Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att bemöta personer med alkoholrelaterad ohälsa - En intervjustudie med distriktssköterskor

Willrin, Ida LU and Norekvist, Johanna LU (2019) DSKM21 20192
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Alkoholrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem som leder till lidande på individ och samhällsnivå. Distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande och personcentrerat. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplevde okunskap och rädsla att möta dessa personer. Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans upplevelser av utmaningar och användning av verktyg i bemötandet av vuxna personer med alkoholrelaterad ohälsa. Metod: Intervjustudie med induktiv ansats och kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskorna uppgav att det var ovanligt att de använde sig av screeningverktyg i sitt dagliga arbete men att de vågade fråga om personens alkoholvanor. Tidigare erfarenhet och kunskap påverkade dem i deras... (More)
Bakgrund: Alkoholrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem som leder till lidande på individ och samhällsnivå. Distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande och personcentrerat. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplevde okunskap och rädsla att möta dessa personer. Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans upplevelser av utmaningar och användning av verktyg i bemötandet av vuxna personer med alkoholrelaterad ohälsa. Metod: Intervjustudie med induktiv ansats och kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskorna uppgav att det var ovanligt att de använde sig av screeningverktyg i sitt dagliga arbete men att de vågade fråga om personens alkoholvanor. Tidigare erfarenhet och kunskap påverkade dem i deras bemötande av personer med alkoholrelaterad ohälsa. Det var brist på riktlinjer kring arbetet med personer med alkoholrelaterad ohälsa på de olika vårdcentralerna. Distriktssköterskorna upplevde att dessa personer ofta hamnade i kläm mellan öppenvårdspsykiatrin, psykiatriska heldygnsvården och primärvården. De önskade att få arbeta mer hälsofrämjande och preventivt men att tidsbristen ofta hindrade dem. Slutsats: Vården av personer med alkoholrelaterad ohälsa behöver förändras och mer utbildning och kunskap behövs. De utarbetade riktlinjerna för missbruk och beroendevård behöver följas av verksamheterna. Stigmatiseringen behöver minska så att vården sker på lika villkor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Willrin, Ida LU and Norekvist, Johanna LU
supervisor
organization
alternative title
To meet people with alcohol-related illness
course
DSKM21 20192
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Distriktssköterska, erfarenhet, alkoholrelaterad ohälsa, personcentrerad vård, kvalitativ metod
language
Swedish
id
8997620
date added to LUP
2019-11-12 13:07:29
date last changed
2019-11-12 13:07:29
@misc{8997620,
 abstract   = {{Bakgrund: Alkoholrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem som leder till lidande på individ och samhällsnivå. Distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande och personcentrerat. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplevde okunskap och rädsla att möta dessa personer. Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans upplevelser av utmaningar och användning av verktyg i bemötandet av vuxna personer med alkoholrelaterad ohälsa. Metod: Intervjustudie med induktiv ansats och kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskorna uppgav att det var ovanligt att de använde sig av screeningverktyg i sitt dagliga arbete men att de vågade fråga om personens alkoholvanor. Tidigare erfarenhet och kunskap påverkade dem i deras bemötande av personer med alkoholrelaterad ohälsa. Det var brist på riktlinjer kring arbetet med personer med alkoholrelaterad ohälsa på de olika vårdcentralerna. Distriktssköterskorna upplevde att dessa personer ofta hamnade i kläm mellan öppenvårdspsykiatrin, psykiatriska heldygnsvården och primärvården. De önskade att få arbeta mer hälsofrämjande och preventivt men att tidsbristen ofta hindrade dem. Slutsats: Vården av personer med alkoholrelaterad ohälsa behöver förändras och mer utbildning och kunskap behövs. De utarbetade riktlinjerna för missbruk och beroendevård behöver följas av verksamheterna. Stigmatiseringen behöver minska så att vården sker på lika villkor.}},
 author    = {{Willrin, Ida and Norekvist, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att bemöta personer med alkoholrelaterad ohälsa - En intervjustudie med distriktssköterskor}},
 year     = {{2019}},
}