Advanced

Vägen till industri 4.0 – en generell modell för att utvärdera förutsättningar och hantera risker

Ryde, Johan (2019) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Bakgrund Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, handlar om att big data börjar utnyttjas inom tillverkningsindustrin. Detta öppnar upp helt nya möjligheter för tillverkningsföretag, men innebär också många risker och nya krav på företag.
Syfte Syftet med det här projektet har varit att kartlägga hur ett företag bäst positionerar sig för att börja använda industri 4.0 och dessutom vilka risker detta innebär och hur dessa kan hanteras. Syftet är även att dra paralleller mellan tidigare teknikskiften och se vilka lärdomar som kan dras av dessa.
Metod Arbetet har genomförts som en metodutvecklingsstudie baserad på litteraturstudier. Utifrån vetenskaplig litteratur kopplad till industri 4.0 har en modell tagits fram för vilka... (More)
Bakgrund Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, handlar om att big data börjar utnyttjas inom tillverkningsindustrin. Detta öppnar upp helt nya möjligheter för tillverkningsföretag, men innebär också många risker och nya krav på företag.
Syfte Syftet med det här projektet har varit att kartlägga hur ett företag bäst positionerar sig för att börja använda industri 4.0 och dessutom vilka risker detta innebär och hur dessa kan hanteras. Syftet är även att dra paralleller mellan tidigare teknikskiften och se vilka lärdomar som kan dras av dessa.
Metod Arbetet har genomförts som en metodutvecklingsstudie baserad på litteraturstudier. Utifrån vetenskaplig litteratur kopplad till industri 4.0 har en modell tagits fram för vilka områden som är viktigast för företag att utveckla för att kunna använda industri 4.0 metoder effektivt. Denna modell har sedan byggts på och byggts ut genom att addera litteratur från andra forskningsområden och applicera denna på industri 4.0.

Slutsatser Arbetet mynnar ut i fem nyckelområden som bedöms som avgörande för att ett företag ska lyckas med införandet av industri 4.0. Dessa är hur företaget är organiserat, att rätt kompetenser finns i företaget, att företagets affärsmodell är anpassad, att nödvändig IT-struktur finns på plats och hur samarbeten ser ut i företagets försörjningskedja. På dessa fem områden rekommenderas vad man bör sträva efter. Dessutom presenteras ett antal risker man bör ha i beaktning när man implementerar industri 4.0 och hur dessa kan hanteras. Dessutom redogörs för hur förändringen till industri 4.0 kan genomföras baserat på forskning om tidigare teknikskiften. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ryde, Johan
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Industri 4.0, supchain management, produktionsekonomi, industriell produktion, tillverkningsindustri
other publication id
19/5631
language
Swedish
id
8994744
date added to LUP
2019-09-11 14:50:19
date last changed
2019-09-11 14:50:19
@misc{8994744,
 abstract   = {Bakgrund Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, handlar om att big data börjar utnyttjas inom tillverkningsindustrin. Detta öppnar upp helt nya möjligheter för tillverkningsföretag, men innebär också många risker och nya krav på företag.
Syfte Syftet med det här projektet har varit att kartlägga hur ett företag bäst positionerar sig för att börja använda industri 4.0 och dessutom vilka risker detta innebär och hur dessa kan hanteras. Syftet är även att dra paralleller mellan tidigare teknikskiften och se vilka lärdomar som kan dras av dessa.
Metod Arbetet har genomförts som en metodutvecklingsstudie baserad på litteraturstudier. Utifrån vetenskaplig litteratur kopplad till industri 4.0 har en modell tagits fram för vilka områden som är viktigast för företag att utveckla för att kunna använda industri 4.0 metoder effektivt. Denna modell har sedan byggts på och byggts ut genom att addera litteratur från andra forskningsområden och applicera denna på industri 4.0.

Slutsatser Arbetet mynnar ut i fem nyckelområden som bedöms som avgörande för att ett företag ska lyckas med införandet av industri 4.0. Dessa är hur företaget är organiserat, att rätt kompetenser finns i företaget, att företagets affärsmodell är anpassad, att nödvändig IT-struktur finns på plats och hur samarbeten ser ut i företagets försörjningskedja. På dessa fem områden rekommenderas vad man bör sträva efter. Dessutom presenteras ett antal risker man bör ha i beaktning när man implementerar industri 4.0 och hur dessa kan hanteras. Dessutom redogörs för hur förändringen till industri 4.0 kan genomföras baserat på forskning om tidigare teknikskiften.},
 author    = {Ryde, Johan},
 keyword   = {Industri 4.0,supchain management,produktionsekonomi,industriell produktion,tillverkningsindustri},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vägen till industri 4.0 – en generell modell för att utvärdera förutsättningar och hantera risker},
 year     = {2019},
}