Advanced

Distriktssköterskans upplevelse av möjlighet att ge god vård på äldrevårdsmottagning -En intervjustudie

Stridh, Katinka LU and Elledil, Gisela LU (2019) DSKM21 20192
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Gruppen äldre personer ökar och år 2050 beräknas antalet äldre personer 75 år eller mer att ha fördubblats sedan 2015. Folkhälsan behöver förbättras, särskilt för grupper med sämst hälsa och äldre personer tillhör en av dessa grupper. Gruppen mest sjuka äldres vårdkonsumtion är hög samtidigt som vården är fragmenterad och ojämlik vilket kan innebära att de inte får rätt vård. För att kunna möta detta har äldrevårdsmottagningar upprättats på vårdcentraler runt om i Sverige där syftet med uppstarten var att skapa trygghet, tillgänglighet, kontinuitet samt säkerställa en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskan på äldrevårdsmottagning upplever... (More)
Bakgrund: Gruppen äldre personer ökar och år 2050 beräknas antalet äldre personer 75 år eller mer att ha fördubblats sedan 2015. Folkhälsan behöver förbättras, särskilt för grupper med sämst hälsa och äldre personer tillhör en av dessa grupper. Gruppen mest sjuka äldres vårdkonsumtion är hög samtidigt som vården är fragmenterad och ojämlik vilket kan innebära att de inte får rätt vård. För att kunna möta detta har äldrevårdsmottagningar upprättats på vårdcentraler runt om i Sverige där syftet med uppstarten var att skapa trygghet, tillgänglighet, kontinuitet samt säkerställa en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskan på äldrevårdsmottagning upplever möjligheter att ge den äldre människan en god vård. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes, där 11 stycken distriktssköterskor som arbetar på äldrevårdsmottagning i 9 olika kommuner i Skåne intervjuades. Intervjuerna har analyserats utifrån innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att distriktssköterskorna uppfattade möjligheter att ge den äldre människan en god vård på äldrevårdsmottagning genom att skapa en djupare förståelse, god samverkan och nyttjande av tid. Det finns emellertid prövningar för äldrevårdsmottagningens verksamhet och det är brist på tid. Konklusion: Distriktssköterskorna kunde genom djupare förståelse, samverkan och nyttjande av tid ge en god vård till den äldre människan på äldrevårdsmottagning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stridh, Katinka LU and Elledil, Gisela LU
supervisor
organization
course
DSKM21 20192
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Distriktssköterska, äldrevårdsmottagning, tid, personcentrerad vård, äldre personer, samverkan, god vård.
language
Swedish
id
8997740
date added to LUP
2020-04-22 09:56:31
date last changed
2020-04-22 09:56:31
@misc{8997740,
 abstract   = {Bakgrund: Gruppen äldre personer ökar och år 2050 beräknas antalet äldre personer 75 år eller mer att ha fördubblats sedan 2015. Folkhälsan behöver förbättras, särskilt för grupper med sämst hälsa och äldre personer tillhör en av dessa grupper. Gruppen mest sjuka äldres vårdkonsumtion är hög samtidigt som vården är fragmenterad och ojämlik vilket kan innebära att de inte får rätt vård. För att kunna möta detta har äldrevårdsmottagningar upprättats på vårdcentraler runt om i Sverige där syftet med uppstarten var att skapa trygghet, tillgänglighet, kontinuitet samt säkerställa en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskan på äldrevårdsmottagning upplever möjligheter att ge den äldre människan en god vård. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes, där 11 stycken distriktssköterskor som arbetar på äldrevårdsmottagning i 9 olika kommuner i Skåne intervjuades. Intervjuerna har analyserats utifrån innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att distriktssköterskorna uppfattade möjligheter att ge den äldre människan en god vård på äldrevårdsmottagning genom att skapa en djupare förståelse, god samverkan och nyttjande av tid. Det finns emellertid prövningar för äldrevårdsmottagningens verksamhet och det är brist på tid. Konklusion: Distriktssköterskorna kunde genom djupare förståelse, samverkan och nyttjande av tid ge en god vård till den äldre människan på äldrevårdsmottagning.},
 author    = {Stridh, Katinka and Elledil, Gisela},
 keyword   = {Distriktssköterska,äldrevårdsmottagning,tid,personcentrerad vård,äldre personer,samverkan,god vård.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Distriktssköterskans upplevelse av möjlighet att ge god vård på äldrevårdsmottagning -En intervjustudie},
 year     = {2019},
}