Advanced

Dags för internationellt fartygsregister i Sverige? - En uppföljning och utvärdering av argumenten i SOU 2010:73

Madunic Olsson, Oskar LU (2019) JURM02 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The aim of this thesis is to discuss whether Sweden should launch a so-called international ship register, similar to those launched by Norway and Denmark in the late 1980’s. The difference between international and ordinary ship registers is that international registers allow the employment of crews from low wage countries on local conditions.

My thesis examines the historical circumstances which lead to the emergence of international ship registers and how Norway and Denmark have chosen to design their international ship registers. In addition, the thesis examines how Sweden has positioned itself on the issue of launching an international ship register, providing an in-depth study of the most recent State Public Report on this topic,... (More)
The aim of this thesis is to discuss whether Sweden should launch a so-called international ship register, similar to those launched by Norway and Denmark in the late 1980’s. The difference between international and ordinary ship registers is that international registers allow the employment of crews from low wage countries on local conditions.

My thesis examines the historical circumstances which lead to the emergence of international ship registers and how Norway and Denmark have chosen to design their international ship registers. In addition, the thesis examines how Sweden has positioned itself on the issue of launching an international ship register, providing an in-depth study of the most recent State Public Report on this topic, SOU 2010:73.

The conclusion of the report was that Sweden needed to take several measures to improve competitivity in order to avoid that the number of Swedish flagged ships with a gross tonnage of at least 500 would reach a level so low that it would threaten the competence of Sweden’s so-called maritime cluster and Sweden’s position as a major proponent of a safer and more environmentally conscious global shipping industry. The investigator, however, opposed launching a Swedish international ship register, mainly because he argued that such a register (filling its given purpose) would be in breach of international conventions that Sweden has ratified.

I my thesis, I review the report and point out a few arguable flaws, mainly regarding Sweden’s international obligations. The number of Swedish flagged ships is now much smaller than the investigator’s minimal level and the flag’s main disadvantage is high crewing costs. My conclusion is therefore that Sweden should launch an international ship register in order to compete with other countries on equal terms. However, there are several issues that need to be examined further before a register could be launched. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att diskutera om Sverige borde införa ett så kallat internationellt fartygsregister likt dem som funnits i Norge och Danmark sedan slutet av 1980-talet. Skillnaden mellan internationella fartygsregister och ordinära fartygsregister är att internationella register tillåter anställning av besättning från låglöneländer på lokala villkor.

I uppsatsen redogör jag för de historiska omständigheter som ledde fram till uppkomsten av internationella fartygsregister och hur Norge respektive Danmark utformat sina internationella register. Jag redogör även för hur Sverige positionerat sig i frågan om att införa ett internationellt register och studerar ingående den senaste utredningsbetänkandet på temat, SOU 2010:73 ”Svensk... (More)
Syftet med uppsatsen är att diskutera om Sverige borde införa ett så kallat internationellt fartygsregister likt dem som funnits i Norge och Danmark sedan slutet av 1980-talet. Skillnaden mellan internationella fartygsregister och ordinära fartygsregister är att internationella register tillåter anställning av besättning från låglöneländer på lokala villkor.

I uppsatsen redogör jag för de historiska omständigheter som ledde fram till uppkomsten av internationella fartygsregister och hur Norge respektive Danmark utformat sina internationella register. Jag redogör även för hur Sverige positionerat sig i frågan om att införa ett internationellt register och studerar ingående den senaste utredningsbetänkandet på temat, SOU 2010:73 ”Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar”.

Slutsatsen i detta betänkande var att Sverige behövde vidta flera konkurrensfrämjande åtgärder för att undvika att antalet svenskflaggade fartyg med en bruttodräktighet på minst 500 nådde en så låg nivå att det skulle hota kompetensen inom det så kallade maritima klustret och Sveriges ställning som pådrivare för en säkrare och mer miljövänlig sjöfart. Däremot ville utredaren inte införa ett svenskt internationellt fartygsregister, eftersom han menade att ett sådant register (som uppfyllde sitt givna syfte) skulle strida mot internationella konventioner som Sverige ratificerat.

I uppsatsen granskar jag betänkandet och pekar på, vad jag menar är, ett antal brister i utredningen, främst kring Sveriges internationella åtaganden. Jag konstaterar också att den svenskflaggade flottan i dagsläget är betydligt mindre än utredarens eftersträvade miniminivå och att Sveriges främsta konkurrensnackdel är höga bemanningskostnader. Min slutsats är därför att Sverige borde införa ett internationellt register för att kunna konkurrera med andra länder på lika villkor. Det finns dock ett antal frågor som behöver utredas närmare innan ett sådant register kan sjösättas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Madunic Olsson, Oskar LU
supervisor
organization
alternative title
Time for an international ship register in Sweden? - A follow-up an evalution of the arguments in SOU 2010:73
course
JURM02 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
sjörätt, maritime law, maritime labour law, sjöarbetsrätt
language
Swedish
id
9000511
date added to LUP
2020-02-03 10:27:46
date last changed
2020-02-03 10:27:46
@misc{9000511,
 abstract   = {The aim of this thesis is to discuss whether Sweden should launch a so-called international ship register, similar to those launched by Norway and Denmark in the late 1980’s. The difference between international and ordinary ship registers is that international registers allow the employment of crews from low wage countries on local conditions.

My thesis examines the historical circumstances which lead to the emergence of international ship registers and how Norway and Denmark have chosen to design their international ship registers. In addition, the thesis examines how Sweden has positioned itself on the issue of launching an international ship register, providing an in-depth study of the most recent State Public Report on this topic, SOU 2010:73.

The conclusion of the report was that Sweden needed to take several measures to improve competitivity in order to avoid that the number of Swedish flagged ships with a gross tonnage of at least 500 would reach a level so low that it would threaten the competence of Sweden’s so-called maritime cluster and Sweden’s position as a major proponent of a safer and more environmentally conscious global shipping industry. The investigator, however, opposed launching a Swedish international ship register, mainly because he argued that such a register (filling its given purpose) would be in breach of international conventions that Sweden has ratified.

I my thesis, I review the report and point out a few arguable flaws, mainly regarding Sweden’s international obligations. The number of Swedish flagged ships is now much smaller than the investigator’s minimal level and the flag’s main disadvantage is high crewing costs. My conclusion is therefore that Sweden should launch an international ship register in order to compete with other countries on equal terms. However, there are several issues that need to be examined further before a register could be launched.},
 author    = {Madunic Olsson, Oskar},
 keyword   = {sjörätt,maritime law,maritime labour law,sjöarbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dags för internationellt fartygsregister i Sverige? - En uppföljning och utvärdering av argumenten i SOU 2010:73},
 year     = {2019},
}