Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Suveränen och immuniteten - Den historiska bakgrunden till statschefens rättsliga immunitet enligt regeringsformen.

Olsson, Ludvig LU (2019) LAGF03 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka den historiska upprinnelsen till statschefens rättsliga immunitet som går att återfinna i 5 kap 8 § RF. Motsvarande immunitet går att hitta i nästan alla moderna konstitutionella monarkier, och i förarbetena som ledde upp till bestämmelsen finner man att ett av motiven bakom att ha kvar den är att den är nära förbunden med monarkins begrepp. Genom att göra en rättshistorisk undersökning vill jag se hur maktförhållanden i olika samhällen och samtida juristers och filosofers syn på monarkens ställning ovanför lagarna har resulterat i att den rättsliga immuniteten är så nära förknippat med monarkin.

De forntida teokratiska uppfattningar och kyrkans uppfattning om kungadömen av Guds nåde skapade... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka den historiska upprinnelsen till statschefens rättsliga immunitet som går att återfinna i 5 kap 8 § RF. Motsvarande immunitet går att hitta i nästan alla moderna konstitutionella monarkier, och i förarbetena som ledde upp till bestämmelsen finner man att ett av motiven bakom att ha kvar den är att den är nära förbunden med monarkins begrepp. Genom att göra en rättshistorisk undersökning vill jag se hur maktförhållanden i olika samhällen och samtida juristers och filosofers syn på monarkens ställning ovanför lagarna har resulterat i att den rättsliga immuniteten är så nära förknippat med monarkin.

De forntida teokratiska uppfattningar och kyrkans uppfattning om kungadömen av Guds nåde skapade en bild av monarken som Guds utsände härskare. Även om det inte är en särskilt vanlig föreställning i vårt moderna samhälle kan man se rester av det än idag.

En annan viktig ideologisk inriktning som påverkat hur vi ser på det idag är suveränitetsbegreppet. Teorin utvecklades i tidig modern tid och då såg man den absoluta monarken som det optimala sättet att organisera samhället efter. En absolut monark skulle ha den oinskränkta odelade makten och innehade således en ställning ovanför lagarna.

Under upplysningen såg man istället maktdelningen som en viktig princip. Detta gjorde att monarkens makt begränsades. Resultatet av detta var att man såg andra olägenheter som kunde uppkomma i och med kungens särskilt utsatta ställning.

Ovanstående teoribildningar kan alla ses ha påverkat den nuvarande regleringen och har lett till att immuniteten är så nära förknippad med monarkins begrepp. Uppsatsen strävar efter att fördjupa läsaren i dessa olika teoribildningar (Less)
Abstract
The aim of this thesis is to examine the historical origin of the head of state's legal immunity, which can be found in Chapter 5, Section 8 in the Swedish constitution. This immunity can be found in almost all modern constitutional monarchies, and legislative history and government inquiries have stated that one of the motives was that it was in close association with the concept of monarchy. By conducting this historical examination I want to see how power relations in different societies and how legal scholars and philosophers' views of the monarch's position above the laws have resulted in legal immunity being so closely associated with the monarchy.

The ancient theocratic beliefs and the church's influence on the state have... (More)
The aim of this thesis is to examine the historical origin of the head of state's legal immunity, which can be found in Chapter 5, Section 8 in the Swedish constitution. This immunity can be found in almost all modern constitutional monarchies, and legislative history and government inquiries have stated that one of the motives was that it was in close association with the concept of monarchy. By conducting this historical examination I want to see how power relations in different societies and how legal scholars and philosophers' views of the monarch's position above the laws have resulted in legal immunity being so closely associated with the monarchy.

The ancient theocratic beliefs and the church's influence on the state have created a picture of the monarch as a divine ruler. Although it is not a very common notion in our modern society, you can still see remnants of the viewpoint today.

Another important ideological approach that has influenced how we look upon it today is the concept of sovereignty. The theory was developed in early modern times and made rule under the absolute monarch as the ideal way of organizing a society. An absolute monarch would have the absolute indivisible power and thus held a position above the laws.

During the enlightenment, separation of powers was seen as an important principle. This greatly limited the power of the monarch. The result of this was that other inconveniences could arise as a result of the king's particularly vulnerable position.

The above theories have all affected the current regulations and have led to immunity being so closely associated with the concept of monarchy. This thesis aims to illuminate these various theory formations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Ludvig LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
statsrätt, rättshistoria, allmän rättslära
language
Swedish
id
8999702
date added to LUP
2020-04-04 17:00:48
date last changed
2020-04-04 17:00:48
@misc{8999702,
 abstract   = {{The aim of this thesis is to examine the historical origin of the head of state's legal immunity, which can be found in Chapter 5, Section 8 in the Swedish constitution. This immunity can be found in almost all modern constitutional monarchies, and legislative history and government inquiries have stated that one of the motives was that it was in close association with the concept of monarchy. By conducting this historical examination I want to see how power relations in different societies and how legal scholars and philosophers' views of the monarch's position above the laws have resulted in legal immunity being so closely associated with the monarchy. 
 
The ancient theocratic beliefs and the church's influence on the state have created a picture of the monarch as a divine ruler. Although it is not a very common notion in our modern society, you can still see remnants of the viewpoint today. 
 
Another important ideological approach that has influenced how we look upon it today is the concept of sovereignty. The theory was developed in early modern times and made rule under the absolute monarch as the ideal way of organizing a society. An absolute monarch would have the absolute indivisible power and thus held a position above the laws. 
 
During the enlightenment, separation of powers was seen as an important principle. This greatly limited the power of the monarch. The result of this was that other inconveniences could arise as a result of the king's particularly vulnerable position. 
 
The above theories have all affected the current regulations and have led to immunity being so closely associated with the concept of monarchy. This thesis aims to illuminate these various theory formations.}},
 author    = {{Olsson, Ludvig}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Suveränen och immuniteten - Den historiska bakgrunden till statschefens rättsliga immunitet enligt regeringsformen.}},
 year     = {{2019}},
}