Advanced

Riksdagens förslag - rättssäkra åtgärder eller ett hot mot Sveriges rättssäkerhet och individers mänskliga rättigheter?

Birgersson Wagner, Hedda-Louise LU (2019) MRSG31 20191
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen ämnar bidra till förståelse i en pågående politisk och aktuell debatt, gällande rättsliga vägar att hantera svenska medborgare som är återvändare från Islamiska staten. Enligt en innehållsanalytisk metod genomförs en granskning av protokollet från den aktuella riksdagsdebatten om IS-återvändare 12 mars 2019. Utifrån ett teoretiskt perspektiv om mänskliga rättigheter och rättssäkerhet för individer och medborgare gentemot staten, analyseras förslagen i debatten. Frågan om att hämta hem medborgare, indraget medborgarskap och barns medborgerliga rättigheter redogörs för, liksom aspekter av svensk terrorlagstiftning och legalitetsprincipen, samt internationellt samarbete och ansvarsutkrävande. Ideologiska grunder för för-slag... (More)
Uppsatsen ämnar bidra till förståelse i en pågående politisk och aktuell debatt, gällande rättsliga vägar att hantera svenska medborgare som är återvändare från Islamiska staten. Enligt en innehållsanalytisk metod genomförs en granskning av protokollet från den aktuella riksdagsdebatten om IS-återvändare 12 mars 2019. Utifrån ett teoretiskt perspektiv om mänskliga rättigheter och rättssäkerhet för individer och medborgare gentemot staten, analyseras förslagen i debatten. Frågan om att hämta hem medborgare, indraget medborgarskap och barns medborgerliga rättigheter redogörs för, liksom aspekter av svensk terrorlagstiftning och legalitetsprincipen, samt internationellt samarbete och ansvarsutkrävande. Ideologiska grunder för för-slag redogörs inte, istället syftar analysen till att fördjupa förståelsen kring juridiska förslag i frågan utifrån ett rättsligt teoretiskt ramverk. Det uppdagas vilka förslag som är förenliga med svenska rättsprinciper, till exempel att hämta hem IS-svenskar, samt förslag som strider mot dessa principer, som att införa en retroaktivt gällande terroristlagstiftning vad gäller terrorresor. Avslutningsvis identifieras kunskapsluckor kring förebyggande åtgärder vid rekrytering, radikalisering och terrorism. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Birgersson Wagner, Hedda-Louise LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20191
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
IS-återvändare, rättssäkerhet, rättsstat, mänskliga rättigheter, individuellt ansvarsutkrävande, medborgarskap, terrorlagstiftning, Sverige.
language
Swedish
id
8992719
date added to LUP
2019-09-30 12:59:02
date last changed
2019-09-30 12:59:02
@misc{8992719,
 abstract   = {Uppsatsen ämnar bidra till förståelse i en pågående politisk och aktuell debatt, gällande rättsliga vägar att hantera svenska medborgare som är återvändare från Islamiska staten. Enligt en innehållsanalytisk metod genomförs en granskning av protokollet från den aktuella riksdagsdebatten om IS-återvändare 12 mars 2019. Utifrån ett teoretiskt perspektiv om mänskliga rättigheter och rättssäkerhet för individer och medborgare gentemot staten, analyseras förslagen i debatten. Frågan om att hämta hem medborgare, indraget medborgarskap och barns medborgerliga rättigheter redogörs för, liksom aspekter av svensk terrorlagstiftning och legalitetsprincipen, samt internationellt samarbete och ansvarsutkrävande. Ideologiska grunder för för-slag redogörs inte, istället syftar analysen till att fördjupa förståelsen kring juridiska förslag i frågan utifrån ett rättsligt teoretiskt ramverk. Det uppdagas vilka förslag som är förenliga med svenska rättsprinciper, till exempel att hämta hem IS-svenskar, samt förslag som strider mot dessa principer, som att införa en retroaktivt gällande terroristlagstiftning vad gäller terrorresor. Avslutningsvis identifieras kunskapsluckor kring förebyggande åtgärder vid rekrytering, radikalisering och terrorism.},
 author    = {Birgersson Wagner, Hedda-Louise},
 keyword   = {IS-återvändare,rättssäkerhet,rättsstat,mänskliga rättigheter,individuellt ansvarsutkrävande,medborgarskap,terrorlagstiftning,Sverige.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Riksdagens förslag - rättssäkra åtgärder eller ett hot mot Sveriges rättssäkerhet och individers mänskliga rättigheter?},
 year     = {2019},
}