Advanced

Bevisningen i förfarandepatentmål – ett olösligt problem? - En utredning av bevisproblematiken i mål om intrång i förfarandepatent.

Everitt, Mathilda LU (2019) LAGF03 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In the case of infringement of method patent there is special difficulty regarding the evidence. The purpose of this essay is therefore to investigate the problem of evidence in cases of infringement of method patent. In addition, the essay is going to answer questions about whether a procedural legal remedy can solve the problem and also if it is possible to achieve success in such a case without revealing business secrets.

In cases where the evidence is inconclusive, the court commonly uses rules based on the burden of proof in order to reach a verdict. These rules are based on various theories and principles, including the substantive theory of proof and the theory of preservation of evidence. In addition to this there are other... (More)
In the case of infringement of method patent there is special difficulty regarding the evidence. The purpose of this essay is therefore to investigate the problem of evidence in cases of infringement of method patent. In addition, the essay is going to answer questions about whether a procedural legal remedy can solve the problem and also if it is possible to achieve success in such a case without revealing business secrets.

In cases where the evidence is inconclusive, the court commonly uses rules based on the burden of proof in order to reach a verdict. These rules are based on various theories and principles, including the substantive theory of proof and the theory of preservation of evidence. In addition to this there are other procedural legal remedies available to reach a ruling or to facilitate the parties.

The purpose of the patent legislation is to help drive industrial development forward. In order to fulfill the purpose there used to be a presumption rule in the field of method patent law. This rule stated that if two products were equal to each other, they would be presumed to have been manufactured using the same procedure. The presumption rule was later repealed. Courts have therefore been forced to find a solution to the problem without legislation and their solution is shown in T 7-288-82, T-349-87, T 89/91 and
PMT 1387-16.

The courts´ solution is however not predictable, it needs to be tried in the highest legal instance to make it more predictable. Reintroducing the presumption rule would fulfill the requirement of predictability. This requires that the presumption rule first must be revised in order to not have any negative consequences for technological development. Although this would make the process more predictable for the parties involved there is still the problem of the evidence. The main issue is that a trial involves disclosing possible corporate secrets, both to the public and to the opposing party. The problem regarding the evidence is extremely difficult to solve. (Less)
Abstract (Swedish)
I mål om intrång i förfarandepatent finns särskilda svårigheter med bevisningen. Uppsatsens syfte är därför att utreda bevisproblematiken i mål om förfarandepatentsintrång. Utöver detta ska uppsatsen besvara frågeställningar kring huruvida ett processrättsligt medel kan lösa problemet och även hur man vinner framgång i mål utan att avslöja affärshemligheter.

I mål där materialet är ofullständigt använder domstolen ofta regler om bevisbörda för att kunna nå ett avgörande. Dessa regler bygger på olika teorier och principer, bland annat den materiella bevisbördeteorin och bevissäkringsteorin. Det finns även andra processrättsliga medel att tillgå för att nå fram till ett avgörande eller för att underlätta för parterna.

... (More)
I mål om intrång i förfarandepatent finns särskilda svårigheter med bevisningen. Uppsatsens syfte är därför att utreda bevisproblematiken i mål om förfarandepatentsintrång. Utöver detta ska uppsatsen besvara frågeställningar kring huruvida ett processrättsligt medel kan lösa problemet och även hur man vinner framgång i mål utan att avslöja affärshemligheter.

I mål där materialet är ofullständigt använder domstolen ofta regler om bevisbörda för att kunna nå ett avgörande. Dessa regler bygger på olika teorier och principer, bland annat den materiella bevisbördeteorin och bevissäkringsteorin. Det finns även andra processrättsliga medel att tillgå för att nå fram till ett avgörande eller för att underlätta för parterna.

Patentlagstiftningens syfte är att driva den industriella utvecklingen framåt. För att uppfylla detta syfte fanns tidigare, på förfarandepatenträttens område, en presumtionsregel. Denna regel innebar att om två produkter var lika varandra skulle de presumeras vara tillverkade enligt samma förfarande. Regeln har senare upphävts. Domstolar har därför varit tvungna att hitta en lösning på problemet utan lagstiftning och deras lösning visas i T 7-288-82, T-349-87, T 89/91 och PMT 1387-16.

Domstolarnas lösning är inte förutsebar, det krävs en prövning i högsta instans för att det ska bli mer förutsebart. Att återinföra presumtionsregeln skulle uppfylla kravet på förutsebarhet. Det krävs däremot att presumtionsregeln revideras först, för att inte ha negativa konsekvenser för den tekniska utvecklingen. Trots att situationen blir mer förutsebar för de inblandade parterna återstår fortfarande bevissvårigheter. Det största problemet är att en rättegång innebär ett offentliggörande av möjliga affärshemligheter, både gentemot allmänheten och mot motparten. Detta är inte önskvärt när det rör sig om affärshemligheter. Bevisproblematiken är ett ytterst svårlöst problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Everitt, Mathilda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immaterialrätt, processrätt, förfarandepatent
language
Swedish
id
8999934
date added to LUP
2020-04-05 13:33:07
date last changed
2020-04-05 13:33:07
@misc{8999934,
 abstract   = {In the case of infringement of method patent there is special difficulty regarding the evidence. The purpose of this essay is therefore to investigate the problem of evidence in cases of infringement of method patent. In addition, the essay is going to answer questions about whether a procedural legal remedy can solve the problem and also if it is possible to achieve success in such a case without revealing business secrets. 

In cases where the evidence is inconclusive, the court commonly uses rules based on the burden of proof in order to reach a verdict. These rules are based on various theories and principles, including the substantive theory of proof and the theory of preservation of evidence. In addition to this there are other procedural legal remedies available to reach a ruling or to facilitate the parties. 

The purpose of the patent legislation is to help drive industrial development forward. In order to fulfill the purpose there used to be a presumption rule in the field of method patent law. This rule stated that if two products were equal to each other, they would be presumed to have been manufactured using the same procedure. The presumption rule was later repealed. Courts have therefore been forced to find a solution to the problem without legislation and their solution is shown in T 7-288-82, T-349-87, T 89/91 and 
PMT 1387-16.

The courts´ solution is however not predictable, it needs to be tried in the highest legal instance to make it more predictable. Reintroducing the presumption rule would fulfill the requirement of predictability. This requires that the presumption rule first must be revised in order to not have any negative consequences for technological development. Although this would make the process more predictable for the parties involved there is still the problem of the evidence. The main issue is that a trial involves disclosing possible corporate secrets, both to the public and to the opposing party. The problem regarding the evidence is extremely difficult to solve.},
 author    = {Everitt, Mathilda},
 keyword   = {Immaterialrätt,processrätt,förfarandepatent},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bevisningen i förfarandepatentmål – ett olösligt problem? - En utredning av bevisproblematiken i mål om intrång i förfarandepatent.},
 year     = {2019},
}