Advanced

En kvalitativ studie om emotionellt lönearbete inom förskolan

Denneberg, Isabelle LU (2019) SOCK04 20191
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen var att sprida en medvetenhet om det emotionella lönarbetets existens och möjliga inverkan på anställda i förskolan. Syftet var mer specifikt att undersöka hur ett begränsat antal förskollärare i Lunds kommun, påverkades av och hanterade det emotionella lönearbete som de ställdes inför. Empirin samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med förskollärare från Lund. Intervjumaterialet tolkades med hjälp av sociologiska teorier från Arlie Hochschild och Erving Goffman. Studiens resultat visade att förskollärarna främst påverkades negativt av det emotionella lönearbetet. Det emotionella lönearbetet i kombination med andra stressfaktorer, bidrog till en ökad stress och tömde informanterna på emotionell energi.... (More)
Syftet med uppsatsen var att sprida en medvetenhet om det emotionella lönarbetets existens och möjliga inverkan på anställda i förskolan. Syftet var mer specifikt att undersöka hur ett begränsat antal förskollärare i Lunds kommun, påverkades av och hanterade det emotionella lönearbete som de ställdes inför. Empirin samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med förskollärare från Lund. Intervjumaterialet tolkades med hjälp av sociologiska teorier från Arlie Hochschild och Erving Goffman. Studiens resultat visade att förskollärarna främst påverkades negativt av det emotionella lönearbetet. Det emotionella lönearbetet i kombination med andra stressfaktorer, bidrog till en ökad stress och tömde informanterna på emotionell energi. Informanterna utförde och hanterade det emotionella lönearbetet på ett sätt som liknade Hochschilds "yt-agerande" strategi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Denneberg, Isabelle LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
emotionellt lönearbete, emotionella krav, utbrändhet, förskolan, yt-agerande, främre och bakre regioner
language
Swedish
id
8994753
date added to LUP
2019-09-13 11:38:22
date last changed
2019-09-13 11:38:22
@misc{8994753,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen var att sprida en medvetenhet om det emotionella lönarbetets existens och möjliga inverkan på anställda i förskolan. Syftet var mer specifikt att undersöka hur ett begränsat antal förskollärare i Lunds kommun, påverkades av och hanterade det emotionella lönearbete som de ställdes inför. Empirin samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med förskollärare från Lund. Intervjumaterialet tolkades med hjälp av sociologiska teorier från Arlie Hochschild och Erving Goffman. Studiens resultat visade att förskollärarna främst påverkades negativt av det emotionella lönearbetet. Det emotionella lönearbetet i kombination med andra stressfaktorer, bidrog till en ökad stress och tömde informanterna på emotionell energi. Informanterna utförde och hanterade det emotionella lönearbetet på ett sätt som liknade Hochschilds "yt-agerande" strategi.},
 author    = {Denneberg, Isabelle},
 keyword   = {emotionellt lönearbete,emotionella krav,utbrändhet,förskolan,yt-agerande,främre och bakre regioner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kvalitativ studie om emotionellt lönearbete inom förskolan},
 year     = {2019},
}