Advanced

Utstationering och den svenska modellen

Ahlgren, Stefan LU (2020) JURM02 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Utstationering av arbetstagare inom EU är en fråga som diskuterats flitigt de senaste decennierna, inte minst här i Sverige. Uppsatsens syfte är att redo-göra för rättsutvecklingen kring fenomenet både vad gäller unionsnivå och svensk nationell nivå.
Uppsatsen presenterar de stora händelserna på området framförallt genom behandling av direktiv, avgöranden från EU-domstolen och den svenska lagstiftningsprocessen.
Därefter analyseras och diskuteras rättsutvecklingen, framförallt i relation till Sverige och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Slutligen försöker uppsatsen svara på huruvida den föreslagna svenska lagstiftningen är fören-lig med EU-rätten.
Mina slutsatser är att den svenska modellen hållits tillbaka av EU-rätten i förhållande... (More)
Utstationering av arbetstagare inom EU är en fråga som diskuterats flitigt de senaste decennierna, inte minst här i Sverige. Uppsatsens syfte är att redo-göra för rättsutvecklingen kring fenomenet både vad gäller unionsnivå och svensk nationell nivå.
Uppsatsen presenterar de stora händelserna på området framförallt genom behandling av direktiv, avgöranden från EU-domstolen och den svenska lagstiftningsprocessen.
Därefter analyseras och diskuteras rättsutvecklingen, framförallt i relation till Sverige och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Slutligen försöker uppsatsen svara på huruvida den föreslagna svenska lagstiftningen är fören-lig med EU-rätten.
Mina slutsatser är att den svenska modellen hållits tillbaka av EU-rätten i förhållande till utstationeringar men nu kommer spela en viktigare roll igen, samt att den svenska föreslagna regleringen är förenlig med EU-rätten. (Less)
Abstract
The posting of workers within the EU is a topic that has been extensively discussed in recent decades, not least here in Sweden. The purpose of the es-say is to give an account of the development of the law regarding the phe-nomenon both in terms of the Union level and the Swedish national level.
The essay presents the major events in this legal area, mainly through the treatment of directives, decisions of the European Court of Justice and the Swedish legislative process.
Furthermore, the legal developments are analysed and discussed, primarily in relation to Sweden and the Swedish labour market model. Finally, the es-say seeks to answer whether the purposed Swedish legislation is compatible with EU law.
My conclusions are that the... (More)
The posting of workers within the EU is a topic that has been extensively discussed in recent decades, not least here in Sweden. The purpose of the es-say is to give an account of the development of the law regarding the phe-nomenon both in terms of the Union level and the Swedish national level.
The essay presents the major events in this legal area, mainly through the treatment of directives, decisions of the European Court of Justice and the Swedish legislative process.
Furthermore, the legal developments are analysed and discussed, primarily in relation to Sweden and the Swedish labour market model. Finally, the es-say seeks to answer whether the purposed Swedish legislation is compatible with EU law.
My conclusions are that the Swedish labour market model has been with-held by EU law in relation to the posting of workers, but now will play a more important role again and that the Swedish proposed regulation is com-patible with EU law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlgren, Stefan LU
supervisor
organization
alternative title
The posting of workers and the Swedish model
course
JURM02 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt, Utstationering
language
Swedish
id
9000429
date added to LUP
2020-06-29 08:53:04
date last changed
2020-06-29 08:53:04
@misc{9000429,
 abstract   = {The posting of workers within the EU is a topic that has been extensively discussed in recent decades, not least here in Sweden. The purpose of the es-say is to give an account of the development of the law regarding the phe-nomenon both in terms of the Union level and the Swedish national level.
The essay presents the major events in this legal area, mainly through the treatment of directives, decisions of the European Court of Justice and the Swedish legislative process.
Furthermore, the legal developments are analysed and discussed, primarily in relation to Sweden and the Swedish labour market model. Finally, the es-say seeks to answer whether the purposed Swedish legislation is compatible with EU law.
My conclusions are that the Swedish labour market model has been with-held by EU law in relation to the posting of workers, but now will play a more important role again and that the Swedish proposed regulation is com-patible with EU law.},
 author    = {Ahlgren, Stefan},
 keyword   = {Arbetsrätt,Utstationering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utstationering och den svenska modellen},
 year     = {2020},
}