Advanced

Expropriation - statliga ingrepp, till vilket pris? - En studie av rättsutvecklingen för ersättningsreglerna vid expropriation

Kristensson, Sofia LU (2019) LAGF03 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens övergripande syfte är att analysera grundlagsskyddet som inträder vid expropriativa förfaranden och ersättningsreglerna vid expropriation utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv. Metoden har varit rättsdogmatisk.

Den svenska ersättningsreglerna i expropriationslagstiftningen är resultatet av en rättsutveckling som pågått i flera hundra år, men som genomgått särskilt många reformer under slutet av 1900-talet. En grundläggande rättsprincip vid bestämmandet av ersättningen har varit att den enskilde ska försättas i samma ekonomiska situation som ifall en expropriation aldrig ägt rum. Arbetet pekar på att det funnits en historisk tradition av att snarare över- än underkompensera den enskilde i rättstillämpningen och under vissa... (More)
Uppsatsens övergripande syfte är att analysera grundlagsskyddet som inträder vid expropriativa förfaranden och ersättningsreglerna vid expropriation utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv. Metoden har varit rättsdogmatisk.

Den svenska ersättningsreglerna i expropriationslagstiftningen är resultatet av en rättsutveckling som pågått i flera hundra år, men som genomgått särskilt många reformer under slutet av 1900-talet. En grundläggande rättsprincip vid bestämmandet av ersättningen har varit att den enskilde ska försättas i samma ekonomiska situation som ifall en expropriation aldrig ägt rum. Arbetet pekar på att det funnits en historisk tradition av att snarare över- än underkompensera den enskilde i rättstillämpningen och under vissa tidsperioder även i lagtexten, i förhållande till fastighetens marknadsvärde.

Det grundlagsstadgade egendomsskyddet har i sin tur utvecklats från ett målsättningsstadgande om att egendom ska vara tryggad till att försöka tillgodose ett effektivt skydd. Vid expropriation har skyddet för ersättningsreglerna successivt utvecklats till att grundlagen sedan 2010 garanterar en rätt till full ersättning. Sedan 1974 års regeringsform har själva rätten till ersättning varit grundlagsskyddad, men bestämmandet av ersättningens grunder har reglerats i vanlig lag. Rättsläget för grundlagsskyddets omfattning har dock emellanåt varit oklart då lagens ordalydelse och lagmotiven inte varit helt överensstämmande med varandra.

Generellt sett har Expropriationslagen ger enskilda en bättre ställning vad gäller rätten till ersättning än grundlagens krav ställer upp. Grundlagsskyddets krav om full ersättning har tolkats innebära att den enskilde har rätt till ersättning motsvarande marknadsvärdet, medan Expropriationslagen i nuvarande lydelse ger den enskilde rätt till en ersättning motsvarande 125 procent av marknadsvärdet. (Less)
Popular Abstract
The general purpose of this thesis is to analyse the legal progression of the Swedish compensation rules for expropriation, as well as the Swedish constitutional protection of property. The legal dogmatic method has been applied.

The Swedish compensation rules for expropriation are regulated in the Expropriation Act and is the result of a legal development of a few hundred years, but has been subject to notable reforms in the last 50 or so years. A fundamental legal principle has been to indemnify the private individual to the point that his financial situation is the same as if no expropriation had taken place. The essay indicates that there has been a tradition to rather over- than undercompensate the individual in the application of... (More)
The general purpose of this thesis is to analyse the legal progression of the Swedish compensation rules for expropriation, as well as the Swedish constitutional protection of property. The legal dogmatic method has been applied.

The Swedish compensation rules for expropriation are regulated in the Expropriation Act and is the result of a legal development of a few hundred years, but has been subject to notable reforms in the last 50 or so years. A fundamental legal principle has been to indemnify the private individual to the point that his financial situation is the same as if no expropriation had taken place. The essay indicates that there has been a tradition to rather over- than undercompensate the individual in the application of the law and for some time periods in the words of the act as well, in comparison to the market value of the property.

The constitutional protection of property is governed in the Swedish Instrument of Government and has developed from stating an ambition on all property being protected into an efficient protection for property ownership. Regarding expropriation, the compensation rules have successively progressed into guaranteeing the individual the right to full compensation. Since the Instrument of Government of 1974 the right to compensation itself has been protected by the Swedish constitution, however the basis that determine the compensatory amount have been governed in regular legislation. The extent of the constitutional protection of property has at times been of legal uncertainty, as the legislation and the legislative history have not been in accordance with one another.

Generally speaking, the Expropriation Act gives the individual a stronger legal standing than the constitution requires, regarding the right to compensation. The constitutional requirement on full compensation has been interpreted to imply that an individual has the right to compensation corresponding to the market value of the estate or land, while the Expropriation Act grants an individual the right to a compensation coinciding with 125 percent of the same market value. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristensson, Sofia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fastighetsrätt, statsrätt, rättsutveckling
language
Swedish
id
8999598
date added to LUP
2020-04-04 17:03:05
date last changed
2020-04-04 17:03:05
@misc{8999598,
 abstract   = {Uppsatsens övergripande syfte är att analysera grundlagsskyddet som inträder vid expropriativa förfaranden och ersättningsreglerna vid expropriation utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv. Metoden har varit rättsdogmatisk. 

Den svenska ersättningsreglerna i expropriationslagstiftningen är resultatet av en rättsutveckling som pågått i flera hundra år, men som genomgått särskilt många reformer under slutet av 1900-talet. En grundläggande rättsprincip vid bestämmandet av ersättningen har varit att den enskilde ska försättas i samma ekonomiska situation som ifall en expropriation aldrig ägt rum. Arbetet pekar på att det funnits en historisk tradition av att snarare över- än underkompensera den enskilde i rättstillämpningen och under vissa tidsperioder även i lagtexten, i förhållande till fastighetens marknadsvärde.

Det grundlagsstadgade egendomsskyddet har i sin tur utvecklats från ett målsättningsstadgande om att egendom ska vara tryggad till att försöka tillgodose ett effektivt skydd. Vid expropriation har skyddet för ersättningsreglerna successivt utvecklats till att grundlagen sedan 2010 garanterar en rätt till full ersättning. Sedan 1974 års regeringsform har själva rätten till ersättning varit grundlagsskyddad, men bestämmandet av ersättningens grunder har reglerats i vanlig lag. Rättsläget för grundlagsskyddets omfattning har dock emellanåt varit oklart då lagens ordalydelse och lagmotiven inte varit helt överensstämmande med varandra. 

Generellt sett har Expropriationslagen ger enskilda en bättre ställning vad gäller rätten till ersättning än grundlagens krav ställer upp. Grundlagsskyddets krav om full ersättning har tolkats innebära att den enskilde har rätt till ersättning motsvarande marknadsvärdet, medan Expropriationslagen i nuvarande lydelse ger den enskilde rätt till en ersättning motsvarande 125 procent av marknadsvärdet.},
 author    = {Kristensson, Sofia},
 keyword   = {fastighetsrätt,statsrätt,rättsutveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Expropriation - statliga ingrepp, till vilket pris? - En studie av rättsutvecklingen för ersättningsreglerna vid expropriation},
 year     = {2019},
}