Advanced

Undantag vid upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Lundström, Maria LU (2019) LAGF03 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Public procurement in the field of defence and security places special demands on the procurement process, which is one of the reasons that there is a special law for procurement in this field, henceforth abbreviated to as ”LUFS”. However, there is a limit to when neither the regulation in LUFS allows for effective protection. This occurs when extremely sensitive purchases needs to be conducted within this field. Therefore a number of exceptions to the law are regulated in the opening chapter. In my opinion, it is both good and necessary to deviate from the procurement legislation in cases where other interests need to be put above both the basic principles of the procurement and the market's interest in competition.

Regarding the... (More)
Public procurement in the field of defence and security places special demands on the procurement process, which is one of the reasons that there is a special law for procurement in this field, henceforth abbreviated to as ”LUFS”. However, there is a limit to when neither the regulation in LUFS allows for effective protection. This occurs when extremely sensitive purchases needs to be conducted within this field. Therefore a number of exceptions to the law are regulated in the opening chapter. In my opinion, it is both good and necessary to deviate from the procurement legislation in cases where other interests need to be put above both the basic principles of the procurement and the market's interest in competition.

Regarding the specific issue in this paper, namely what purchases that can be excluded from the procurement laws due to the risk that the contracting party would need to provide information whose disclosure is contrary to Sweden's essential security interests, there is relatively little guidance to be obtained. Decisions from the court are missing and the preparatory materials are generally formulated. This in itself can have several benefits. Through a more general formulation the exemption can be adjusted over time, for example based on changes in for instance digitalisation, a changed world situation or a changing landscape of threats. However, the general formulation also results in the contracting part having to make an assessment of which purchases that may be subject to the exception without further guidance, which could lead to both over- and underutilization.

Some guidance can be obtained from EU-law. With support of these formulations the opportunities for making well-balanced assessments of the need to use the exemption increases. In summary, it can be said that the key words for the exception are restrictiveness, good knowledge within the area and knowledge that essential security interests is likely to be only a limited part of the purchases that may be of relevance to Swedish national security. (Less)
Abstract (Swedish)
Upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet ställer särskilda krav på upphandlingsprocessen, vilket är ett av skälen att det numera finns en lag för upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Dock finns en gräns för när inte heller regleringen i LUFS möjliggör ett ändamålsenligt skydd vid känsliga inköp, och därför finns ett antal undantag reglerade i lagens inledande kapitel. Det är enligt min bedömning både bra och nödvändigt att frångå upphandlingslagstiftningen i fall då andra intressen behöver sättas framför både upphandlingens grundprinciper och marknadens intresse av sund konkurrens.

Vad gäller den specifika frågeställningen i denna uppsats, nämligen tillämpningsområdet för undantag i de fall en upphandlande... (More)
Upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet ställer särskilda krav på upphandlingsprocessen, vilket är ett av skälen att det numera finns en lag för upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Dock finns en gräns för när inte heller regleringen i LUFS möjliggör ett ändamålsenligt skydd vid känsliga inköp, och därför finns ett antal undantag reglerade i lagens inledande kapitel. Det är enligt min bedömning både bra och nödvändigt att frångå upphandlingslagstiftningen i fall då andra intressen behöver sättas framför både upphandlingens grundprinciper och marknadens intresse av sund konkurrens.

Vad gäller den specifika frågeställningen i denna uppsats, nämligen tillämpningsområdet för undantag i de fall en upphandlande aktör skulle behöva tillhandahålla information vars avslöjande strider mot Sveriges väsentliga säkerhetsintressen, finns relativt lite vägledning att få. Avgöranden saknas och förarbetena är generellt formulerade. Detta kan i sig ha flera fördelar. Genom en mer generell formulering kan man över tid anpassa undantaget utifrån ett förändrat behov, exempelvis till följd av digitalisering, förändrat omvärldsläge och en förändrad hotbild. Dock får den generella formuleringen också till följd att upphandlande aktör behöver göra en bedömning utan närmare vägledning från vare sig förarbeten eller avgöranden om vilka fall som faktiskt omfattas, något som riskerar att leda till både över- och underutnyttjande av undantaget.

En del vägledning finns dock att få, framförallt från EU-rätten. Med stöd av de formuleringar som där framkommer ökar möjligheterna att göra väl avvägda bedömningar om behovet av att nyttja undantaget. Sammanfattningsvis kan sägas att ledorden för undantagets användningsområde är restriktivitet, god kunskap inom säkerhetsområdet och kännedom om att nationens väsentliga säkerhetsintressen endast utgör en liten del av de inköp som har bäring på Sveriges säkerhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundström, Maria LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konkurrensrätt, offentlig upphandling
language
Swedish
id
8999751
date added to LUP
2020-04-05 13:23:53
date last changed
2020-04-05 13:23:53
@misc{8999751,
 abstract   = {Public procurement in the field of defence and security places special demands on the procurement process, which is one of the reasons that there is a special law for procurement in this field, henceforth abbreviated to as ”LUFS”. However, there is a limit to when neither the regulation in LUFS allows for effective protection. This occurs when extremely sensitive purchases needs to be conducted within this field. Therefore a number of exceptions to the law are regulated in the opening chapter. In my opinion, it is both good and necessary to deviate from the procurement legislation in cases where other interests need to be put above both the basic principles of the procurement and the market's interest in competition.

Regarding the specific issue in this paper, namely what purchases that can be excluded from the procurement laws due to the risk that the contracting party would need to provide information whose disclosure is contrary to Sweden's essential security interests, there is relatively little guidance to be obtained. Decisions from the court are missing and the preparatory materials are generally formulated. This in itself can have several benefits. Through a more general formulation the exemption can be adjusted over time, for example based on changes in for instance digitalisation, a changed world situation or a changing landscape of threats. However, the general formulation also results in the contracting part having to make an assessment of which purchases that may be subject to the exception without further guidance, which could lead to both over- and underutilization. 

Some guidance can be obtained from EU-law. With support of these formulations the opportunities for making well-balanced assessments of the need to use the exemption increases. In summary, it can be said that the key words for the exception are restrictiveness, good knowledge within the area and knowledge that essential security interests is likely to be only a limited part of the purchases that may be of relevance to Swedish national security.},
 author    = {Lundström, Maria},
 keyword   = {Konkurrensrätt,offentlig upphandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Undantag vid upphandling på försvars- och säkerhetsområdet},
 year     = {2019},
}