Advanced

The Marketing of Traditional Vegetable Seeds - How the EU legislation affects the conservation and sustainable use of plant genetic resources

Åström, Gesine LU (2019) JURM02 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Europeiska Unionens (EU) lagstiftning avseende saluföring av utsäde av köksväxter påverkar mångfalden av växtgenetiska resurser samt att utreda potentiella förbättringsförslag till den nuvarande lagstiftningen. EU:s utsädeslagstiftning består främst av direktiv 2002/55 som anger att enbart certifierat utsäde från registrerade sorter får saluföras i EU samt direktiv 2009/145 som tillhandahåller vissa undantag från saluföringsföreskrifterna för att främja bevarandet av den växtgenetiska mångfalden.

Utöver EU-lagstiftningen behandlar uppsatsen även koncepten bevarande och hållbar användning reglerade i traktatet International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGR).... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Europeiska Unionens (EU) lagstiftning avseende saluföring av utsäde av köksväxter påverkar mångfalden av växtgenetiska resurser samt att utreda potentiella förbättringsförslag till den nuvarande lagstiftningen. EU:s utsädeslagstiftning består främst av direktiv 2002/55 som anger att enbart certifierat utsäde från registrerade sorter får saluföras i EU samt direktiv 2009/145 som tillhandahåller vissa undantag från saluföringsföreskrifterna för att främja bevarandet av den växtgenetiska mångfalden.

Utöver EU-lagstiftningen behandlar uppsatsen även koncepten bevarande och hållbar användning reglerade i traktatet International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGR). EU är en fördragsslutande part till detta traktat och i uppsatsen används de skyldigheter och rekommendationer som ITPGR tillhandahåller som en måttstock för vad EU bör uppnå gällande bevarande av mångfald.

Den första frågeställningen som behandlas är huruvida de undantag som direktiv 2009/145 tillhandahåller är tillräckliga för att främja bevarandet och det hållbara användandet av växtgenetiska resurser så som dessa definieras i ITPGR? Min slutsats är att så inte är fallet. Flera barriärer mot saluföringen av traditionella växter och därigenom bevarandet av EU:s växtgenetiska mångfald kvarstår även efter införandet av direktiv 2009/145.

Uppsatsens andra frågeställning rör hur den nuvarande lagstiftningen skulle kunna förbättras. Som utgångspunkt för denna diskussion används ett lagförslag som EU-kommissionen presenterade år 2013. Uppsatsen analyserar vilka av barriärerna i den nuvarande lagstiftningen som skulle kunna åtgärdas genom EU-kommissionens förslag. Den andra frågeställningen är följaktligen om lagförslaget skulle kunna förbättra bevarandet och den hållbara användningen av växtgenetiska resurser i EU. Min slutsats är att Kommissionens förslag skulle kunna bidra till detta även om vissa problem kvarstår. (Less)
Abstract
The main purpose of this essay is to investigate how the European Union’s (EU) vegetable seed marketing legislation affects the diversity of plant genetic resources and to examine possible improvement to further this diversity. The EU seed legislation consists of directive 2002/551 which provides that only certified seeds from registered varieties may be sold in the EU, and of directive 2009/1452. The latter directive offers some derogations from the former to preserve plant genetic diversity.

Besides the EU seed legislation, the essay also analyses the concepts of conservation and sustainable use in the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture3 (ITPGR). In the essay, the obligations and recommendations... (More)
The main purpose of this essay is to investigate how the European Union’s (EU) vegetable seed marketing legislation affects the diversity of plant genetic resources and to examine possible improvement to further this diversity. The EU seed legislation consists of directive 2002/551 which provides that only certified seeds from registered varieties may be sold in the EU, and of directive 2009/1452. The latter directive offers some derogations from the former to preserve plant genetic diversity.

Besides the EU seed legislation, the essay also analyses the concepts of conservation and sustainable use in the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture3 (ITPGR). In the essay, the obligations and recommendations in the ITPGR, to which the EU is a contracting party, are used as the standard for preserving plant genetic diversity that the EU should strive for.

The essay’s first research question is if the derogations provided by directive 2009/145 sufficiently contribute to the conservation and sustainable use of plant genetic resources as defined by the ITPGR. My conclusion is that this is not the case. Several obstacles to the cultivation of traditional varieties and therethrough to the protection of EU’s plant genetic diversity remain despite the aim of directive 2009/145 to further conservation.

The second research question concerns possible improvements to the current legislation. As a tool, a proposal4 for a new seed marketing legislation presented by the European Commission in 2013 is used. In the essay this proposal is compared to the obstacles to the current legislation to see if these would be removed through the proposal. The second research question is thus if the changes proposed by the Commission could improve the conservation and sustainable use of plant genetic resources. My conclusion is that implementing the proposal has the potential to improve the EU seed marketing legislation from a plant genetic diversity perspective. However, not all obstacles are removed by the proposal which means that there is still room for improvement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åström, Gesine LU
supervisor
organization
course
JURM02 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Plant genetic resources, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, EU seed marketing legislation, Directive 2009/145/EC, Directive 2002/55/EC, Public international law
language
English
id
8999252
date added to LUP
2020-01-31 12:06:54
date last changed
2020-01-31 12:06:54
@misc{8999252,
 abstract   = {The main purpose of this essay is to investigate how the European Union’s (EU) vegetable seed marketing legislation affects the diversity of plant genetic resources and to examine possible improvement to further this diversity. The EU seed legislation consists of directive 2002/551 which provides that only certified seeds from registered varieties may be sold in the EU, and of directive 2009/1452. The latter directive offers some derogations from the former to preserve plant genetic diversity.

Besides the EU seed legislation, the essay also analyses the concepts of conservation and sustainable use in the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture3 (ITPGR). In the essay, the obligations and recommendations in the ITPGR, to which the EU is a contracting party, are used as the standard for preserving plant genetic diversity that the EU should strive for.

The essay’s first research question is if the derogations provided by directive 2009/145 sufficiently contribute to the conservation and sustainable use of plant genetic resources as defined by the ITPGR. My conclusion is that this is not the case. Several obstacles to the cultivation of traditional varieties and therethrough to the protection of EU’s plant genetic diversity remain despite the aim of directive 2009/145 to further conservation.

The second research question concerns possible improvements to the current legislation. As a tool, a proposal4 for a new seed marketing legislation presented by the European Commission in 2013 is used. In the essay this proposal is compared to the obstacles to the current legislation to see if these would be removed through the proposal. The second research question is thus if the changes proposed by the Commission could improve the conservation and sustainable use of plant genetic resources. My conclusion is that implementing the proposal has the potential to improve the EU seed marketing legislation from a plant genetic diversity perspective. However, not all obstacles are removed by the proposal which means that there is still room for improvement.},
 author    = {Åström, Gesine},
 keyword   = {Plant genetic resources,International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture,EU seed marketing legislation,Directive 2009/145/EC,Directive 2002/55/EC,Public international law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Marketing of Traditional Vegetable Seeds - How the EU legislation affects the conservation and sustainable use of plant genetic resources},
 year     = {2019},
}