Advanced

Mobbning, utsatthet och psykisk hälsa

Jarlhammar, Rebecca LU and Sjöqvist, Emilia LU (2019) PSPR14 20192
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning har visat att mobbningsinblandning korrelerar med psykisk ohälsa och olika sociala riskfaktorer både för de som utsätts för mobbning, de som mobbar andra och de som både blir utsatta och utsätter andra. Framför allt den sista gruppen har visats ha en större psykisk ohälsa och ett ökat samband med andra sociala riskfaktorer. Det finns också forskning om kumulativ utsatthet som visat att en typ av utsatthet ofta korrelerar med andra typer av utsatthet, och att detta tillsammans påverkar den psykiska hälsan. Däremot har det saknats kunskap om sambandet mellan mobbning och flera olika typer av utsatthet utifrån de tre grupperna mobbare, mobbad och mobbad/mobbare. Den här studien syftade därför till att undersöka sambandet... (More)
Tidigare forskning har visat att mobbningsinblandning korrelerar med psykisk ohälsa och olika sociala riskfaktorer både för de som utsätts för mobbning, de som mobbar andra och de som både blir utsatta och utsätter andra. Framför allt den sista gruppen har visats ha en större psykisk ohälsa och ett ökat samband med andra sociala riskfaktorer. Det finns också forskning om kumulativ utsatthet som visat att en typ av utsatthet ofta korrelerar med andra typer av utsatthet, och att detta tillsammans påverkar den psykiska hälsan. Däremot har det saknats kunskap om sambandet mellan mobbning och flera olika typer av utsatthet utifrån de tre grupperna mobbare, mobbad och mobbad/mobbare. Den här studien syftade därför till att undersöka sambandet mellan typ av mobbningsinblandning och annan utsatthet, i form av sexuella övergrepp, fysiska- och emotionella övergrepp, låg självkänsla, ADHD/ADD och uppförandestörning bland ungdomar i Sverige, samt att undersöka hur detta relaterade till psykiskt mående, mätt med Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC). Med hjälp av data från 5 839 elever i årskurs tre på gymnasiet, insamlat för den nationella tvärsnittsstudien “Unga, sex och internet - i en föränderlig värld” (Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015), genomfördes statistiska analyser för att undersöka skillnader mellan grupperna. En multipel linjär regressionsanalys genomfördes för att undersöka relationen mellan mobbningsinblandning, annan utsatthet och psykiskt mående. Sammanfattningsvis visade studien att både de som utsätts för mobbning och de som mobbar andra mår sämre och har en högre utsatthet i jämförelse med kontrollgruppen och att gruppen som både blir utsatta för mobbning och utsätter andra mår ännu sämre och har en ännu högre utsatthet. (Less)
Abstract
Previous research has shown that bullying involvement correlates to poor mental health and social risk factors both for those being bullied, those who bully and those who both bully and are being bullied. The group involved both as perpetrators and victims of bullying have an even worse mental health and an increased correlation to other social risk factors. There is also research about cumulative victimization that has shown that being victimized by one type of abuse often correlates with also being victimized by other types of abuse. There was however a lack of knowledge about the relation between type of bullying involvement and multiple types of victimization. Based on this, this study aimed to investigate the relationship between... (More)
Previous research has shown that bullying involvement correlates to poor mental health and social risk factors both for those being bullied, those who bully and those who both bully and are being bullied. The group involved both as perpetrators and victims of bullying have an even worse mental health and an increased correlation to other social risk factors. There is also research about cumulative victimization that has shown that being victimized by one type of abuse often correlates with also being victimized by other types of abuse. There was however a lack of knowledge about the relation between type of bullying involvement and multiple types of victimization. Based on this, this study aimed to investigate the relationship between bullying involvement and other types of victimizations, namely sexual abuse, physical- and emotional abuse, low self-esteem, ADHD/ADD and conduct disorder among Swedish adolescents. The aim was also to investigate how this was related to mental health, measured with Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC). Using data from 5 839 students attending third grade in upper secondary high school in Sweden, collected for the national cross sectional study “Unga, sex och internet - i en föränderlig värld” (Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015), statistical analysis were conducted to analyze differences between the groups. A multiple linear regression analysis was conducted to understand the relation between bullying involvement, other victimization and mental health. The study concluded that both bully victimization and bully perpetration relates to worse mental health and a higher rate of other types of victimizations compared to the control group, and that the group involved both as victims and perpetrators are having an even worse mental health and a higher degree of victimizations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jarlhammar, Rebecca LU and Sjöqvist, Emilia LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Mobbning, kumulativ utsatthet, mobbare/offer, psykiskt mående, barn och ungdomar, TSCC
language
Swedish
id
8999026
date added to LUP
2020-01-08 11:24:06
date last changed
2020-01-08 11:24:06
@misc{8999026,
 abstract   = {Previous research has shown that bullying involvement correlates to poor mental health and social risk factors both for those being bullied, those who bully and those who both bully and are being bullied. The group involved both as perpetrators and victims of bullying have an even worse mental health and an increased correlation to other social risk factors. There is also research about cumulative victimization that has shown that being victimized by one type of abuse often correlates with also being victimized by other types of abuse. There was however a lack of knowledge about the relation between type of bullying involvement and multiple types of victimization. Based on this, this study aimed to investigate the relationship between bullying involvement and other types of victimizations, namely sexual abuse, physical- and emotional abuse, low self-esteem, ADHD/ADD and conduct disorder among Swedish adolescents. The aim was also to investigate how this was related to mental health, measured with Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC). Using data from 5 839 students attending third grade in upper secondary high school in Sweden, collected for the national cross sectional study “Unga, sex och internet - i en föränderlig värld” (Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015), statistical analysis were conducted to analyze differences between the groups. A multiple linear regression analysis was conducted to understand the relation between bullying involvement, other victimization and mental health. The study concluded that both bully victimization and bully perpetration relates to worse mental health and a higher rate of other types of victimizations compared to the control group, and that the group involved both as victims and perpetrators are having an even worse mental health and a higher degree of victimizations.},
 author    = {Jarlhammar, Rebecca and Sjöqvist, Emilia},
 keyword   = {Mobbning,kumulativ utsatthet,mobbare/offer,psykiskt mående,barn och ungdomar,TSCC},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mobbning, utsatthet och psykisk hälsa},
 year     = {2019},
}