanding toward the others, avoiding ascribing guilt to individuals given that understanding climate change poses a big burden. I find that climate activists are in a position between having an understanding of the scientific problem while witnessing the social body’s inertia to change accordingly. Springing from this tension, they narrate a world in crisis, which they seek to communicate through their activism, to awaken others. Activists describe feeling climate anxiety, although the term remains controversial. They present themselves as feeling impotent in the face of the challenges yet describe that there is no alternative to activism. Mass actions and individual sacrifices provide ways to ameliorate feelings of guilt and anxiety.}},
 author    = {{Berglund, Kristoffer}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{There is No Alternative: A Symbolic Interactionist Account of Swedish Climate Activists}},
 year     = {{2019}},
}