Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utmaningar för den professionella sångrösten – en fokusgruppsstudie av operakoristers arbetsmiljö

Everbring, Erika LU (2019) LOGM81 20191
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien var att identifiera och kartlägga faktorer i professionella operakoristers arbetsmiljö och yrkesutövande som påverkar röstfunktion och rösthälsa.
Metod: I studien användes en kvalitativ metod, i form av fokusgruppsintervjuer. Deltagare i studien var 15 operakorister vid ett svenskt operahus, indelade i fyra grupper efter kön och ålder. Intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplats och uppsatsförfattaren agerade moderator för samtalen. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter gjordes en analys enligt systematisk textkondensering, för att identifiera relevanta faktorer ur materialet och systematisera dessa.
Resultat: Analysen resulterade i nio kategorier, som belyser inom vilka områden de påverkande... (More)
Syfte: Syftet med studien var att identifiera och kartlägga faktorer i professionella operakoristers arbetsmiljö och yrkesutövande som påverkar röstfunktion och rösthälsa.
Metod: I studien användes en kvalitativ metod, i form av fokusgruppsintervjuer. Deltagare i studien var 15 operakorister vid ett svenskt operahus, indelade i fyra grupper efter kön och ålder. Intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplats och uppsatsförfattaren agerade moderator för samtalen. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter gjordes en analys enligt systematisk textkondensering, för att identifiera relevanta faktorer ur materialet och systematisera dessa.
Resultat: Analysen resulterade i nio kategorier, som belyser inom vilka områden de påverkande faktorerna återfinns: återhämtning, planering, numerär, repertoar, korsalsarbete, sceniskt arbete, fysik och hälsa, sångrösten som arbetsverktyg samt psykosociala aspekter.
Slutsatser: I opera är en hög röstbelastning inte möjlig att undvika, men arbetsmiljöfaktorer som akustik, schemaläggning och repertoarval påverkar graden av belastning och därmed risken för överbelastning. Återhämtning är den absolut viktigaste skyddande faktorn och måste betraktas som en förutsättning för att sångarna skall kunna fortsätta utföra ett så högbelastat jobb. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Everbring, Erika LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20191
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Operasångare, Röstbelastning, Arbetsmiljö, Fokusgrupper
language
Swedish
id
8991502
date added to LUP
2019-08-07 15:34:59
date last changed
2019-08-08 03:45:08
@misc{8991502,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med studien var att identifiera och kartlägga faktorer i professionella operakoristers arbetsmiljö och yrkesutövande som påverkar röstfunktion och rösthälsa.
Metod: I studien användes en kvalitativ metod, i form av fokusgruppsintervjuer. Deltagare i studien var 15 operakorister vid ett svenskt operahus, indelade i fyra grupper efter kön och ålder. Intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplats och uppsatsförfattaren agerade moderator för samtalen. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter gjordes en analys enligt systematisk textkondensering, för att identifiera relevanta faktorer ur materialet och systematisera dessa.
Resultat: Analysen resulterade i nio kategorier, som belyser inom vilka områden de påverkande faktorerna återfinns: återhämtning, planering, numerär, repertoar, korsalsarbete, sceniskt arbete, fysik och hälsa, sångrösten som arbetsverktyg samt psykosociala aspekter.
Slutsatser: I opera är en hög röstbelastning inte möjlig att undvika, men arbetsmiljöfaktorer som akustik, schemaläggning och repertoarval påverkar graden av belastning och därmed risken för överbelastning. Återhämtning är den absolut viktigaste skyddande faktorn och måste betraktas som en förutsättning för att sångarna skall kunna fortsätta utföra ett så högbelastat jobb.}},
 author    = {{Everbring, Erika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utmaningar för den professionella sångrösten – en fokusgruppsstudie av operakoristers arbetsmiljö}},
 year     = {{2019}},
}