Advanced

Vad ska poliser tåla? - En uppsats om polisers rätt till kränkningsersättning

Hellqvist, Gustav LU (2019) LAGF03 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
När ett brott kränker en persons människovärde eller personliga integritet kan kränkningsersättning utgå som ett ideellt skadestånd. För att skadestånd ska utgå krävs att kränkningen är att anse som allvarlig. Beroende på vem som utsätts för brottet kan bedömningen för vad som utgör en allvarlig kränkning se olika ut. Personer som tjänstgör inom särskilt utsatta yrkesgrupper, däribland poliser, anses genom sitt yrke ha beredskap för vissa typer av angrepp. Det anses därför krävas något mer för att en polis ska tillerkännas kränkningsersättning.

Vad som utgör en allvarlig kränkning bedöms utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Omständigheter som beaktas är bland annat om kränkningen skett i en situation där polisen... (More)
När ett brott kränker en persons människovärde eller personliga integritet kan kränkningsersättning utgå som ett ideellt skadestånd. För att skadestånd ska utgå krävs att kränkningen är att anse som allvarlig. Beroende på vem som utsätts för brottet kan bedömningen för vad som utgör en allvarlig kränkning se olika ut. Personer som tjänstgör inom särskilt utsatta yrkesgrupper, däribland poliser, anses genom sitt yrke ha beredskap för vissa typer av angrepp. Det anses därför krävas något mer för att en polis ska tillerkännas kränkningsersättning.

Vad som utgör en allvarlig kränkning bedöms utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Omständigheter som beaktas är bland annat om kränkningen skett i en situation där polisen ingripit mot personen som vållat kränkningen eller om polisen hade anledning att förvänta sig att bli utsatt för angrepp. Hur dessa omständigheter sedan viktas mot varandra och ställs i relation till den beredskap en polis anses ha finns det inga riktlinjer för. Detta leder till att att liknande omständigheter tillmäts olika betydelse, vilket leder till en inkonsekvent domstolspraxis.

Polisers rätt till kränkningsersättning har kritiserats som snäv. På senare tid har polis och annan blåljusverksamhet varit föremål för stenkastning och andra våldsbrott som stört deras verksamhet. På grund av dessa angrepp har regeringen infört ett nytt brott, Blåljussabotage. Brottet sägs markera allvaret av de angrepp som riktas mot polisen. Det nämns att denna markering kan komma att påverka polisers rätt till kränkningsersättning i en utvidgande riktning. Eftersom brottet värnar om polismaktens intresse dras slutsatsen att så inte är fallet. (Less)
Abstract
When a crime violates a person’s personal integrity, non-financial damages can be awarded against the criminal. It is demanded, for the damages to be awarded the plaintiff, that the violation of a person’s personal integrity is assessed as serious. People that serve in ”particularly vulnerable occupations” such as police officers, are regarded to be prepared for a certain amount of violence and attacks due to their occupation. Thus it is considered that, when a person within such an occupation is the victim of a crime that violates his or her personal integrity, it is required that the violation is of a more serious matter, for the damages to be awarded.

What is deemed to be a serious violation is the result of an assessment based on... (More)
When a crime violates a person’s personal integrity, non-financial damages can be awarded against the criminal. It is demanded, for the damages to be awarded the plaintiff, that the violation of a person’s personal integrity is assessed as serious. People that serve in ”particularly vulnerable occupations” such as police officers, are regarded to be prepared for a certain amount of violence and attacks due to their occupation. Thus it is considered that, when a person within such an occupation is the victim of a crime that violates his or her personal integrity, it is required that the violation is of a more serious matter, for the damages to be awarded.

What is deemed to be a serious violation is the result of an assessment based on all circumstances in the individual case. Circumstances that are taken into account is, for example, if the violation has occurred in a situation where the police has been conducting an intervention against the person liable, or if the police had reason to suspect that he or she was to be attacked. There are no guidelines for how the circumstances taken into account is awarded significance in relation to one another, thus similar circumstances is awarded different significance which leads to inconsistent court practice.

Police officers right to non-financial damages based on violation of personal integrity has been criticized for being too narrow. Recently, the police force and other first responders has been subject to stoning and other violent acts. Due to these attacks, the Swedish Government has decided to penalize attacks against first responders and the police force. The crime, ”Blåljussabotage”, is said to mark the gravity of attacks on the police force, and could affect police officers right to damages based on violation of personal integrity. However, the penalizing of strikes against the police force aims to safeguard the interests of the police force and not the police officer, and therefore the conclusion is that the crime will not affect police officers right to damages based on violation of personal integrity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellqvist, Gustav LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skadeståndsrätt
language
Swedish
id
8999774
date added to LUP
2020-04-05 13:22:47
date last changed
2020-04-05 13:22:47
@misc{8999774,
 abstract   = {When a crime violates a person’s personal integrity, non-financial damages can be awarded against the criminal. It is demanded, for the damages to be awarded the plaintiff, that the violation of a person’s personal integrity is assessed as serious. People that serve in ”particularly vulnerable occupations” such as police officers, are regarded to be prepared for a certain amount of violence and attacks due to their occupation. Thus it is considered that, when a person within such an occupation is the victim of a crime that violates his or her personal integrity, it is required that the violation is of a more serious matter, for the damages to be awarded.

What is deemed to be a serious violation is the result of an assessment based on all circumstances in the individual case. Circumstances that are taken into account is, for example, if the violation has occurred in a situation where the police has been conducting an intervention against the person liable, or if the police had reason to suspect that he or she was to be attacked. There are no guidelines for how the circumstances taken into account is awarded significance in relation to one another, thus similar circumstances is awarded different significance which leads to inconsistent court practice. 

Police officers right to non-financial damages based on violation of personal integrity has been criticized for being too narrow. Recently, the police force and other first responders has been subject to stoning and other violent acts. Due to these attacks, the Swedish Government has decided to penalize attacks against first responders and the police force. The crime, ”Blåljussabotage”, is said to mark the gravity of attacks on the police force, and could affect police officers right to damages based on violation of personal integrity. However, the penalizing of strikes against the police force aims to safeguard the interests of the police force and not the police officer, and therefore the conclusion is that the crime will not affect police officers right to damages based on violation of personal integrity.},
 author    = {Hellqvist, Gustav},
 keyword   = {Skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad ska poliser tåla? - En uppsats om polisers rätt till kränkningsersättning},
 year     = {2019},
}